Hälsning       

På den första veckodagen gick de tidigt till graven med välluktande kryddor som de hade gjort i ordning.  De fann att stenen var bortrullad  från graven, men de fann inte Herren Jesu kropp- När de inte visste vad de skulle tro, se då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken men de båda männen sade: Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här han har uppstått!                                     Matt 28:1-6

Hälsningar

Kristina Eklöf

Kontaktinformation