logotype

Vi har insatserna. Kan din stiftelse bidra med resurserna?

Medel från stiftelser ger varje år Frälsningsarmén möjlighet att hjälpa människor i utsatthet. Under 2022 gjorde utdelningar av sökta bidrag stor skillnad i verksamheter för personer i hemlöshet, missbruk, ensamhet, fattigdom och i riskzon för kriminalitet. Kompetensen och erfarenheten har Frälsningsarmén– men behoven ökar. Stöd från fler stiftelser gör det möjligt att vända utvecklingen för fler i utanförskap.

Rapporterna duggar tätt om ökat våld, barn och familjer i utsatthet, integration som inte fungerar och missbruk som går ner i åldrarna. Många drabbas av missmod då nyhetsförmedlingen bara tycks mörkna. Är det ens någon idé att hjälpa, kan man frestas att tänka. Och var börjar man i så fall?

Frälsningsarmén ser, känner för och finns i nöden och har sedan starten i Sverige för 140 år sedan alltid agerat. När barn, kvinnor, män, invandrare, flyktingar och äldre drabbas har vi hjärtat men också kompetens och drivkraft att sätta in insatser, både förebyggande, regelbundet på vardagsbasis samt vid kriser eller särskilda händelser. Frälsningsarmén är genom sitt breda sociala arbete ett etablerat och tryggt varumärke med lång erfarenhet och nära mellan vision och handling.

Bidrag från stiftelser ger möjligheter till förändring

Varje år söker Frälsningsarmén medel från stiftelser som har som ändamål att stödja olika organisationer i olika sociala projekt och verksamheter. 2022 tilldelades Frälsningsarmén 10,4 miljoner kronor – en betydelsefull hjälp för oss i arbetet med att skapa nya positiva motvikter till utsattheten. Men behoven är stora, växer och blir fler. Med fler och större bidrag från stiftelser kan vi med vår breda kompetens göra skillnad och komma med ljus där hopp och goda aktiviteter saknas.

Stöd till barn i utsatthet

I ekonomiskt utsatta Husby norr om Stockholm går rekrytering till gängkriminalitet allt längre ner i åldrarna. Många verksamheter har stängt ner och flyttat från den socioekonomiskt utsatta förorten men Frälsningsarmén har valt att satsa stort. Här fokuserar man på att arbeta förebyggande med barn. Syftet är att stärka barnens självkänsla så att de får kraft att stå emot trycket som tonåringar, öka viljan att fatta goda beslut, sköta sina studier och själva verka för det goda.

I Husby erbjuds barnen under terminerna tjejgrupp, killgrupp och ”Life Class” med samtal om viktiga livsfrågor, Sommarkollo under flera veckor på sommarlovet, samt utflykter och roliga aktiviteter under övriga skollov. Allt under vinjetten Trygga Kids. Detta har varit möjligt att genomföra tack vare bidrag från stiftelser.

– Vårt projekt Trygga Kids fick 200 000 kronor från en stiftelse förra året. En otroligt viktig bas i vårt förebyggande arbete bland barnen i Husby. Vi tror att trygga barn utvecklas till stabila tonåringar. Barnen vi möter har knappt lämnat sin förort men genom bidragen kan vi göra meningsfulla aktiviteter och visa dem nya platser, säger Julia Adolfsson, som är verksamhetsansvarig.

Julia Adolfsson är ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet i Husby.

Skydd från våld och människohandel

På en ort i Sverige driver Frälsningsarmén det skyddade boendet Lyktan, där kvinnor och även män som utsatts för människohandel, arbetsexploatering och våld får leva i lägenheter med boendestöd och rehabilitering av Frälsningsarméns personal. Här erbjuds klienterna samtal, hjälp med myndighets- och vårdkontakter och att hitta vägar ut i studier eller arbete. En viktig del i det rehabiliterande arbetet är Verkstan Fri, där klienterna i olika projekt skapar konst- och bruksprodukter för försäljning och utställningar.

Kraft till ett självständigt liv

Kremena Hultby är verksamhetsansvarig på Lyktan och berättar vad pengarna från stiftelsen har bidragit till.

– Många av våra klienter får för allra första gången testa olika hantverksaktiviteter. Under våra kreativa processer skapar vi även möjlighet till samtal och gemenskap. Klienterna får uppleva tid av frid från jobbiga tankar och fokusera på något positivt, säger hon.

 Med utökade bidrag från stiftelser kan Verkstan fortsätta att utvecklas för att ge meningsfull sysselsättning i ett läkande rehabiliteringssyfte. Allt för att bygga upp klienternas ofta brutna självförtroende.

Kremena
Kremena Hultby är ansvarig för skyddade boendet Lyktan.

Kan servera varm mat på akutboendet

  Midsommarkransen akut- och motivationsboende i Stockholm har plats för omkring 34 vuxna män som lever i hemlöshet och missbruk. Verksamhetens ekonomiska grund utgörs av ett viktigt avtal med Stockholms stad. Utöver det bekostar Frälsningsarmén en betydande del utifrån medel från stiftelser.

– På det här sättet  kan vi erbjuda sängplats,  personal dygnet runt och varm mat. Vi kan även bjuda in till fritidsaktiviteter för de klienter som befinner sig på motivationsboendet, där männen kommit längre i arbetet mot att bli drogfri, säger Christina Vauhkola, divisionschef, Frälsningsarméns sociala division.

Möjlighet att snabbt hjälpa bostadslösa

Tillskott från stiftelser gör även att Frälsningsarmén kan fånga upp och erbjuda människor en plats på akutboendet. Detta hjälper den som riskerar att hamna mellan stolarna innan det offentliga och välfärdsamhället haft sin utredningstid och beviljat personen boende.

– På så sätt kan vi agera direkt när människor behöver bostad. Vi ligger steget före och kan hjälpa snabbare än kommunen när någon till exempel flyttar från en instans till nästa, säger Christina Vauhkola.

Hon betonar också hur tillskott från stiftelser gör det möjligt att arrangera verksamheter för utsatta familjer runt om i landet, såsom kollon, utflykter, träffar där barn får umgås och att vid jul kunna dela ut julklappar, ofta de enda barnen får.

– För många av dem som Frälsningsarmén möter kan ett helgläger med familjen vara sommarens enda riktiga ljusglimt, säger Christina Vauhkola.

Samverkar för människors bästa

Med stöd från stiftelser som har ändamålet att stödja våra typer av verksamheter och projekt, kan Frälsningsarmén kan göra mycket mer för att skapa ett bättre samhälle. Vi samverkar med myndigheter, skol- och fritidssektor, socialtjänst, sjukvård, andra kyrkor och en stor mängd volontärer. Vi knyter kontakter och bygger broar för att de som fått livet raserat ska kunna resa sig och gå framåt med hopp och framtidstro.

Din stiftelse är varmt välkommen att stå med oss i det goda arbetet!

Text: Carina Tyskbo

Bidrag från stiftelser till vårt arbete under 2022

 • Antal stiftelser som bidrog: 28
 • Total summa stiftelsebidrag: 10,4 miljoner kronor

Bidragens ändamål:

 • Barn och barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet.
 • Människor i hemlöshet.
 • Integration och språkträning.
 • Rehabilitering av missbrukare.
 • Arbete mot människohandel.
 • Skydd av våldsutsatta kvinnor.
 • Äldre i utsatthet.
 • Människor på flykt från Ukraina.
 • Barn- och ungdomsverksamhet.

Vill din stiftelse veta mer om Frälsningsarmén?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakt: Lars Beijer, ansvarig stiftelsebidrag
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se