Psykiska och emotionella

Att konsumera stora mängder nätpornografi kan göra konsumenten känslig för psykisk ohälsa och bidra till nedstämdhet. I mån och mycket på grund av hur konsumenten möjligen börjar isolera sig om porren tar mycket tid. Att konsumera nätporr i en relation har också visats ha negativa konsekvenser. Det vi inte pratar om eller kan vara öppna med har en tendens att växa på egen hand. Att vara öppen med det man går igenom och luta sig på sina nära kan vara en väg till frihet.

Ensamhet

Nätporr kan upplevas ha en snabb lösning på jobbiga känslor. Om konsumenten känner sig ensam, stressad eller frustrerad till exempel. Nätporren kan lösa den jobbiga känslan för tillfället men konsumenten upplever sällan en bestående förändring genom den. Så konsumtionen kan bli som en ond cirkel. För att döva de jobbiga känslorna vänder man sig om och om igen till att konsumera porr. Nätporrskonsumtion kan sedan få den effekten att göra verkliga relationer mindre intressanta vilket kan bidrar ytterligare mer till negativa känslor.

Att konsumera nätporr kan därför leda till en långsam vandring in i isolering. Det är ungefär som att hamna i kvicksand. Desto mer man rör sig i desto mer sjunker man och riskerar att fastna.[1] I nära relationer blir detta tydligt om man undviker att berätta om sin nätporrskonsumtion. Om man har sådana hemligheter mellan varandra bidrar till minskad närhet och intimitet i relationen och till ökad nedstämdhet för konsumenten.[2]

Relationer - partners

Flera studier visar att porrkonsumenter känner minder tilltro och kärlek i sina nära relationer (gifta/sambo).[3] Det bidrar till att porrkonsumenten blir sämre på att kommunicera med sin partner, upplever mindre hängivenhet i sin relation, blir sämre på att anpassa sig och upplever mindre sexuell tillfredställelse. På samma sätt upplever partnern till en porrkonsument mindre närhet och intimitet samt att man upplever sig sämre förstådd av sin partner.[4] Det är kanske inte så konstigt med tanke på att porrkonsumtion är säker och en förutsägbar väg till tillfredställelse, konsumenten har kontroll på det som sker. I intimiteten med sin partner däremot krävs ett mått av mod för att våga ge upp lite av den kontrollen. Under sidan Anhörig kan du läsa mer om hur en partner till en nätporrskonsument kan ha det.

Nätporr och psykisk ohälsa

Personer som konsumerar mycket nätporr spenderar ofta tid på att dölja sitt beteende för sin omgivning. Det leder till att man isolerar sig.[5] Forsning visar att om en individ aktivt försöker att dölja vanor och beteenden blir personen särskilt känslig för att drabbas av psykisk ohälsa. Man har konstaterat att konsumenten löper större risk att få ångest, dålig självbild, dålig kroppsuppfattning, relationsproblem och depression. Detta gäller både för män och kvinnor.[6]

Porren kan också vara något man tar till för att hantera psykisk ohälsa. Om man går igenom särskilt jobbiga tider kan porren bli en enkel väg till lycka. Istället för att gå igenom de jobbiga känslorna vänder sig konsumenten till nätporr. Flykten till nätporr kan i det sårbara tillståndet personen befinner sig i eskalera till en en destruktiv vana.

Det finns gemenskap, personer som vill lyssna. Besök forumet för att prata med andra i samma situation. Eller om du vill prata av dig men en annan person, efterfråga en kontaktperson.

Men om du har problem med din psykiska hälsa luta dig inte endast på denna information utan kontakta din läkare.

Referenser

Referenstext: författare, ’artikeltitel’ [publiceringsår], ansvarig utgivare, volym, sidreferens

[1] Vincent Cyrus Yoder, Thomas B Virden m.fl, ’Internet Pornography and Loneliness: An Association?’ [2005] Sexual Addiction and Compulsivity volym 12(1) 19-44.

[2] Kirsten Weir, ‘Feature Is pornography addictive?’ [2014] Monitor on Psychology volym 45(4) 46. Länk https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf

[3] Branden H Henline, Leanne K. Lamke, och Michael D. Howard, ‘Exploring perceptions of online infidelity’ [2007] Personal Relationships volym 14 sida 113-128.

[4] Raymond M Bergner och Ana J Bridges, ‘The significance of heavy pornography involvement for romantic partners: Research and clinical implications.’ [2002] Journal of Sex and Marital Therapy, 28:3, 193-206.

[5] Robert D Laird, Matthew D Marrero, Jessica A Melching, och Enily S Kuhn, ‘Information Management Strategies in Early Adolescence: Developmental Change in Use and Transactional Associations with Psychological Adjustment.’ [2013] Developmental Psychology vol 49(5), 928–937; Tom Frijns och  Catrin Finkenauer, ‘Longitudinal Associations Between Keeping a Secret and Psychosocial Adjustment in Adolescence.’ [2009] International Journal of Behavioral Development, volym 33(2), 145–154.

[6] Caroline Flisher, ‘Getting Plugged In: An Overview of Internet Addiction.’ [2010] Journal of Paediatrics and Child Health vol 46(10) 557–559.