logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Alla helgons dag

Varför tänder vi ljus den här helgen? När vi passerar en kyrkogård är den upplyst av tusentals gravljus och gravarna är smyckade till fest och vintervila. Det ger oss en stämning av frid och ljus. Vi tänker på alla dem som vi har älskat och fortfarande älskar, men som inte längre lever här på jorden. Men vi tänker också på döden och vad som händer efter det ögonblick vår livslåga har slocknat.

Varför firar vi alla helgonsdag och vad betyder den? Det finns egentligen flera spår som leder fram till seden att tända ljus på gravarna just denna helg i november.

På medeltiden tog kyrkan upp seden där alla de helgon som inte hade en egen minnesdag i kalendern firades och det blev en alla helgons dag. Man började också fira alla själars dag inom den katolska kyrkan, till minne av dem som man uttryckte det, inte med säkerhet hade kommit till himmelen. Med reformationen upphörde den seden och inte förrän i början av 1950-talet återupptogs firandet av alla helgons dag som då blev en helgdag.

Världens ljus

Det gemensamma för oss människor är att vi vill ha ljus i mörkret. Vi tänker på de ljusa minnen som våra anhöriga som inte längre finns på jorden har gett oss. Vi tycker att det är mysigt med ljusen som lyser i den mörka och kulna höstkvällen och med det tända ljuset säger vi också att vi tror på ett liv efter detta, att minnet av våra anhöriga lever och att vi tillsammans med Jesus och våra nära och kära en gång får leva i det eviga ljusets värld. Jesus säger:

’Jag är värl­dens ljus. Den som följer mig skall in­te vand­ra i mörk­ret ut­an ha li­vets ljus.’ Joh.8:12

’ Så äls­ka­de Gud värl­den att han gav den sin en­de son, för att de som tror på ho­nom in­te skall gå un­der ut­an ha evigt liv…’Joh 3:16

Text: Bert Åberg

Ska vi be för dig?