Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Frågor och svar om bön

Vad är bön? Hör Gud bön? Hur ber man om förlåtelse? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om bön samt de vanligaste bönerna.

Foto: pixabay.com

Vad är bön?

Bön är en kommunikationsväg till Gud. Ett sätt att samtala med och bygga en relation med Honom. Bön handlar inte om att använda de rätta orden eller att endast önska om saker utan även om att lyssna in Gud, precis som i ett samtal mellan två personer. Gud skapade människan för att ha gemenskap med henne. Han vill också att vi genom bönen ger Honom vår tacksamhet och lovprisning. Bönen är en av grundpelarna i den kristna tron och kan vara så mycket. Man kan be om vad som helst. Det kan vara en bön om besked, beskydd, hopp och styrka och vägledning. Bön kan stilla oro eller vara ett rop på hjälp. Bön för sjuka och vid sjukdom. Allt som vi vänder oss till Gud med blir till en bön.

Hur ber man till Gud inom kristendomen?

Det finns flera nedskrivna böner att ha som vägledning, men det viktiga för Gud är att man ber till Honom med ett ärligt och uppriktigt hjärta. Det handlar inte om att använda tjusiga ord. Samtala med Gud som du gör med en vän. Du kan delge Gud dina innersta tankar, dina drömmar, vad du önskar hjälp med och kraft att ta dig igenom men också vad du är tacksam för. Det finns egentligen inga tydliga regler för hur man ber utan syftet är att få en närmre relation med Gud. Samtidigt så finns det mycket undervisning om bön i Bibeln. Jesus gav sina lärljungar bönen "Fader vår" som i den senare översättningen heter "Vår Fader." Den finns nedskriven på två ställen i Bibelns evangelium.

Bönen kan du läsa här (länk till fråga 7 Bön - Fader vår) i Matteus evangelium 6:9-13 och i Lukas evangelium 11:2-4.

Jesus säger i Matteus evangeliet 6:7 ."Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er Fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."

Hur många gånger ber man inom kristendomen?

Det finns inga krav eller regler när det gäller antal böner som en kristen ska be eller hur ofta. Däremot så talar man i kristendomen om att leva nära Gud. Det är inte främst en religion utan en relation. En inflytelserik predikant från England, som levde under tidigt 1900 tal, vid namn Smith Wigglesworth, sa just det att han aldrig bad några långa böner, men det gick aldrig mer än fem minuter mellan varje bön. Det som betyder något både för Gud men också för den troende är att relationen ska kännas levande och äkta. Gud vill bli inbjuden i alla delar av en människas liv. Både i stort som i smått. Jesus skriver i Lukas Evangeliet 11:9-10, "Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas."

Hör Gud bön?

Ja Gud hör bön. Som kristen så är det en stor del av relationen med Gud att be och få bönesvar. Det är inte alltid vi får det bönesvar som vi hoppades på eller önskade men Bibeln säger att Gud alltid vill det bästa för var och en som söker honom. Ibland kan Gud upplevas väldigt långt borta och osäkerheten om Gud verkligen hör bön kan kännas stor. Men Gud ser alla människor och hör de som söker honom med ett uppriktigt hjärta. Guds vägar är så mycket större än våra vägar och det är inte alltid vi förstår varför vi inte får det bönesvaret som vi hoppats på.

Matteus Evangelium 7:7 "Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas."

Jakobs brev 4:3 "Ni ber men får ingenting för att ni ber illa."

Psaltaren 66:18 "Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig."

2 Krönikeboken 16:9 "Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom."

Hur ber man om förlåtelse?

Hur ber man om förlåtelse till Gud och hur får man förlåtelse? Du kan be om förlåtelse för vad som helst så länge du gör det med ett uppriktigt hjärta. Att du på djupet ångrar din synd. Det är just på grund av vår otillräcklighet som Jesus dog för oss, för våra synder, för att vi ska kunna få förlåtelse och inte skiljas från Gud. Ibland är det svårt att göra rätt oavsett hur gärna man än önskar det, varför man kan be Gud om förlåtelse och samtidigt ber Gud att vägleda och hjälpa, för att klara av att handla rätt. I Matteus Evangelium 6: 12, står bönen, "Vår Fader", där Jesus ger ett exempel på hur vi kan be.  "... Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss... Vi kan alltså be om förlåtelse för vad som helst men om du samtidigt vill att Gud ska förlåta dig behöver du först förlåta de som (precis som bönen säger) har gjort fel mot dig. Det kan också vara väldigt svårt men du kan be Gud om hjälp med det också.

Matteusevangeliet 6:14, Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Hur ber man om beskydd?

När du känner dig orolig kan du komma till Gud och be om hans beskydd, så skyddar han dig från allt ont. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta kan åberopa de löften om beskydd som finns i Guds ord, till exempel i Psalm 91:1-6:

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

Bön - "Fader Vår"/"Vår Fader"

Bönen ”Fader Vår” kan vi läsa i Svenska Folkbibelns översättning 1998 (SFB98): Matteus Evangeliet 6:9-13, ”Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. 11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen. 12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 13 Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.”

Bönen "Vår Fader" som står i den senare översättningen av Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15):

Matteus Evangeliet 6:9-13, ”Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. 10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.”

Bön - Gud som haver

En väldigt omtyckt och flitigt använd bön för barn, som har lästs sen 1700-talet, då den först trycktes som en gåva till den dåvarande svenske prinsen, som sedan blev, Gustav IV Adolf. Bönen har använts både som godnattbön men sjungs även, oftast då med melodin från "Blinka lilla stjärna".

"Gud som haver barnen kär se till mig som liten är, var jag än i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går Gud förbliver fader vår. Amen."

Bön - Sinnesro

Sinnesrobönen har man använt mycket inom Tolvstegsrörelser som till exempel Anonyma Alkoholister. Den skrevs av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr 1926. Oftast läses den förkortade bönen: Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

En längre variant av bönen är: Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst. Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och normalt, att det som är vrångt och orätt har historia. Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en ensam. Amen


Har du fler funderingar kring kristen tro?

Här hittar du fler frågor och svar.

Publicerat: 2020-04-03Skriv ut