logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Påskbudskapet förvandlar än idag

Frälsningsarmén möter ofta människor som varit så nära själslig och kroppslig död man kan komma. Människor i psykisk ohälsa, våld, missbruk, på flykt och i ensamhet. Men Guds kärlek är starkare än döden. Under påskdagarna visar Gud en gång för alla att livet vann. Jesus förändrade världshistorien. Och han förändrar livet för människor än idag.

Palmsöndag

Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På Palmsön­dagen berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

Sarah

Sarah - lyckad i allt

Jag hade en kärleksfull familj som stöt­tade mig i allt. Jag hade gott om vänner och gott om fritidsintressen. Jag spelade i division 1 i fotboll, var väldigt duktig. Fotbollen var lite av min identitet. Sedan sökte jag i resor istället, jag flyttade till Indonesien och dök, åkte till Thailand, ville ha en ny kick och for till Vemdalen och blev snowboardåkare. Livet var väl­digt gött, men samtidigt kände jag mig väldigt tom. Jag visste inte vem jag var. Läs hela Sarahs berättelse

Skärtorsdag

Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar. Senare på nat­ten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska solda­terna. Han grips efter att Judas mot en betalning av 30 silvermynt har avslöjat för dem var Jesus fanns och gett honom en kyss som tecken för soldaterna på vem som är Jesus.

Amir

Amir – Stod upp för sin tro och tvingades fly

På grund av min nya tro på Jesus och att jag hade lämnat islam fick jag stora pro­blem i mitt hemland Iran. Jag behövde fly. Jag behövde lämna allt väldigt fort. Jobbet, vänner och min kära familj. Efter en månad på flykt genom Europa ham­nade jag i Sverige. Jag trodde jag hade förlorat allt. Läs hela Amirs berättelse

Rahat

Rahat – Förvandling till kristen inte alltid enkel

Efter min långa resa att fly från hemlan­det, min gamla tro och bli kristen har jag brutit kontakten med muslimska vänner och släktingar i hemlandet, förutom med min mor. Jag har ju bytt religion vilket inte skulle tas väl emot av landsmännen. Nu vill jag leva i enlighet med det svens­ka samhället. Även här har jag bemötts illa av en del. Muslimska skolkompisar har mobbat mig för min tro och det är jobbigt. Man måste få känna sig trygg. Det är jobbigt när konvertiter inte tas på allvar. Jag vill att folk ska respektera min tro. Relationen mellan mig och Jesus är viktigast av allt. Läs hela Rahats berättelse

Långfredag

Efter att Jesus gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus som fattar beslutet att han ska dömas till döden för att ha gjort anspråk på att kallas judarnas kung. Han blir dödad genom att hängas på avrättnings­redskapet korset, det vi minns på långfredagen.

Kamilla

Kamilla - i det mörkaste mörka

Jag präglades av ett sådant mörker och såg med hat både på mig själv och andra. Jag blev snabbt arg och slog när någon provocerade mig. Pappan till vårt barn var inte bra för oss, hamnade i kriminella kretsar, satt i fängelse och slogs. En gång sparkade han av min käke när jag hade vår tvååring i famnen. Det var det mör­kaste av mörker. Sedan dog min älskade mamma. Jag blev körd till psyket. Det fanns inget hopp, jag var så förtvivlad. Jag bad och ropade till Gud. Läs hela Kamillas berättelse

Ann

Ann - Dog inombords när sonen tog sitt liv

År 2008 när min son skulle fylla 23 tog han sitt liv med hjälp av tabletter och al­kohol. Jag hittade honom i sängen och han hade lämnat ett avskedsbrev efter sig. Han hade det psykiskt jobbigt med fruktansvärt mycket ångest. När han dog var det som om jag också gjorde det. Jag släppte allt, blev helt ansvarsbefriad och hamnade i ett svart hål. Jag självmedici­nerade med alkohol och söp ner mig to­talt. Fem år senare försökte jag också ta mitt liv. Läs hela Anns berättelse

Kim - Nära döden och helt uträknad

Efter år av droger, kriminalitet och be­handlingshem tog jag oavsiktligt en över­dos av fentanyl och förlorade medvetan­det. Jag låg hemma på rygg i tolv timmar med spyor i lungorna innan jag kom till sjukhus med 33 graders kroppstempera­tur. Jag sövdes ner i två veckor och kunde varken tala eller gå när jag vaknade. Alla läkare sade att det kunde ta ett halvår innan jag kunde gå igen. Läs hela Kims berättelse

Påskdagen

Den tredje dagen efter Jesu död på korset uppstår han från döden. När kvinnorna kom­mer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunk­ten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan för Gud och varandra rullas bort.

