Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Glad välkomstgudstjänst för åtta nya kadetter

Lovsång, tacksägelse, allvarsam och hoppfull predikan liksom personliga vittnesbörd om livets resa var innehållet i lördagens festliga gudstjänst för åtta nya kadetter, som valt att bli officerare i Frälsningsarmén. Nedan kan du se den inspelade gudstjänsten.

De nya kadetterna från vänster: Jenny Carlsson, Amir Maghadam, Monika Lovén, Rickard Carlsson, Bana Berhane, Robert Lindgren, Carina Lindgren och Anders Fryk. Foto: Carina Tyskbo

Lördagen den 22 augusti välkomnades under fest och glädje åtta nya kadetter till utbildning på Frälsningsarméns officerskola. Under en coronaanpassad gudstjänst i Templet på Östermalm i Stockholm medverkade förutom kadetterna fältsergeanter, kadetternas handledare, Officerskolans stab och Frälsningsarméns ledning. Vasa band spelade, Daniel Viklund med flera sjöng och ledde lovsång.

”Försoningens Budbärare” var temat

Kadettringen (gruppen) har namnet "Försoningens budbärare" och kommendör Clive Adams predikade både allvarligt och hoppfullt om Kristus som försonaren och enda vägen till Gud. Dagen till ära framfördes en nyskriven lovsång av Daniel Lovén, "Försoningens sändebud", som kadetterna sjöng under stor hängivenhet.

"Jag är så glad att ha kallats av Jesus"

Viss nervositet utspelade sig innan gudstjänsten men sedan uttrycktes bara en stor glädje över att få gå in i studier och tjänst för Gud.

-Jag är så glad, för jag har fått en ny identitet i Herren. Atmosfären här inne var helig och det är en sådan ära att få kallas av Jesus till att tjäna honom, säger Amir Moghadam, som närmast kommer från Mora och dessförinnan från Teheran i Iran.

De åtta kadetterna är: Rickard och Jenny Carlsson, utbildningskår Centrumkåren Haga/Mölndal i Göteborg, Monika Lovén, utbildningskår Frälsningsarmén i Haparanda, Robert Lindgren, utbildningskår Frälsningsarmén i Umeå, Carina Lindgren, utbildningskår Frälsningsarmén i Örnsköldsvik, Bana Berhane, utbildningskår Frälsningsarmén i Västerås, Amir Moghadam, utbildningskår Vasakåren Stockholm och Anders Fryk, utbildningskår Visby, Gotland.

Tre frågor till de nya kadetterna

Rickard Carlsson

(Gift med Jenny Carlsson), utbildningskår Centrumkåren Haga/Mölndal i Göteborg.

Vad har du gjort innan officersskolan?

– Arbetat som förstelärare i musik i grundskolan i cirka 20 år, bloggare och föredragshållare i "Musikrum Rickard".

r bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

– I mars 2020. Jag och min familj har upplevt stor välsignelse de senaste åtta åren i och genom Halmstads kår. Nu vill vi ställa oss till Guds förfogande på heltid och kanske få se Guds rike växa genom Frälsningsarmén i någon annan stad.

Vilka är dina förväntningar?

– Att få fördjupa min gudstro och få möjlighet att bli ännu bättre rotad i Guds ord. Att få möjlighet att slipa mitt ledarskap genom församlingen och få se människor bli förvandlade i mötet med Jesus.

Jenny Carlsson

(Gift med Rickard Carlsson), utbildningskår Centrumkåren Haga/Mölndal i Göteborg.

Vad har du gjort innan officersskolan?

– Jag har arbetat som förskollärare och nu de senaste två åren som familjekonsulent på Frälsningsarméns kår i Halmstad

r bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

– I mars. Utifrån en längtan att fortsätta tjäna Gud på heltid och att få göra det tillsammans med min man.

Vilka är dina förväntningar?

– Att få mer bibelkunskap, växa i mitt lärjungaskap och få se en kår där alla generationer kommer tillsammans och får möta Jesus.

Monika Lovén

Utbildningskår Frälsningsarmén i Haparanda.

Vad har du gjort innan officersskolan?

– Jag har varit hemmamamma med barn de senaste åren, samt taxichaffis.

När bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

– Jag har haft en längtan i många år men det var inte förrän Den Heliga Ande viskade tydlig till mig på min mans ordinationsmöte förra året. För att jag vill sprida evangeliet och hjälpa människor socialt i alla världens länder.

Vilka är dina förväntningar?

– Att lära mig och växa som människa.

Robert Lindgren

(Gift med Carina Lindgren), utbildningskår Frälsningsarmén i Umeå.

Vad har du gjort innan officersskolan?

– Jag har arbetat i byggbranschen i många år innan jag kom in i kyrkans värld. Sedan arbetade jag som samordnare i ett EU-projekt riktat till att stärka och hjälpa de EU-migranter som kom till Sverige och Örnsköldsvik och i samband med detta arbetade jag som LP-föreståndare i Örnsköldsvik på LP-kontakten där och kom då också in i Frälsningsarméns arbete i deras soppkök.

När bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

Jag har känt en kallelse till detta länge. Sedan har alla pusselbitar kommit på plats i Frälsningsarmén under 2018. Så tacksam för det. Jag trivs bra i Frälsningsarmén och vill arbeta vidare där.

Vilka är dina förväntningar?

Jag hoppas på en anställning inom Frälsningsarmén och att få fortsätta att arbeta som officer/pastor där.

Carina Lindgren

(Gift med Robert Lindgren), utbildningskår Frälsningsarmén i Örnsköldsvik.

Vad har du gjort innan officersskolan?

Jag har jobbat som storkökskock inom förskola och skola i många år. Och nu de senaste tre åren som kock på återbruket för personer som av olika anledningar har svårt att komma ut i arbetslivet.

r bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

I februari 2020 beslutade jag mig för att söka till officersskolan. Min man hade redan sökt och kommit in, men jag behövde mer tid och Herren hade tålamod med mig. Genom åren har det vuxit fram i mig att jag vill jobba med människor med olika behov med mera, vilket jag känner att man får göra på Frälsningsarmén och som officer.

Vilka är dina förväntningar?

Att få fördjupa mig i Guds ord och få kunskap och nycklar i ledarskap och församlingsarbete. Och att sen få jobba inom Frälsningsarmén.

Bana Berhane

Utbildningskår Frälsningsarmén i Västerås.

Vad har du gjort innan officersskolan?

– Jag jobbade på Frälsningsarméns kår i Haparanda och på äldreboenden som undersköterska.

När bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

– Jag bestämde mig år 2017, för att det är min kallelse.

Vilka är dina förväntningar?

– Att bli färdig med officersskolan och få börja predika om Jesus.

Amir Moghadam

Utbildningskår Vasakåren Stockholm.

Vad har du gjort innan officersskolan?

– Jag kommer från Iran och det är cirka fem år som jag bott i Sverige. Jag har bott i Mora och varit på Mora kår i fyra år. De två sista åren har jag jobbat på kåren. 

När bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

– När jag blev frälsningssoldat, bestämde jag mig samtidigt att fortsatta och bli frälsningsofficer. Jag hade som barn en dröm att ska jag bli herde. Då tänkte jag att officersskolan är den plats där jag får göra min barndröm till verklighet.

Vilka är dina förväntningar?

– Jag gick bibelskolan och pionjärskursen på Ågesta folkhögskola och har lärt mig om bibeln här i Sverige. Min förväntan är att komma närmare Jesus här på officersskolan. Och att lära mig mer om bibeln för att kan kunna dela ordet med andra och hjälpa folk att bli frälsta i Jesu namn.

Anders Fryk

Utbildningskår Visby, Gotland.

Vad har du gjort innan officersskolan? 

– Senast jobbade jag som snickare 

När bestämde du dig för att bli frälsningsofficer och varför?

– År 2011, Frälsningsarmén är mitt samfund, så det var mest naturligt då jag kände mig kallad till heltidstjänst för Gud.

Vilka är dina förväntningar?

– Att jag ska få vara med och bygga Guds rike.

Text: Jonas Nimmersjö och Carina Tyskbo 
Foto: Carina Tyskbo

Publicerat: 2020-08-24Skriv ut