logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

”Ni sitter på en katapultstol!” Generalen utmanar Frälsningsarmén

Fredag den 20 april till söndag den 22 april har Frälsningsarmén i Sverige haft kongress i Stockholm. Kongressen började på Templet på Östermalm och på lördagen fortsatte den i Folkets hus, kongresscenter i centrala Stockholm. Barn och ungdomar deltog också i kongressen ibland med ett eget program.

Frälsningsarméns uppdrag – ute på gatorna

Under en och en halv vecka har Frälsningsarméns världsledare general André Cox och hans fru kommendör Silvia Cox gästat territoriet Sverige och Lettland. Under kongressen i Stockholm turades de om att predika i de olika gudstjänsterna. Ett återkommande budskap var att livet med Jesus får konsekvenser. Det är inget liv i sköna lounge-stolar, det är ett liv i katapultstol. Frälsningsarméns uppdrag är inte inne i kårlokalen utan ute på gatorna för att där vinna människor för Jesus.

Sång, musik och friluftsgudstjänster

Under kongressens möten och gudstjänster var det mycket sång och musik. Ansvarig för att få ihop musiken var Fredrik Påhlsson, pianist i Mercy Gospel Choir. Tillsammans med kören ledde de också lovsången i gudstjänsterna. Men de var inte ensamma på scen. Flera andra körer och fyra musikkårer medverkade under de sju gudstjänsterna och också på de fyra platserna i Stockholm där det under lördagen var friluftsgudstjänster, under temat Gatorna tillhör oss.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Läs mer

Ska vi be för dig?