logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Nylanserat inspirationsmaterial för barn och familjer

I oktober 2022 lanserade Frälsningsarmén UNG en ”Välkommen hem – livet med Jesus-box”. Den innehåller färdiga samlingar för barnledare att plocka ur, men även inspiration för familjer att bjuda in Jesus i vardagen.

Boxen är tänkt att kunna användas i barnsamlingar, på familjegudstjäns­ter, hemma med familjen och till att starta nya familjebönegrupper tillsam­mans med andra familjer. Tanken är att underlätta för barn och familjer att inte bara vara en söndagskyrka utan att det ska kännas lika naturligt att be en bön hemma i sitt vardagsrum som i kyrkan.

— Att vi barnledare berättar om Jesus är såklart extremt viktigt, men lärjungar blir barnen först när de själva börjar följa Honom och skapar en personlig relation med Jesus. Jag vill att de ska få veta att Gud inte är en arg gubbe på ett moln utan en kärleksfull Pappa som älskar oss och vill vara med oss. Jag önskar också att bar­nen själva skulle få "smaka" på Gud och inte bara höra om Honom. Att de ska få en personlig gudsupplevelse som ingen kan ta ifrån dem, säger Julia Adolfsson, en av initiativtagarna till boxen.

Konkretiserad vision för barnen

Materialet utgår ifrån Frälsningsar­méns vision ”Välkommen hem – livet med Jesus” och drömmen är att barnen ska känna sig lika delaktiga i visionen som de vuxna. För att göra visionen lite mer konkret är barnhäftet upplagt som ett hem med andakter kopplade till hemmets olika rum.

— Visionen handlar ju till stor del om att vi alltid är välkomna hem till Jesus. Så genom att göra andakterna som olika rum hoppas vi att det ska kännas lättare för barnen att ta till sig budskapet. Hos Honom får vi ha vårt hem, hos Jesus är vi trygga även om livet inte alltid kom­mer vara enkelt. "Livet med Jesus" är ing­en dans på rosor, men Han går med oss genom allt. Oavsett hur vi mår och vad vi gjort eller inte gjort får vi springa in i Hans famn, han kommer aldrig någonsin visa bort oss, säger Julia Adolfsson.

Få en tightare relation med Jesus

Man vill även med hjälp av boxen un­derlätta för de barnledare som varje vecka engagerar sig ideellt vid sidan av sitt hel­tidsjobb, något som gör att det kan vara svårt att hinna förbereda sig.

— Alla är överens om att vi vill att bar­nen ska ha det bästa men på grund av tids­brist är det lätt att det ändå blir att man som barnledare slänger ihop något i sista stund. Tanken med det här materialet är att underlätta. Det ska inte ses som något som är absolut utan som en hjälp och in­spiration, kanske använder man en liten sak eller så använder man allt, säger barn-och ungdomskonsulent Sara Högdahl.

Arbetet med materialet påbörjades i början av pandemin då UNG-teamet inte kunde åka ut på fysiska besök i samma ut­sträckning. Men när Zoom-samlingar för barnen startades och fysiska kårbesök och läger så småningom blev vardag igen var det svårt att hitta tiden för att jobba med boxen.

— Vi är glada att vi nu är i hamn och hoppas att tiden som lagts ner från vår sida blir till välsignelse för landets barn och barnledare och att barnen och ungdomarna ska få en tightare relation med Jesus genom materialet, säger Julia Adolfsson.

Porträtt på Ulla Runesdotter samt en bild på UNG-boxen.
Ulla Runesdotter, familjekonsulent för Frälsningsarmén i Örnsköldsvik

UNG-boxen i praktiken

Ulla Runesdotter, familjekonsulent för Frälsningsarmén i Örnsköldsvik, vad tycker du om den nya UNG-boxen?

— Jag arbetar med barn och ungdomar och det är jättebra att få in nytt material som någon suttit och tänkt till omkring. Jag tycker om korten med olika teman och ämnen, kommer att premiär-använda några av dem i söndagsskolan på söndag. ”Tack för”, ”jag längtar efter” och ”mina drömmar” är bra prat-ämnen och det är en rolig ide att till exempel rita sina drömmar. Jag tycker också om att det är färdiga teman.

Text: Kiki Broms Foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1 - 2023

Beställning UNG-boxen

  • Gratis för verksamheter inom Frälsningsarmén. Porto tillkommer.
  • För verksamheter utanför Frälsningsarmén kostar det 200 kr plus porto.

Beställ Välkommen hem-boxen här