Fysiska

Det finns indikationer på att hög nätporrskonsumtion påverkar ditt fysiska välmående. Att det kan påverkar din hjärna eller kropp. Tvångsmässig nätporrskonsumtion är inte ett erkänt beroende men det finns ändå grund för att hög konsumtion av det kan påverka konsumentens fysiska hälsa.

Hjärnan

Hjärnan har massor med nervbanor eller gångar. Nervbanor är förbindelser som kommunicerar med kroppens olika delar.[1] Hjärnan förändras genom livet och skapar nya nervbanor när vi lär oss nya saker. Ju mer vi övar och repeterar desto enklare blir det. Det kan liknas med en stig. Desto mer du går på den ju enklare är det att hitta den. 

Vad missbruk gör med hjärnan

Det finns fyra viktiga delar/substanser som har att göra med hjärnans arbetssätt som är bra att ha i minnet då du försöker förstå beroendeproblematiken nämligen belöningscentret, prefrontal cortex samt signalsubstanserna dopamin och Delta Fos B .

DeltaFos-B och dopamin är signalsubstanser som utsöndras när du skapar nya vanor. Funktionen är, i förenklad version, att dopaminet belönar bra beteende och DeltaFosB lär dig att komma ihåg vilka omständigheter som fanns när belöningen gavs.

Det finns två situationer när dessa signalsubstanser kan ställa till det istället för att fylla sin funtion. Den första är genom drogmissbruk då drogen tar över dessa funktioner genom tillförseln av artificiella medel. Detta leder till ökad produktion av dopamin.[2] Det andra sättet är normala vanor fast med overkliga förutsättningar. Det blir som att trimma ett naturligt system. Exempel på detta är; missbruk av spel, extrem internetanvändning, stora intag av socker eller högkonsumtion av nätporr.[3]

Hur nätporr kan påverkar hjärnan

Hög konsumtion av nätporr kan utveckla en bedövad reaktion i belöningscentret. Detta eftersom receptorerna eller mottagarna av dopamin förändras i och med höga doser. Andra roliga och engagerande aktiviteter kan verka tråkigt i kontrast till belöningen från nätporren. Alltså kan hög konsumtion av nätporr skapa större sug efter mer, det skapas ett begär.[4]

Du lär dig enklast nya vanor när du har totalt fokus, när du tappar tidsuppfattningen och är uppslukad av det du gör. Som när du läser en bra bok, spelar dataspel eller musik eller är helt inne i ett samtal. För en porrkonsument kan man likna detta intensiva lärandet med att man sent på kvällen tappar tidsuppfattningen och sedan kan spendera massa tid framför en skärm. Man är helt ostörd och har totalt fokus. Då skapas nervbanor mer effektivt än om du hade haft delad uppmärksamhet.[5]

Konsumenter av porr kan utveckla triggers. Det är en naturlig funktion av signalsubstansen DeltafosB. Syftet med denna funktion är att hjälpa hjärnan att komma ihåg vad som ledde fram till ökad produktion av dopaminet. Därför lär sig hjärnan att associera omständigheter med ruset från nätporren. Så en viss tid på dagen, att sätta sig framför datorn eller ljudet av föräldrarna som går hemifrån kan till exempel bli en trigger för konsumenten att se nätporr. Denna signalsubstans skapar också ett långvarigt sug. Det benämns i vissa fall som den molekylära delen av beroende.[6] När halten DeltaFosB  byggts upp i hjärnan kan därför individen ha sug långt efter att hon har slutat.

