logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt - tacksamhet under Kristi Himmelsfärdshelgen

”Gud, tack för möjligheten till ledighet och vila. Påminn oss om sådant vi kan vara tacksamma över och hjälp oss att dela med oss av vår glädje till andra.” Malin Cederholm, omsorgsofficer på Frälsningsarméns öppna sociala verksamhet, Elisabetgården i Stockholm skriver om Kristi Himmelsfärdshelgens betydelse.

Jesus färdas till himlen, mitt framför deras ögon

Kristi Himmelsfärdshelgen betyder säkert inte samma sak för alla. För några innebär den att de kommer att gräva i sin trädgård, andra sitter på balkongen med ansiktet vänt mot himlen. Ytterligare någon kanske passar på att göra en kortare resa.

Som kristen högtid påminner helgen om det tillfälle för nära 2000 år sedan då Jesus Kristus togs upp och färdades till himlen. De av Jesus vänner som var med blev den här gången inte rädda, utan förstod att det var Gud som gjort detta ovanliga mitt framför deras ögon. De hade lärt känna Gud, någon som ibland gör ovanliga saker för att visa sin godhet, kärlek och sitt tålamod, och nu känner de igen Guds handlande i detta. Det gjorde dem glada att Jesus nu blivit Herre över allt.

De berättar om hur Jesus påverkat deras liv

Deras spontana reaktion blir att tacka Gud för Jesus, att glädja sig över att Han lovat komma tillbaka och att se fram emot det nya liv Han lovat dem. Mellan vännerna utvecklas en ny gemenskap där de ber till Gud, tackar för det liv Jesus levde, för det Jesus lärde dem och för vad han berättat för dem om Guds rike. De berättar också för varandra (och alla andra som vill höra på) hur deras liv blivit annorlunda sedan de mött Jesus. Under de många år som följer på den här dagen, kommer vännerna tillsammans att formulera sin tro på Gud, på Jesus som Guds son och på den helige Ande, i väntan på att Jesus ska komma tillbaka igen.

Den kristna gudstjänstens uttryck skapas

Utifrån sina erfarenheter av den där ovanliga dagen skapar de också tillsammans uttryck för den kristna gudstjänsten. Så när vi kristna världen över, hundratals år senare fortfarande firar gudstjänst i Jesu namn är det för att fokusera våra hjärtan och tankar på att be till Gud och tacka för sanningarna i Jesus försonande död, uppståndelse och himmelsfärd. I gudstjänsten får vi en större förståelse för att dessa sanningar också gäller oss, att Gud visar oss, dig och mig, godhet, kärlek och tålamod. Så att vi kan leva i frid, glädje och gemenskap med Gud, oss själva och med varandra.

Guds godhet, kärlek och tålamod

Gudstjänsten och Kristi Himmelsfärdag är alltså båda till för tacksamhet och att glädjas över det Gud gjort, gör och kommer att göra. Några gör det bäst i sin trädgård och andra när de lagar en god måltid till vänner och ytterligare andra när de vänder sitt ansikte mot solen. Man kan också, som jag kommer att göra, tillbringa hela helgen tillsammans med goda vänner på gudstjänst och i samtal om de ovanliga saker som Gud nu gör i vår värld för att visa sin godhet, sin kärlek och sitt tålamod. Möjligheterna för helgen är oändliga.

Bön

Gud, tack för möjligheten till ledighet och vila. Det gör oss gott att få gräva i trädgården och pausa med ansiktet vänt mot solen. Men bäst av allt är att få tid för tacksamhet och glädje. Påminn oss, idag, om sådant vi kan vara tacksamma över och hjälp oss att dela med oss av vår glädje till andra. Vi ber dig, Herre, att få se de ovanliga saker du gör i vår värld, i våra liv och i våra vänners liv för att visa din godhet, din kärlek och ditt tålamod. Tack för att du hör vår bön och ger oss svar i rätt tid. Amen

Bibelord

"Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud." (Luk 24:50-53)

Jesus sade: "Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag." (Joh 14:28)

"Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt." (Ef 1:17-23)

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.