logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt - Vi bär på något evigt

”Mitt i allt får du och jag förmedla det hopp vi har genom att visa Guds kärlek för andra. Så stort det är att vi bär på ett evigt hopp, som bär oss idag och ända in i evigheten.” Maud Fennvik, kårledare för Frälsningsarmén i Haparanda har skrivit månadens andakt.

Det är höst, ja nu är det verkligen höst. Jag sitter inomhus och ser hur det blåser därute. Många gula löv ligger på marken. Det är höst och det går mot vinter.  

Ibland funderar jag på ett människoliv. Det handlar inte om årstider, men ändå kan jag känna att det går mot livets höst. Men Bibeln talar om att vi får vara som ett grönskande träd, där rötterna sträcker sig ned mot vattnet, oavsett ålder.

I vår relation med Gud

Vilken tröst det är att vårt inre liv inte åldras. Däremot kan vi mogna och bli mer visa, när vi lever i en nära relation med Gud, med Jesus själv. Vi blir mer lika Jesus, desto mer vi umgås med Honom, desto mer vi läser Guds ord, Bibeln regelbundet.

Psalm 1 beskriver just detta:

”Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten - det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.”

Aldrig vissnar bladen! Då tänker jag på vårt eviga hopp. Tänk att du och jag bär på något evigt, som en dag kommer att blomma ut, ja bli vår verklighet och vårt livs mål.

Den andliga våren

Nu medan jag skriver, så kom vintern över hela vårt land, verkar det som. Väldigt ovanligt! Men när det är vinter, så vet vi att vårvintern och våren kommer så småningom. Ljuset kommer tillbaka och det börjar knoppas på träd och buskar. På samma sätt vet vi att det kommer en andlig vår, både här och nu och i evighet.

Jesus själv säger, när han talar om att han ska komma tillbaka:

”Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.” Matt 24:32-33

När Jesus säger detta, hade han just beskrivit hur tillståndet kommer att vara på jorden, när han kommer tillbaka. Han beskriver laglöshet, krig och lidande. Vi kan känna igen mycket av det som händer i vår värld idag, i Jesu egna ord.

Men vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Han själv säger: ”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” Matt 24:34

Det eviga hoppet

Vi behöver inte vara rädda, men vi kan vara beredda. Vi har ett evigt hopp. Det är stort, större än vi kan förstå. Det som verkar skrämmande är ett tecken på vårt eviga hopp.

Mitt i allt förfärligt som händer, så får du och jag förmedla det hopp vi har till andra. Det får vi göra genom att göra det vi kan, för att hjälpa andra. Vi får berätta för andra om Jesus och vi får visa Guds kärlek.

Så stort det är att vi bär på ett evigt hopp, som bär oss idag och ända in i evigheten.

Bön

Tack Herre att Du är med oss alla dagar, oavsett våra omständigheter. Tack för att Du aldrig sviker, Du är trofast. Tack käre Herre, för att Du är vårt eviga hopp, vårt livs mål. Du känner oss bättre än vi själv gör. Det är en stor tröst. Tack för att Du drar oss närmre Dig. Tack för ditt Ord, som vi får leva av och i. Låt oss förmedla Dig till andra! Tack för allt!

Text: Maud Fennvik, kårledare för Frälsningsarmén i Haparanda

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.