logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

"Alpha ger verkligen svar på ens frågor om kristen tro"

Vad är meningen med livet, varför dog Jesus, hör Gud bön och helar han idag? Det är frågor som diskuteras i Alpha, kurs om kristen tro, på Frälsningsarmén. Ibland erbjuds Alpha Youth eller Alpha Online. ”Alla som vacklar i tron borde gå för man får verkligen svar”, säger Helene som går sin fjärde kurs på Södra Vätterbygdens kår.

Helene var en sökare som kom till Södra Vätterbygdens kår efter att hon sett en annons om Alphakurs där.

Den som är nyfiken på den kristna tron kan på flera av Frälsningsarméns kårer erbjudas deltagande i en Alphakurs. Vid omkring tio tillfällen samlas man då kring mat och gemenskap och ofta tittar man på en film med dagens ämne som sedan diskuteras. Filmen produceras i Kanada och används över hela världen. Utgångspunkt är Nicky Gumbels bok ”Livets frågor.”

kåren i Örebro startades en Alphakurs i höstas med avslut nu i april. De sju deltagarna är i åldern 50-70 år varav några har utländsk härkomst. En del är frälsningssoldater sedan lång tid tillbaka.

— Men det finns ändå mycket man kanske inte förstår och jag har hört personer säga att bibelundervisning ibland kan vara svår. Om man använder tjusiga ord och teologiska uttryck kan det bli väldigt krångligt ibland, menar Marianne Ljungholm, kårledare.

— Vissa frågor kan man ju inte svara på men man kan behöva samtala om dem och vrida och vända på saker, fortsätter hon.

Hon nämner frågan kring hur det kan finnas ondska i världen om Gud är god och allsmäktig. Andra undrar om de verkligen fått frälsning, om de har blivit andedöpta och fått del av de andliga gåvorna.

— Jag tror att de som är osäkra på sig själva kan ha svårt att lita på att de verkligen är frälsta. Många jämför sig med kristna som syns och hörs mer och tänker att de är bättre och att de upplevt mer än de själva. Jag hoppas att kursen gör att deltagarna blir säkrare i sin tro, säger Marianne Ljungholm.

Finns Gud på riktigt?

Även på fortsätter den Alphakurs som startade i höstas. De omkring tio deltagarna är 35-70 år och en del av dem brukar komma till kårens kafé på förmiddagarna.

— Vi stannar ofta upp vid frågan hur man kan veta att Gud verkligen finns på riktigt, säger Maria Olausson, biträdande kårledare.

— Vi pratar också mycket om ifall Gud svarar när vi ber och vilka konsekvenserna blir när vi upplever att han inte gör det, fortsätter hon.

Det har hänt att någon i början av kursen knappt vill ha med Gud, Bibeln eller den kristna tron att göra men under tidens gång har en ifrågasättande hållning förändrats till ett mer reflekterande synsätt.

— Många har gjort en väldig resa sedan i höstas där de som redan hade en tro har vuxit och blivit tryggare i den och de som hade dörren stängd från början nu har den på glänt, förklarar Maria Olausson och tillägger att flera som går Alpha nu är på väg att bli kårmedlemmar.

"Vi pratar mycket om ifall Gud svarar när vi ber och vilka konsekvenserna blir när vi upplever att han inte gör det", säger Maria Olausson, biträdande kårledare i Södra Vätterbygden.

”Det finns inte längre någon tvekan om Jesus existens”

Helene

Helene, 57 år, var en sökare som kom till Södra Vätterbygdens kår efter att hon sett en annons om Alphakurs där.

— Jag fick saker och ting förklarat för mig på ett sådant sätt att det inte var någon tvekan om att Jesus finns. Alla som vacklar i tron borde gå Alpha för man får verkligen svar, säger hon.

Nu har hon varit frälsningssoldat i fyra år och går på Alpha för fjärde gången. Eftersom det är olika ledare varje termin så får hon nya perspektiv och lär sig något vid varje tillfälle.

— När jag öppnar Bibeln så talar den direkt till mig och när man gör bönen till en regelbunden rutin så får man så många bönesvar, säger Helene.

— Mitt liv har ändrats enormt mycket sedan jag blev frälst. Jag har fått en sådan sinnesro och trygghet. Livet är fantastiskt och jag är så tacksam över att ha lärt känna Gud. Jag önskar att alla fick uppleva detta, fortsätter hon engagerat.

