Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Frågor och svar om Gud

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Gud.

Foto: Marc-Olivier Jodoin/unsplash,com

Finns Gud?

Ja! Frälsningsarmén och alla kristna samfund över världen är alla övertygade om Guds existens. De flesta religioner över världen är överens om att det finns någon form av Gud. Sen tidens början har människan haft ett behov och en längtan efter att tro på en större makt. Vi återfinner det i de flesta folkslag och kulturer. Vi tror att Gud som har skapat oss, har lagt ner ett behov och en längtan efter honom i våra hjärtan och därför "jagar" de flesta människor efter meningen med livet. Vad är det för mening egentligen med att leva på jorden en kort tid om vi ändå bara förmultnar i jorden efter döden? För att ta reda på det, krävs en vilja att faktiskt vara totalt öppen för Gud när han svarar, det vill säga det krävs ett öppet hjärta.

"Men där ska du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ." 5 Moseboken 4:29.

”…Be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.” Lukas 11:3-4.

Tro på en Gud

Monoteism betyder att tro på en enda Gud medan polyteism betyder tron på flera gudar som till exempel inom hinduismen eller buddismen. Inom kristendomen tror man på en Gud men en treenig sådan, det vill säga Gud är tre personer i en. Gud, Jesus och Den Helige Ande. Det kan kännas svårt att begripa men för att lättare förstå det kan man jämföra med att vatten kan upplevas i tre former, is, vätska och ånga.

Hur kan man tro på Gud?

Hur kan man tro på Gud och vilken Gud ska jag tro på? Många ställer sig dessa frågor någon gång i livet. I kristendomen är det den personliga relationen med Gud som är viktig. Tyngden ligger i att det är en relation och inte bara en religion. Därför kan man inte "ärva" en tro utan varje individ behöver själv lära känna Gud och själv vilja ta del av det som Gud vill ge till just dig!

Det kan vara svårt att tro på något som man inte vet något om så kunskap kan behövas, men framför allt är det den personliga upplevelsen och övertygelsen som gör att någon blir frälst och bekänner sig som kristen eller troende. Vi som församling vill uppmuntra dig som söker efter svar, att fortsätta leta. För att ta reda på mer kan du till exempel gå en alphakurs om kristen tro. Du kan också höra av dig till oss eller ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Du kan även be Gud själv hjälpa dig att förstå och att lära känna honom. Gud är bara en bön bort.

Varför tror människor på Gud?

Framför allt så ger en tro på Gud möjligheten till evigt liv. Gud vill ha en kärleksfull relation med sina barn och bibeln är full av löften som han ger till de som tror. Många som får en tro senare i livet känner sig plötsligt hela, som att de hittat en pusselbit som saknats hela livet. Att ha en tro på Gud i kristendomen betyder att det finns någon som ser dig, älskar dig och vill hjälpa och beskydda dig. Att vara med i en kyrka kan även fylla ett behov av tillhörighet och vara en del av något större. Ensam är inte starkast utan tillsammans blir vi starka.

Bibelställen:

”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.” Filipperbrevet 4:19.

”Jag skall skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren, ...” Jeremia 30:17.

”...Jag skall strida mot den som strider mot dig, jag skall rädda dina barn.” Jesaja 49:25.

”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” Lukasevangeliet 18:27.

”...Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.” Matteusevangeliet 17:20.

”...Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra... Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra…” Johannesevangeliet 14:12-14.

”… Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matteusevangeliet 28: 18-20.

 

Hur ser man på Gud inom kristendomen?

Hur vi ser på Gud summeras egentligen av trosbekännelsen som är den kristna kyrkans gemensamma bekännelse. Den handlar inte om olikheter mellan samfund utan lyfter vem Gud faktiskt är. Den går att delas upp i tre delar och handlar om; Gud, Jesus och Den helige Ande. Detta eftersom vi tror att Gud är treenig.

