Människohandel prostitution och pornografi

Porr prostitution och människohandel påverkar varandra. För även om sexköp och människohandel är olagligt har dessa tre områden en inverkan på varandra. För att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster behöver vi belysa sambandet.

Definitionen - pornografi och prostitution 

Människor skiljer ofta pornografi från prostitution. Men pornografi, om det översätts från grekiska, betyder skildrad eller dokumenterad prostitution. (Grekiska pornegrafia. Porne; prostitution grafia; skrivet material, beskrivning). Porr är sex mot betalning, skillnaden är att två eller fler får betalt och det spelas in. Forskning visar att i likhet med gatu-­ och inomhus-prostitution så lider kvinnor som agerar inom pornografin av både psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden.[1]

Sambandet 

Många kvinnor i prostitution har deltagit i produktionen av porr, och just dessa kvinnor har betydligt högre grad av post­traumatisk stress (PTSD).[2] Detta visar att pornografi, som en specifik form av prostitution, är särskilt skadlig för deltagarna. Alla dessa faktorer sammantaget visar att, precis som personer i prostitution, så väljer många kvinnor att medverka i pornografi till största del utifrån brist på andra valmöjligheter. Både i gatu-­ och i inomhus-prostitution samt i porrindustrin så ser vi att människor kan tvingas, lockas eller pressas in i industrin på grund av sämre livsvillkor. Pornografin, som en specifik typ av prostitution, är därför en bidragande faktor till människohandel.

Referenser/länkar

[1] Grudzen, C., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., and Gelberg, L. (2009). “Pathways to Health Risk Exposure in Adult Film Performers,” Journal of Urban Health

[2] Waltman, M. (2010). “Rethinking Democracy: Legal Challenges to Pornography and Sex Inequality in Canada, Sweden and the United States,” Political Research Quarterly