”Jesus vill att vi ber honom om hjälp”

När Ingela, 46 år, hamnade i ekonomisk knipa för några år sedan kom hon till kåren för att få en julmatskasse. Därefter började hon och yngsta dottern, idag 14 år, att delta i olika familjeaktiviteter och förra året gick Ingela en Alphakurs på kåren.

— En kompis till mig hade gjort det och hon blev helt förändrad så jag ville också gå, säger hon.

— Det var jätteintressant och vi hade bra diskussioner. Många tankar väcktes och jag fick ställa alla mina frågor, fortsätter hon.

I slutet av kursen tog hon beslutet att bli en kristen och i januari blev hon och dottern medlemmar i kåren. Nu går Ingela Alpha Sveriges bönekurs där. Den har fått henne att förstå att hon frimodigt kan be för sina och anhörigas behov.

— Nu har jag insett att Jesus faktiskt vill att vi gör det, att jag inte måste välja en sak att be för och att jag inte behöver ha dåligt samvete för det eller känna mig egoistisk, säger Ingela.

— Jag kan varmt rekommendera Alphakursen till alla och man måste ju inte bestämma sig för att bli frälst om man går den. Om man känner att det inte passar en så vet man ju det och man kan alltid gå om kursen senare igen om man vill, understryker hon.

Inges tro har vuxit fram succesivt

På kåren i Trelleborg är man i slutfasen på en Alphagrupp med sju pensionärer. De har hittat dit via kårens kafé Gnistan där många ensamma träffas för att få sällskap, äta lunch eller fika.

— Det roligaste med Alphakursen är att få möta nya människor och att vi har fått be frälsningsbönen med de flesta. Jag tror att flera av dem kommer bli medlemmar framöver, säger Christer Nelander, fanjunkare (kårledarens högra hand).

En av dem som planerar att bli medlem är Inge, 76 år, som inte har någon kyrklig bakgrund. De senaste två åren har han dessutom hjälpt till att sköta kårens trädgård och att hämta mat på Willys.

— Det känns bra att vara på kåren, särskilt gemenskapen. Tron har vuxit fram succesivt genom Alphakursen och jag har fått mer insikt om kristendomen, säger han.

Christer Nelander tycker det är viktigt att deltagarna fortsätter i Betakursen där man utgår från Nicky Gumbels bok ”Ett liv att leva” som bygger på Filipperbrevet. Som ett tredje steg anordnar kåren en lärjungaskola där man går mer på djupet i Bibeln.

— Det gäller att få människor att förstå vilket djup och vilken underbar glädje och inre harmoni man kan få i vardagen genom regelbunden bibelläsning och bön, säger han.

— Men man måste våga ställa frågan till människor om de vill gå en Alphakurs för de flesta tar inte upp det själva. Samma sak när det gäller frälsningen, man behöver fråga om någon vill be frälsningsbönen, påpekar han.

Alpha för ungdomar

För en yngre målgrupp finns Alpha Youth med samma upplägg fast med en lite mer ungdomlig touch. Centrumkåren i Göteborg startar i vår en sådan kurs för första gången då man via familjearbetet fått kontakt med mammor som har barn i nedre tonåren.

— Vi har försökt hitta aktiviteter för dem och jag tror att detta skulle passa gruppen väldigt bra så det känns jätteroligt, säger kårledare Lars Björkqvist.

Det blir ett samarbete med kåren på Hönö och man räknar med omkring tolv deltagare. Många har sitt ursprung i andra länder med modersmål som spanska, arabiska och persiska. Andra är svenskar sedan flera generationer.

— På så vis blir det även lite av ett integrationsprojekt, menar Lars Björkqvist.

— Jag hoppas de får tillfälle att prata kring angelägna frågor så att de växer i tron och möter Jesus, fortsätter han.

Ganska nyligen kom Alpha Sverige med Alphakurs online som alternativ och det har visat sig att denna drar fler deltagare per tillfälle än den med fysiska möten. Dessutom når man även dem som aldrig skulle ta sig till en kyrkobyggnad för att lära sig mer om kristen tro.

Text: Teresia Jansson

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne.

Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org