logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt: Kärleken är generös

"En söndag i oktober hade ungdomar hand om vår gudstjänst. Temat var kärlek och i slutet bjöd vi in till bön om att Guds kärlek skulle få spridas i vårt land och i Västerås. Det blev fullt runt vårt kors av bedjande människor. Bilden av bedjande människor runt korset blev så talande. Jesu utgivande kärlek på korset behövs än idag." Läs och lyssna på månadens andakt av och med Alejandro Gallardo, kårledare för Frälsningsarmén i Västerås.

 

Joh. 15:12-17

Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

I ett samtal mellan Jesus och lärjungarna så säger Jesus att ingen visar större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ett ganska utmanande uttalande eller hur. Det är kanske inte det första man tänker på, att man ska ge sitt liv för sina vänner. Jag förstår att Jesus tar upp det för det är bara dagar kvar tills han ska dö på ett kors. För honom är det aktuellt och levande.

Lärjungarna är förmodligen i någon slags chock. De kan inte riktigt ta in det Jesus säger. De hade andra planer för Jesus. Jesus skulle inta sin plats som kung och lärjungarna skulle regera över Israel med honom.

Jesus talade om Guds rike. ”Omvänd Er Guds rike är nära” eller som en del översättare väljer att skriva. ”omvänd Er Guds rike är inom er”. Det rike Jesus talar om har inga gränser. Det är ett rike som sprider sig från människa till människa. Riket Jesus talar om är kärlekens rike och det är tänkt att det ska finns i människan. Det var för detta rike Jesus levde och dog. För att du och jag skulle få vara en del av hans kärleksfulla rike.

Jesus valde att ge sitt liv för att rädda oss. Rädda oss från en kraft som bibeln kallar synd. Synden för oss bort från Gud som är kärleken. För att få kontakt med den kärleken behöver vi födas på nytt. Vi behöver se att vi behöver hjälp och att det är Jesus som kan rädda oss. Det var det hans död på korset gjorde, befriade oss från syndens makt som hindrar Guds kärlek att bli ett med oss. Som hindrar oss från att älska varandra.

Jesus älskade människor så mycket och han visste att om han dog och besegrade döden genom att uppstå, alltså börja leva igen, så skulle det öppna en väg för oss till ett kärleksfullt liv nu och ett evigt liv med Gud.

Jesu kärlek var utgivande. Faktum är att människor än idag påverkas av hans kärleksfulla exempel. Jag har påverkats av hans kärlek. Det är på grund av den jag valt att leva mitt liv som officer i Frälsningsarmén. Jag vill använda det liv jag har fått för att sprida Guds kärlek till mina medmänniskor. Inte bara med ord utan också med praktiska handlingar. Jag tror det finns en helande kraft i att få göra något för sina medmänniskor.

Sprider kärlek i Västerås

I Västerås har Frälsningsarmén ett arbete som heter Bistånd. Målet med arbetet är att kunna sända hjälpsändningar till länder med behov. Kommer man hit och går igenom våra lokaler så är det grejer överallt. Det sorteras, demonteras, hämtas, lämnas, planeras, paketeras och dokumenteras innan det sänds i väg till andra länder.

När man kommer in i rutinerna så är det lätt att glömma bort vad vi gör här. Men när man stannar upp och ser vad man faktiskt är med om och vad vi faktiskt gör här på Bistånd så händer något. Man blir glad. Man inser att man är med och sprider kärlek till medmänniskor. Genom vårt sociala arbete, ”Fotball for all”, barn och ungdomsarbetet och kårens arbete så ser vi samma sak.

Vi är glada över att få vara med och sprida Guds kärlek. Vi tar tid för att stanna upp och påminna oss om vad vi faktiskt är med om. Vi sprider Jesu utgivande kärlek. Fria från synden kan vi sprida kärleken, Jesu utgivande kärlek till våra medmänniskor. Det smittar av sig. Det inspirerar och ger kraft.

En söndag i oktober hade ungdomar hand om vår gudstjänst. Temat var kärlek och i slutet bjöd vi in till bön, bön om att Guds kärlek skulle få spridas i vårt land och i Västerås. Det blev fullt runt vårt kors av bedjande människor. Bilden av bedjande människor runt korset blev så talande. Jesu utgivande kärlek på korset behövs än idag.

Stanna upp och se vad du faktiskt gör för dina medmänniskor och låt det glädja ditt hjärta. Låt dig inte styras av synden utan gå till Jesus och be honom befria dig från syndens makt och låt dig fyllas av hans utgivande kärlek och sprid den i ord och gärning.

Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

Text: Alejandro Gallardo

Filmat av: Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.