logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Mitt i hjärtat av Guds plan

"Min väg till Gud har varit slingrig och allt annat än självklar. Jag har alltid varit en sökare och innan jag lärde känna Jesus var naturen min högre kraft, till stor del tack vare Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram." Läs Lotta Rodin Lundbergs berättelse.

Växte upp med fördomar om kyrkor samfund och religion

Jag kom i kontakt med Anonyma Alkoholister i 20-årsåldern när min pappa åkte på behandling och sedan fortsatte på AA. Som anhörig vuxen dotter började jag gå på Alanon (12-stegsprogram för medberoende och anhöriga) och fann uttrycket "Gud, som vi uppfattar honom" väldigt befriande. Jag växte upp i ett sekulärt hem utan direkt kunskap om kristendomen överhuvudtaget och hade en hel drös med fördomar om kyrkor, samfund och religion.

Naturens underverk

En vacker blomma, ett uråldrigt träd, en fågels drill eller helt enkelt en förunderlig sten gjorde mig dock övertygad om att det finns en skapare. Jag hade helt enkelt inget behov (trodde jag) av att specificera honom/henne, jag var bara tacksam över förmånen att få njuta av naturens underverk.

För människor som jag, lite trasiga till kropp och själ

Efter många års sjukskrivning och diverse olika insatser i form av rehabilitetsersättning, lönebidrag och coaching-program så upptäckte jag av en slump (trodde jag, haha!) att Frälsningsarmén hade ett program med arbetsträning för människor som jag, lite trasiga till kropp och själ. Slumpen bestod i att Arbetsförmedlingens handläggare inte hade erbjudit mig denna insats utan jag hittade själv informationen på deras hemsida. När jag mailade och frågade om det kunde vara något för mig så var jag inskriven på en vecka. Så kan det gå när Gud har en plan!

Guds kärlek fanns i väggarna

När jag första gången klev in genom dörrarna i Krukmakarens hus och Frälsningsarmén i Visby så kände jag att jag hade kommit hem - Guds kärlek fullkomligt genomsyrade väggarna. Alla som deltog i Hela Livet, som programmet heter, var alltid välkomna att delta i frukost-, lunch- eller eftermiddagsbönen, och det gjorde jag mer än gärna. En halvtimmes bön med lovsång om dagen blev en ersättning för de AA-möten som jag nu missade, och avgörande för min tro.

I mars anordnade Frälsningsarmén i Visby ett vinterläger dit jag åkte. Varje dag efter middagen hade vi en liten kvällsandakt med lovsång, och det var under en av dem som vi blev erbjudna att ta emot Jesus. Det kändes helt naturligt att acceptera och det är nu fem och ett halvt år sedan.

Nåd och förlåtelse gäller även mig

Det har till och från varit knepigt att "lära om". Jag har ett starkt kontrollbehov, och måste ständigt påminna mig att jag kan lägga saker i Guds hand och att jag inte står ensam längre. Nåd och förlåtelse är begrepp som jag från början hade svårt att tro att de skulle gälla mig också, men efter en Alpha-kurs klarnade det något.

Bibeln

Min kunskap om Bibeln begränsade sig till de första stroferna i julevangeliet, bönen Fader vår och Psalm 23. Nu fick jag lära mig, genom Alpha, hemgrupp och predikningar, hur det hänger ihop. En liten app på telefonen gjorde bibelläsandet enklare och föreslog läsplaner för en total nybörjare som jag.

Jag öppnade omedvetet upp för Gud genom sången

Jag har ju nämnt lovsång ett par gånger och musik är en stor och viktig del av mitt liv. Jag har tidigare sjungit i många körer, men aldrig trivts så bra som i gospelkörer. Idag vet jag vad det var jag kände när jag svävade hem efter repetitionerna - den rena och skära glädjen som Anden ger. Jag måste ha öppnat upp för Gud genom sången utan att veta vad jag gjorde. Idag har jag glädjen att få vara en del av lovsångsteamet i Visby och jag är oerhört tacksam för gåvan som Gud har lagt i mig.

Samtal om Gud vid kaffevagnen i Visby

Ungefär en gång i månaden är vi ett gäng som går ut i Visbynatten med vår "kaffi-vagn". Vi möter människor, bjuder på kaffe och macka eller bulle, eller bara ett glas vatten. Många stannar upp en stund och pratar, nyfikna på vad vi gör där, och vi får tillfälle att prata om Gud, vittna och be för människor. Hittills har vi inte haft några negativa reaktioner och alla går därifrån med Guds välsignelse. Jag trodde nog aldrig att jag skulle stå på ett torg mitt i natten och berätta om Jesus! Guds vägar är i sanning outgrundliga.

Jag sår och Anden får ta hand om resten

Jag är verksam i två ideella föreningar och där hoppas jag att jag sprider Guds kärlek. Jag sticker aldrig under stol med att jag är kristen och det leder ibland till spännande och oväntade samtal. Från början kände jag mig osäker eftersom jag inte "kunde" så mycket om Bibeln och inte hade "förklaringar" på allt, men idag bryr jag mig inte så mycket om det – jag sår och Anden får ta hand om resten!

12-stegsprogram

Visbykåren har just avslutat en Celebrate Recovery-kurs, en kurs som bygger på AA:s 12 steg och Jesus bergspredikan. Jag har deltagit och det har varit en spännande och tidvis ganska jobbig resa som följer stegen men har ett tydligt fokus på Jesus som frälsare. Efter att ha gjort delar av stegen inom AA så kan jag säga att det är ett betydligt lättare arbete med Jesus vid sin sida. Det blir väldigt tydligt att AA:s grundare var troende när jag lär mig mer och mer om Bibeln och kristen tro. Det finns starka ledord som till exempel tacksamhet, tålamod, tillit och tro (4T), som är framträdande både i 12-stegsprogrammet och i Bibeln.

Tredjestegsbönen

Inom AA finns också den så kallade tredjestegsbönen:

Tag min vilja och mitt liv.
Vägled mig i mitt tillfrisknande.
Visa mig hur jag ska leva.

Jag har sedan tidigare haft den utskriven och uppsatt i köket så att jag läser den till frukost, men först nu inser jag hur oerhört stark den är, och vilken fullständig överlåtelse den innebär. Det är en bra påminnelse för mitt kontrollbehov så där på morgonen.

Sinnesrobönen

Sinnesrobönen använder jag dagligen som ett litet andrum innan jag reagerar och leder ofta till att jag agerar på ett annat, lite mer sansat sätt, eller inte agerar alls.

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
Mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Fakta om Lotta Rodin Lundberg

  • Ålder: 55 år
  • Bostadsort: Visby
  • Familj: Två vuxna barn: Eri¬ka, 25 år och Emelie, 23 år
  • Yrke eller studier: Croupier, busschaufför, operatör på larmcentral, administratör, ekonomi- och persona-lansvarig. Idag sjukpensio¬när på halvtid och arbetslös på halvtid.
  • Böcker jag gärna läser: Fantasy och spänning

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4 – 2018

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9–12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.