logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Min väg till Gud - "Jag är tacksam"

”Sverige behöver en poliskår med empati för människor. Bibeln poängterar att samhället ska värna om ”den fattige”, ’den faderlöse’, ’änkan’ och ’främlingen’ och rätt och rättvisa ska skipas.” Peter Ågren, polis i Stockholm berättar om sin väg till Gud.

Min tro har gett mig trygghet

Jag har mycket att vara tacksam för och känner tacksamhet till, bland andra, mina föräldrar och deras föräldrar. Utan dem hade jag inte hittat min väg till Gud och mitt liv hade sett annorlunda ut.

Mitt liv har inte varit fyllt med prövningar mer än vad som vanligen möter människor. När svåra stunder kommit har jag känt mig trygg. Det har att göra med vad generationer före min har lämnat efter sig. Mina föräldrar och deras föräldrar har haft en stark tro på Gud som förts vidare till mig. Jag vill göra något bra av det i mötet med människor som befinner sig i förvirring, hopplöshet och katastrofer.

Bibelns budskap intresserade mig

Far och hans föräldrar hade rötter i pingströrelsen och mor och hennes föräldrar i Frälsningsarmén, som en del av svensk frikyrklighet när den, enligt min mening var som bäst. Socialt engagemang fanns, man tog plats i offentlig debatt och musikinslagen var många och av hög kvalitet.

Undervisning och tolkning av Bibelns budskap intresserade mig. Jag ville fördjupa mig och få veta hur Bibeln kunde påverka mitt liv. Jag måste hitta min väg till Gud. Ännu tycker jag det är intressant att undersöka vad i Bibeln som är sanningar och råmärken och vad som kan tolkas beroende på vilken kontext det sätts in i.

Yrkesvalet polis

Jag studerade ett år på bibelskola. Där började tankarna på polisyrket formas. Valet var inte självklart. Det finns spänningar med yrket om man vill hjälpa människor. Konflikter och våldsam¬heter uppstår men det handlar om att verka för ordning och trygghet. Ondska behöver bekämpas och människor som förtrycker andra konfronteras. Lag, ordning, fred och frihet måste råda.

I Stockholms tunnelbana fick jag hjälpa många, även dem jag grep eller omhändertog

Min första fasta anställning efter Polisskolan fick jag på tunnelbanepolisen i Stockholm City. Jag patrullerade bland alkoholister, narkomaner, prostituerade, ungdomskriminella, tjuvar, bedragare och "vanligt folk", stortrivdes med arbetet och fick hjälpa många, även dem jag grep eller omhändertog. Alla var inte nöjda men de som drabbats av den gripnes kriminalitet var desto gladare.

En troende kollega rådde mig att söka mig från Stockholm City om jag ville bevara min tro. Jag följde inte hans råd utan blev kvar i sammanlagt 25 år, först som fotpatrullerande tunnelbanepolis, så yttre befäl på tunnelbanepolisen, närpolisbefäl och spaningsgruppchef på ungdomsroteln och som biträdande närpolischef i området runt Centralstationen. Så småningom blev jag chef för Södermalmspolisens utryckningspoliser.

Det har inte alltid funkat att "vända andra kinden till"

Jag har behållit intresset och fascinationen för Bibeln som varit mitt rättesnöre och grund för värderingar och agerande. Många gånger har det varit svårt att inte döma människor efter deras agerande. Det har inte alltid funkat att "vända andra kinden till". Det har varit svårt att inte uppröras över dem som skadar andra. Ofta reflekterade jag över det inträffade utifrån Bibelns sanningar och upplevde att jag utvecklades som människa.

Med Bibelns hjälp får jag ihop tillvaron

Friden har alltid infunnit sig till slut. Där jag i lugn och ro funderar på vem jag är, vad jag gör och vart jag ska i livet, finns min väg till Gud. Med Bibelns hjälp får jag ihop tillvaron. Det är samma slags tro och förtröstan mina föräldrar och deras föräldrar kände. Det jag fått från dem är viktigt och jag är tacksam för det.

Sverige behöver en poliskår med empati för människor

Jag bestämde mig efter många år för att bli chef och leda andra poliser. Sverige behöver en poliskår med empati för människor. Bibeln poängterar att samhället ska värna om "den fattige", "den faderlöse", "änkan" och "främlingen" och rätt och rättvisa ska skipas. Jag försöker uppmuntra mina medarbetare att förstå att deras insatser spelar roll för andra.

Idag är jag chef för lokalpolisområdet Södermalm, samma område där morfar en gång var aktiv på Frälsningsarméns 3:e kår. Jag känner mig ganska övertygad om att vi får prata om detta en dag, morfar och jag. Då ska jag också tacka för det han gav vidare till mig.

Fakta om Peter Ågren

  • Ålder: 55
  • Bostadsort: Sollentuna.
  • Familj: Hustru, barn och barnbarn.
  • Yrke eller studier: Polisin¬tendent och chef för lokalpolisområde Södermalm i Stockholm.
  • Böcker jag gärna läser: Bibeln, teologisk litteratur och böcker om verksamhetsledning.

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.