Synen på sex

Nedan följer ett par infallsvinklar på hur nätporren kan påverka den större bilden. Syftet är att börja motionera tanken att normen att titta på nätporr får ringar på vattnet, dels för individen men också på samhället och efterfrågan på sexuella tjänster; prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Här är inte motivet att ge dig svar eller ha färdiga resonemang men att utmana dig i att fundera på den större bilden och ta frågan om nätporr till en bredare debatt.

Första mötet med sex – förväntningar och funderingar

Det är en tydlig trend att debuten för att kolla på nätporr blir allt yngre. Medelåldern att leta reda på porr är 11-12 år[1] och genomsnittsåldern för att ha sex för första gången är 16.[2] Det betyder att de flesta kommer att ha konsumerat nätporr under flera år innan de har sin sexdebut. Detta kunde ha varit helt oladdat och rimligt om faktumet inte var att nätporren är så pass våldsam och dominant. Kan sexualundervisningen och det generella debattklimatet om sex och samlevnad väga upp informationen som nätporren förmedlar? Det är osäkert. Men vad som är säkert är att den yngre generationen efterfrågar mer samtal om porr, sex och samlevnad.[3] För unga påpekar också att nätporren är informerande.[4] Så därför är det viktigt att i samtal, fria från fördömelse, kunna ställa frågor och fundera på vad nätporr sätter för förväntningar på vad sex kommer att vara. För just nu är porren en stor del av vad som dikterar unga människors förväntan och förebilder på sex.

Trygga miljöer för barn - utan nätporr. 

Många barn har sett nätporr innan de själva letar reda på det. För många är det i skolans miljö, genom en kompis eller en vuxen. Det kan också  vara genom reklam på spel eller ett oskyldigt intresse. Fel sökningar kan placera barnet mitt i nätporren vilket kan upplevas traumatiserande. Vi vill ta ställning och aktivt motverka att barn kan se nätporr. Frälsningsarmens arbete I Trygga Händer jobbar med att skapa trygga miljöer för barn och samarbetar med Starta Om för att motverka nätporr de varksamheter där barn vistas. För mer information om I Trygga Händer, besök deras hemsida:

Objektifiering – av dig och din omgivning

Nätporren kan påverka vår syn på oss själva och på varandra. Studier visar att hög konsumtion av nätporr påverkar konsumentens självbild till det sämre (läs mer om det under Psykiska och emotionella effekter). Även om studier även visar att de flesta förstår att nätporr inte är som i verkligheten verkar den ändå sätta spår i uppfattningen av sin egen prestation. Självklart är inte porren den enda faktorn som påverkar objektifiering men den har en särskild roll i uppfattningen av just sex.

Nätporren kan också bidra till att konsumenten börjar att sexualisera sin omgivning. Detta kan vara särskilt smärtsamt för konsumenten eftersom viljan ofta är att bemöta människor med respekt men om man har konsumerat stora mängder porr kan det påverka ens syn på omvärlden. Istället för individer ser man kroppar. Att verka för människans lika värde och stå upp för kärlek och respekt är något som vi som samhälle strävar efter. Nätporren verkar inte hjälpa till med detta mål.

Prostitution och efterfrågan på sexuella tjänster

Att köpa sex är olagligt i Sverige. 1999 kriminaliserades sexköp men inte att handlingen att erbjuda sex mot ersättning. Detta eftersom det behövdes markera att säljaren av sex är en särskilt utsatt grupp medan köparen är förövaren som med sina handlingar skapade en marknad för prostitution. Vi markerade att vi inte kan köpa samtycke. Idag ser vi denna lagstiftning som en självklarhet. Även om det är olagligt och prostitution minskade avsevärt när lagstiftningen kom i kraft sker brottet fortfarande idag. 

Vad pornografi kan göra är att öka efterfrågan på sexuella tjänster. Simon Häggström jobbade på prostitutions och människohandelsenheten på Stockholmspolisen och skrev en bok om sina erfarenheter. Han noterade två tydliga trender, att köparna av sexuella tjänster blir allt yngre och när de går igenom de gripnas telefoner finns det oftast stora mängder porr. Konsumtion av porr är inte en garanterad risk att bli sexköpare. Absolut inte. Men det verkar genomgående att de som köper sex innehar stora mängder porr och indikerar att de vill uppleva det som sker i porren. Och porren har tydliga inslag av våld och maktutövning.

Våld och sex

Hög konsumtion kan påverka individens sexuella preferenser. Från att ha en låg tröskel för vad som är upphetsande till att behöva mer ovanligt eller extremt innehåll. För vissa kan detta betyda våldsporr som går bortanför vad som är mainstream. Det är inte enkelt för alla att kunna hålla isär denna nya drift och verkligheten. Det kan man se i ROKS (Riksorganisationen för Sveriges Kvinnojourer) rapport om porr och prostitution. 70-80 % av inkomna anmälningar nämner porr som en bidragande faktor till våldet.[5] Lika väl nämner flera inom prostitutionen att sexköparna efterfrågar och vill härma det som han har sett i porren.[6] Det kommer också in mer anmälningar om dokumenterade sexuella övergrepp av barn.[7] Studier visar också att hög konsumtion av porr resulterar i att konsumenten har svårare att sympatisera med våldtäktsoffer samt att det bidrar till objektifiering.[8]

Det kan vara överväldigande att läsa detta om du är fast i din porrkonsumtion men tappa inte modet. Om du vill ventilera din frustration eller sorg i detta eller har frågor, besök forumet. Ta också hjälp att sluta om du vill, gå till Att starta om för mer information.

Referenser/länkar

[1] Magdalena Mattebo, ’Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents’ [2014] Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertaions from the Faculty of Medicine 974.

[2] Folkhälsomyndigheten, Ungdomar och sexualitet – specialrapport från ungdomsbaromentern 2013/14. 

[3] Bok: Ulrica Stigberg och Maria Åhlin ’Visuell Drog om barn unga och nätporr’ [2016] Kalla kulor förlag

[4] UMO om sex och porr. Länk: http://www.umo.se/Sex/Porr/

[5] Porr och prostitution, En rapport om utsatthet och efterfråga. En rapport av Riksorganisationen for kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Länk: http://unizon.se/sites/default/files/media/porr_och_prostitution_unizons_rapport_0.pdf

[6] Bok: Simon Häggström ’Skugans lag en spanares kamp mot prostitutionen’ [2017] Kalla kulor förlag

[7] ECPAT Hotline 2015 – dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet – en årsrapport. Länk: https://www.ecpat.se/uploads/2.PDF/Rapporter/ECPAT-Hotlines-årsrapport-om-dokumenterade-sexuella-övergrepp-på-barn-på-internet-En-årsrapport-från-ECPAT-Hotline-2015.pdf

[8] Artikel: Michael A. Milburn, Roxanne Mather, & Sheree D. Conrad, ‘The Effects of Viewing R-rated Movie Scenes That Objectify Women on Perceptions of Date Rape’ [2000] Sex Roles volym 43 no. 9/10, 645–64.