logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Många vill ha förbön via Frälsningsarméns hemsida

”Ska vi be för dig?” står det på Frälsningsarméns hemsida och efter ett mail kan ditt böneämne dagen efter lyftas upp av medarbetare på högkvarteret. Årligen kommer över 1000 önskningar om förbön den vägen rörande nöd och ohälsa. Något som har ökat på sistone är viljan att befrias från porrsurfande.

Förbön på beställning, det kan man få efter några klick på Frälsningsarméns hemsida. Varje vardagsförmiddag samlas medarbetarna på Programkontoret på Frälsningsarméns högkvarter för att be över de böneämnen som kommit in det senaste dygnet. Mottagaren av mailen är sedan år 2016 Peter Jonasson, metodstödjare för andlig utveckling och biträdande divisionschef för norra divisionen på Frälsningsarmén. Han påpekar att det varje dag, året om finns människor som söker upp Frälsningsarméns hemsida på internet, letar efter förbönsformuläret och visar sitt förtroende genom att skriva in sina böneämnen där.

— Just detta att man behöver leta rätt så rejält för att hitta platsen för att skicka in sitt böneämne visar ändå på någon slags angelägenhet, att det är viktigt för människor, menar han på.

— Jag tror också att det är livsviktigt för Frälsningsarmén att på detta sätt betjäna människor och samhället och jag tror att Gud förväntar sig att vi gör det, fortsätter han.

”Smärtsamt många människor mår dåligt idag”

Peter Jonasson

Den specifika funktionen, att kunna skicka in sitt böneämne via Frälsningsarméns hemsida, har funnits sedan år 2012 och tiden som Peter har ansvarat för den har kontakterna varierat från knappt 1400 till drygt 1900 per år. Det människor behöver hjälp med rör allt som har med jordelivet att göra, såsom önskan om arbete, bättre ekonomi och upprättade relationer. Men främst handlar de om fysisk och psykisk ohälsa.

— Sett utifrån böneämnena så är det smärtsamt många människor som mår dåligt idag. I stort sett dagligen får vi ropa till Gud om helande för människor vilket vi också gör med stor frimodighet då bibelordet både uppmuntrar och uppmanar oss till detta, säger Peter.

Han hänvisar till texten i Jesaja 53:4-5 som är en profetia om Jesu korsfästelse och död. Där står det: ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig…Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”

Många ber att bli befriade från porrsurfande

Enligt Peter har typen av böneämnen varit i princip desamma de senaste åren men en förändring han lagt märke till är att alltfler människor ber om hjälp att komma befrias från porrsurfande. En anledning till detta tänker han kan vara att medvetenheten kring det problemet möjligen har ökat och blivit mer exponerat i media och kanske att även porrmissbruk i sig självt har blivit mer utbrett.

Detta är även något som Frälsningsarmén uppmärksammat på senare år genom arbetet Starta Om som hjälper människor att komma ur ett porrberoende. Peter tycker att det har varit förvånansvärt få böneämnen kopplade till coronapandemin och det har heller inte varit någon direkt ökning av mail totalt sett under denna period.

Han nämner utvecklingen i samhället som präglas av allt fler skjutningar/sprängningar, större klyftor mellan samhällsklasserna och en växande psykisk ohälsa, i synnerhet bland unga. 

— Vårt land behöver på nytt få uppleva en väckelse och det är min stora önskan i livet att få vara med om det. Kyrkohistorien visar att det börjar med att enskilda kristna tar just bönen och Guds ord - Bibeln - på större allvar, att de ges högre prioritet och ett större engagemang, påpekar han.

Viktigt att kunna vara anonym

De allra flesta som ber om förbön är helt anonyma och därför är det svårt att avgöra vilken kategori av människor det är som främst hör av sig. Men just att man får vara anonym tror Peter är en orsak till att så pass många vågar dela sina böneämnen via hemsidan. Den som vill kan lämna sin e-postadress för vidare kontakt och det sker i omkring tio procent av fallen.

— När vi har en e-postadress så försöker vi att skriva tillbaka och berätta att vi nu har bett för deras böneämne, säger Peter.

— Jag tycker att det förtroende som visas oss är väldigt vackert och jag är mycket ödmjuk inför detta, fortsätter han.

”Det är mäktigt och överväldigande!”

Det händer att de Peter mailar hör av sig igen, tackar för förbönerna och rapporterar om att det går åt rätt håll, att de mår bättre och/eller att de har fått bönesvar.

— Det är ju mäktigt! Gud är stor och han gör underbara saker mitt ibland oss. Det är för väl att Gud verkar mitt i allt detta mörka och smärtsamma med sitt ljus och helande, säger han.

På frågan om hur det känns att ha ansvaret för denna funktion svarar Peter:

— Överväldigande! Vilket enormt förtroende som Gud, Frälsningsarmén och människor visar!

— Men jag vill också passa på att uttrycka både min tacksamhet och beundran för mina kollegor på Programkontoret som dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år troget finns med i denna bönetjänst avslutar han.

Text: Teresia Jansson

Ska vi be för dig?

Läs mer