logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Kraften i evangeliet

"Aposteln Paulus gjorde följande proklamation i kapitel 1 vers 16 i sitt brev till kyrkan i Rom: 'Jag skäms inte för evangeliet, eftersom det är Guds kraft som ger frälsning till alla som tror.' Och jag ansluter mig till Paulus och förklarar mitt orädda förtroende för sanningen och kraften i och behovet av Jesu Kristi budskap."

Påsken och fastans förberedande tid ger oss möjlighet att ge oss in i Guds frälsningshistoria på ett uppslukande sätt. Det är viktigt att påminna oss själva om den grundläggande och övergripande berättelsen om evangeliet som är kärnan både i vår andliga verklighet och Frälsningsarméns uppdrag.

Var du än befinner dig i världen, oavsett din ålder eller dina omständigheter, är Jesu Kristi evangelium goda nyheter och de är direkt tillämpbara och relevanta för dig. Evangeliet kapslar in Guds kärlek till och val av dig; det kommunicerar nåd, barmhärtighet, förlåtelse och försoning; den innehåller uppståndelsens kraft och löfte om evigt liv; det är den allomfattande berättelsen om Skriften som fortsätter att levas ut i våra liv idag.

För dem som är mer än bekanta med påskens händelser kan det finnas en risk att inta en blasé inställning till den heliga veckan, men jag uppmuntrar oss alla att fokusera på påsken 2022 med nya ögon och förväntningar. Jesus är fortfarande världens Frälsare. Han är fortfarande den väg som leder till Gud.

Dagens värld är en smältdegel av kulturer, trosuppfattningar, synpunkter och sedvänjor. Vissa föreslår att vi ska avbetona de hårdare delarna av budskapet, men det är kärnan i de goda nyheterna som gör syndens förlåtelse, omvändelsens väg och himlens verklighet möjlig för var och en av oss.

Evangeliet har något att säga. Det ger hopp och erbjuder en evig dimension för att förmedla ett budskap som vi är i desperat behov av. Ja, vi måste hitta relevanta och respektfulla sätt att förmedla evangeliet i vårt sammanhang, men det finns ingen anledning för oss att förlora förtroendet eller skygga för Guds frälsande nåd, som manifesteras i Jesus. Om vi inte tar tillfället i akt att dela detta budskap i påsk, när kommer vi då att göra det?

Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle - 2022. Han står vid ett podium och talar i en mikrofon.
Brian Peddle

Frälsningsarmén, mina hälsningar till dig inför påsken 2022: Det här är ditt tillfälle att dela evangeliet med alla – på alla sätt du kan. Och må du känna den uppståndne Kristi närvaro när du gör det.  

Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle

Text: Brian Peddle
Foto: Unsplash och Frälsningsarmén

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 2 -2022

Ska vi be för dig?