Mer och nytt, fast ingenting är intressant

"Om du kan föreställa dig det, så existerar det som nätporr" (If you can imagine it, it exists as Internet porn), är en “naturlag” på internet. Det mesta kan hittas i en sexig variation på nätet, utbudet är enormt på grund av efterfrågan. Betyder detta att människan har massor med dolda fetischer? Förmodligen inte enbart. Forskning indikerar att hjärnan inte är riktigt redo för nätporr på grund av två biologiska funktioner; sensationssökning och avtrubbning.

Det finns alltså två biologiska funktioner som krockar med dagens stora lättillgängliga utbud av nätporr. Den första har att göra med sensationssökande. Denna uppmuntrar hjärnan till att hitta nya videos som ger nya intryck. Det andra är avtrubbning av upphetsningen, alltså att upprepning av samma sexscen inte fungerar. Man vill ha nytt och annorlunda istället för samma.[1]

Sensationssökande

Forskning av en råtthanes möjlighet att prestera sexuellt (antal minuter till utlösning) visar att med samma hona tar det fler och fler minuter till utlösning än om hanen presenteras med nya honor.[2] Med nya honor är råtthanen effektiv och är mer mån om att para sig. Om råttan ges möjligheten till att bli pappa till massa ungar hjälper kroppen till att orka medan det inte finns samma biologiska funktion att befrukta samma hona om och om igen.

Människan är en relationsvarelse. Biologiskt sett strävar vi efter att skapa nära relationer för att få barn.[3] Men sensationssökandet syns även hos människan. Testpersoner som visades för samma sexscen upprepade gånger reagerade mycket starkare när en ny scen plötsligt dök upp.[4] Problemet är att sannolikheten att se så mycket naket i verkligheten som i nätporr är rätt liten. Men i nätporren finns det alltid något nytt att se som får konsumenten att uppleva en liknande "första upphetsning" igen och igen. 

När nätporrkonsumtion skapar nämnda kick upprepade gånger använder vi hjärnan på ett sätt som den inte är utvecklad till vilket kan leda till ett tvångsmässigt tittande eller sexuell betingning. [5]

Avtrubbning

Porrkonsumenten kan märka att det som var upphetsande i början blir rätt ointressant efter ett tag. I forum på nätet uttrycker flera att deras sexuella preferenser sakta har förändrats och funderar på om det har att göra med deras nätporrskonsumtion. Detta är återigen på grund av en biologisk funktion. Som tidigare nämnts strävar hjärnan efter vissa grundläggande beteenden. Den lär sig att komma ihåg bra beteenden (som sex) genom att utsöndra en signalsubstans till belöningscentret i hjärnan, som ett lyckorus. Detta leder till att individen kommer ihåg och prioriterar det som är bra för henne. Läs mer om nätporrens effekter på hjärnan här om nätporrens effekter på hjärnan

Med ibland kan man få för mycket av det goda. Detsamma gäller för dopamin. Hjärnan kan därför försöka att "skydda" sig själv och inte ta upp dopaminet i hjärnan. Då behövs kanske flr och mer intryck för att det ska ge effekt. Resultatet kan bli att det som var upphetsande i början har inte samma effekt längre och att konsumenten kan uppleva att mer extremt innehåll behövs för att göra jobbet.[6] För vissa kan det innebära att sex, rätt upp och ned, blir mindre intressant och i vissa fall inte fungerar. Läs mer om detta här.

Gäller detta alla? Nej. Men det kan vara så att man känner igen sig i detta. Får denna information dig att fundera på dina vanor? Har dina sexuella preferenser förändrats när du har konsumerat nätporr? Berätta om det på forumet här.

Referenstext: författare, ’artikeltitel’ [publiceringsår], ansvarig utgivare, volym, sidreferens


[1] Paula Banca, Laurel S Morris m.fl, ‘Novelty, conditioning and attentional bias to sexual rewards’ [2016] Journal of Psychiatric Research vol 72 91-101 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395615003131

[2] Dennis F Fiorino, Ariane Coury och Anthony G Phillips‘Dynamic Changes in Nucleus Accumbens Dopamine Efflux During the Coolidge Effect in Male Rats’ [1997] volym 17(12) 4849-4855.

[3] Elizabetg G Pillsworth och Martie G Haselton, ‘The Evolution of Coupling’ [2005] Psychological Inquiry volym 16 98-104.

[4] Eric Koukounas, Ray Over, ‘Changes in Magnitude of Eyeblink Startle Response During Habituation of Sexual Arousal’ [2000] Behavioral Research and Therapy volym 38(6) 573-584.

[5]Nora D Volkow, MD Geroge F Koob, ‘Neurobiological Advances from the Brain Disease Model of Addiction’ [2016] New England Journal of Medicine 374.

[6] Aline Wéry, J Billieux, ‘Online Sexual Activities: An Explanatory study of Problematic and non-problematic usage pattern in sample of men’ Computers in Human Behavior volym 56 257-266.