Lars-Gunnar – Återvände mirakulöst till livet

Lars-Gunnar

Jag föll ihop i soffan på min arbetsplats när jag drabbades av hjärtstillestånd och hjärtinfarkt. När ambulansen kom menade en sjuksköterska att det inte var någon idé att försöka få liv i mig då hon gjort sina försök. Men jag fick en spruta rakt i hjärtat och vaknade till. Jag förlora­de medvetandet igen och läkarna tog sig an mig, underrättade mina anhöriga som bad för mig i väntrummet. Morgonen ef­ter kom läkarna med ett besked: ”Vi har gjort vad vi kan göra men i natt hände ett mirakel som vi inte kan förklara.” Min hjärna var bortkopplad i 15 minuter och ändå vaknade jag upp utan att ha tagit skada. Jesus säger ju i Matteusevangeliet 18:19 att ”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen.” Jag visste att det var Gud som gripit in och räddat mitt liv. För mig blev det ett bevis för Guds existens och det förändrade hela min tillvaro. Läs hela Lars-Gunnars berättelse

Annandag påsk

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

Stefan – Allt föll på plats när han förstod

Stefan

Jag satt på tåget på väg hem och läste i en kristen tidning om hur en människa hade lärt känna Jesus. Då hände det nå­got när jag slog ihop tidningen och blun­dade. Det var som om polletten plötsligt trillade ner och alla bitar föll på plats. Jag har aldrig upplevt något liknade. Jag blev fylld av Jesus kärlek och kände att jag kommit hem. Jag upplevde hur Jesus lyfte av allt elände från mitt tidigare liv och han fyllde mig med frid. När jag sen kom till bibelstudiet på Frälsningsar­mén i Sala såg människor direkt att nå­got hade hänt med mig! De visade mig i Bibeln – det var som om jag läste om mig själv där! Då fattade jag verkligen att Gud finns, att Jesus är på riktigt även för oss som lever på 2000-talet. Från ett liv i total misär med brottslighet, miss­bruk och hemlöshet så är jag nu medlem i Frälsningsarmén, har ett arbete och en egen lägenhet. Jag har dessutom fått en meningsfull fritid och nya vänner. Jesus har förvandlat mitt liv!

Ingen livsväg är enkel och utan hinder

Men för de personer vi mött i denna artikel har tron på Jesus inneburit en hem­komst till Gud och hans stora familj. De har fått frid och fortsätter vandra. Sahra hittade till tron och tjänar andra inom Frälsningsarmén Ung och på Kår 393 i Stockholm. Amir landade både i Sveri­ge och hos Jesus och studerar nu till of­ficer inom Frälsningsarmén och verkar på Vasakåren i Stockholm. Rahat gick en Alpha-kurs, blev aktiv politiskt och dröm­mer om att studera psykologi och arbeta med människor. Kamilla fann tron på Jesus, ett helare liv för sig och familjen och arbetar i kaféet på Krukmakarens hus i Vis­by. Kim blev mirakulöst återhämtad och reste sig och gick på ett par månader. Hans tro bär i allt och han är aktiv i Västerås på kåren och söker arbete. Ann fann tron, döptes och arbetar på kåren i Strängnäs. När depressiva perioder kommer omges hon av Jesu trygghet. 

Text: Carina Tyskbo
Illustration: Helena Shutrick

Fotnot: Berättelserna är utdrag ur ”Min väg till Gud”, en artikelserie med vittnesbörd på www.fralsningsarmen.se/minvagtillgud

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 2-2021

Ska vi be för dig?