Effekter

Vilka effekter nätporren kan ha på konsumenten tas upp i detta avsnitt. Särskilt för dem som konsumerar stora mängder. Enligt ny forskning klassas hög konsumtion som dagligen till ett par gånger i veckan. Syftet här är att ge ett större perspektiv till dem som konsumerar och att hjälpa till att se samband mellan de allmänna tillståndet konsumenten är i och hens nätporrskonsumtion. Om du lider av fysisk eller psykisk ohälsa kontakta din läkare.

Hög konsumtion av nätporr kan påverka konsumenten på ett sätt som porr inte har gjort innan. Forskning har indikerat att om man överkonsumerar kan det få konsekvener på individens fysiska och psykiska hälsa. Det har klargjorts att hjärnan kan förändras och att hög konsumtion kan lämna konsumenten känslig för psykisk ohälsa. Självklart är detta inte ett faktum för alla men det finns en risk. Därför riktar sig denna delen av hemsidan, effekter, på att redogöra hur mycket vi vet vid detta laget. Läs med ett öppet sinne och var uppmärksam på om ny forskning dyker upp. Målet är att denna information ska hjälper dig att förstå och kunna hantera din nätporrkonsumtion bättre.

Om du funderar över något, håller med eller inte håller med - berätta  gärna för andra på forumet