logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Jesus lovade att komma tillbaka

Gud glömmer ingen. Inte dig, inte mig. Ger Gud ett löfte så håller han det. Det gäller också Kristi himmelsfärd, när Jesus lämnar lärjungarna men säger: ”Jag kommer tillbaka! Jag älskar er och vill ha er hos mig”. Precis så får vi våga tro fast vi inte ser. Som ett barn som litar på att mamma finns fastän hon lämnar rummet en stund.

Frälsningsarmén möter varje vecka människor som ingen längtar efter. Som svikits, lämnats eller glömts. Därför fortsätter vi arbeta hårt med att stötta de ensamma, sjuka, de i hemlöshet och i missbruk. Vi bygger gemenskaper där man kan få bli förvandlad, frisk, få uppdrag och ansvar.

Jesus räddar mänskligheten genom att älska, dö och uppstå. Han går före och förbereder ett hem för oss. Han säger att vi kan göra storverk när vi hör ihop med honom. Kommer du med? Du behövs och du är välkommen!

Till dess Jesus kommer tillbaka kämpar vi för det goda.

En riktigt glad Kristi Himmelsfärdshelg önskar jag dig!

Gud välsigne dig!

Bo Jeppsson, Frälsningsarméns ledare i Sverige

Bibelvers: Johannesevangeliet 14:1-3

1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. 

Ska vi be för dig?