- Gud, den allsmäktige skaparen. En kärleksfull fadersgestalt som som skapade oss till sin avbild, för att umgås och ha en relation med oss.

- Jesus, medmänniska och bror. Gud kom själv ner till jorden och dog för oss för att vi skulle få möjlighet till evigt liv. Eller som man också kan uttrycka det, Gud sände sin son Jesus till jorden, för att dö för våra synder.

- Den helige Ande som förenar oss med Gud genom att vi kan uppleva Honom på insidan. Anden är även kallad hjälparen. Den som ger liv i kyrkan, liv i relationer och tro på förlåtelse och helande.

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Vem skapade Gud?

Gud har alltid funnits och kommer alltid finnas. Det är alltså ingen som har skapat Gud. Vi tror att människan inte fullt ut kan förstå den komplexitet som ligger bakom jordens skapelse och universum och det ligger en acceptans i det.

Vem är Gud? Vad är Gud?

Den kristna Guden är treenig och består av Gud, Jesus och Den helige Ande. En och samma kropp men ändå tre olika personer. Vem Gud är eller vad Gud är kan bland annat förklaras genom att beskriva vad Guds namn är. Gud har inte bara ett namn utan många och hans storhet beskrivs genom namnen.

Guds namn är ursprungligen Jahve (den abrahamitiska Guden i gamla testamentet) eller Jehova. Utöver det beskrivs Guds egenskaper genom dessa tio namn:

 • Jireh - Herren som förser
 • Rapha - Herren är vår läkare
 • Nissi - Herren är vårt banér (Herren ger oss seger)
 • Maccaddeshem - Herren vår helighet
 • Raah - Herren vår herde
 • Tsidkenu - Herren vår rättfärdighet
 • Shalom - Herren vår frid
 • Shammah - Herren som är närvarnade
 • Sabbaoth - Herren härskarornas Gud
  Gmolah - Herren som kompenserar

Guds kärlek

Gud är kärlek. I Bibeln beskrivs Guds kärlek på många sätt men den största kärleksförklaringen är att Gud sände sin ende son för att dö på ett kors för att var och en som tror på honom ska bli förlåten och få ett evigt liv. (Johannes evangelium 3:16) I Bibeln berättas det att Jesus talade mycket i liknelser. Han berättade om den förlorade sonen i Lukas evangelium 15: 11- 32 och det förlorade fåret i Matteusevangeliet 18:12-14. Gemensam nämnare i de berättelserna är Guds kärlek till varenda lilla människa och att han gör vad som helst för att hitta den som kommit bort från honom. Gud älskar var och en av oss och kallar alla människor sina barn.

Gud har omsorg om dig

Gud vet hur många hårstrån du har på huvudet. Gud vet varenda tanke du tänker och vilka val du kommer att göra framöver. Det finns ingenting som Gud inte vet om dig. Gud har omsorg om dig! Gud vill hjälpa dig! Hans önskan är att vi ska vända våra ansikten och våra hjärtan till honom och involvera honom i alla livets upp och nedgångar. Det finns en slogan som säger att " När Gud stänger en dörr öppnar han ett fönster". Det ligger så mycket i det. Vissa dörrar ska vi vara tacksamma för att Han stänger för då finns det en bättre väg. Tillsammans med Gud kan en jobbig och tråkig situation vändas från mörker till ljus. För Gud är ingenting omöjligt!

Bibelord om Guds omsorg

"Ty ingenting är omöjligt för Gud." Lukasevengeliet 1:37.

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jeremia 29:11.

"Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt." Psaltaren 139:16.

"Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!" 5 Mosebok 31:8.

"Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör." Josua 1:9.

"Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era ösnkningar." Filipperbrevet 4:6.

”Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.” Jesaja 26:3-4.

”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” Lukasevangeliet 10:19-20.


Har du fler funderingar kring kristen tro?

Här hittar du fler frågor och svar.

Publicerat: 2021-03-30Skriv ut