Prefrontala cortex är den del av hjärnan som bland annat har en verkställande funktion. Den gör riskbedömningar, kontrollerar impulser och är ansvarig för abstrakt tänkande med mera. Hyperfrontalitet är ett begrepp som används för att beskriva hur prefrontala cortex försvagas hos missbrukare. Den vita och gråa substansen i den delen av hjärnan förändras vilket leder till minskad impulskontroll, bristande riskbedömningar och ett obalanserat fokus på belöning. Det påverkar helt enkelt konsekvenstänkandet. Studier visar hur nätporr och andra icke substansbaserade beroende kan ha liknande effekt.[7]

Det finns begynnande forskning på att hög konsumtion av nätporr kan förändra hjärnans balans så att det är svårt att ge upp att titta. Högkonsumtionen kan påverka individen på ett sådant sätt att hjärnan får ett enkelriktat fokus, där porren har företräde. Det leder till minskad impulskontroll och orimligt fokus på njutning. Det kan också leda till besvärande begär om man inte har det tillgängligt. Svårigheter att sluta titta på porr är alltså inte endast bristande självkontroll. Det är också ett resultat av fysiska förändringar i hjärnan.

Det positiva med de beskrivna mekanismerna är att dessa förändringar inte är permanenta. Genom att sluta konsumera nätporr skapas nya nervbanor och hjärnan ändras igen. Slutar du att gå på stigen växer den igen.

Sexuella prestationer

Konsumtion av stora mängder pornografi kan påverka konsumentens sexuella preferenser. Det som var spännande och upphetsande i början kan över tid bli ointressant vid hög konsumtion. Läs mer om detta här

Mot denna bakgrunden kan det noteras att det finns individer som har uttryckt att deras nätporrskonsumtion påverkar deras sexuella prestation. Speciellt gäller det mäns potens. Begreppet porrimpotens cirkulerar på forum på nätet, du kan besöka dessa genom att gå till verktyg. Detta är väldigt omdebaterat och man gör inte rätt för sig att benämna nätporren som en ledande orsak till erektionsproblem. Även om det kan finnas åtaliga anledningar till erektionsproblem finns det forskare som efterlyser ett ökat fokus på att undersöka nätporrens eventuella roll i detta.[8] Det finns även studier som indikerar att hög eller lång konsumtion av nätporr kan leda till sämre sexuella prestationer och uppmanar forskare att ytterligare utreda detta.[9]

För de som har behandlat sina erektionsproblem genom att sluta konsumera porr har resultaten vara positiva.  Kroppen kan återhämtar sig likaså erektionsproblemen. Men det är viktigt att om du har erektionsproblem, kontakta din läkare. 

Norman Doidge har forskat specifikt hur dessa hjärnförändringar ser ut hos nätporrskonsumenter. The Guardian sammanfattar Norman Doidges forskning om porrens effekter på hjärnan.https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/26/brain-scans-porn-addicts-sexual-tastes

Referenstext: författare, ’artikeltitel’ [publiceringsår], ansvarig utgivare, volym, sidreferens


[1] Vårdguiden 1177, Nervsystemet https://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/

[2]Kyle K Pitchers Vincent Vialou m.fl, ‘Natural and Drug Rewards Act on Common Neural Plasticity Mechanisms with DeltaFosB as a Key Mediator’ [2013] Journal of Neuroscience, volym 33(8) 3434-3442 länk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865508/

[3] Kent C Berridge, och Terry E Robinson, ‘Wanting, and the Incentive-Sensitization Theory of Addiction.’ [2016] American Psychologist’ volym 71(8), 670-679 länk:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5171207/

[4]Kent C Berridge och Terry E Robinson, ‘The Mind of an Addicted Brain: Neural Sensitization of Wanting Versus Liking’ [2002] Cambridge, Mass MIT Press.

[5] Steve Pace, ‘Acquiring Tastes through Online Activity: Neuroplasticity and the Flow Experiences of Web Users.’ [2014] M/C Journal 17(1). Länk: http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/773

[6] Todd Love, Christian Laier, Matthias brand, Linda Hatch and Raju Hajela, ‘Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update’ [ 2015] vol (5)3 388-433.

[7] Your barin on Pornhttps://yourbrainonporn.com/rewire-your-brain-using-ocd-neuroscience

[8] Medical Express, Study sees link between porn and sexual disfunction.https://medicalxpress.com/news/2017-05-link-porn-sexual-dysfunction.html

[9] Brian Y Park, Gary Wilson, Jonathan Berger m fl, ‘Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A review with clinical Reports’ [2016] Behavioral sciences volym 6(3).