Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Bibelläsningsplan 2021

Framtagen av Svenska Bibelsällskapet.

Årets bibelläsningsplan är framtagen av Ingemar Svennebring, präst från Jönköping, den är upplagd efter kyrkoåret och under vardagarna inbjuds läsaren till bibelställen som på något sätt anknyter till söndagens budskap eller så läses en bibelbok i sin helhet.

Planen för 2021 skiljer sig från bibelläsningsplanen för 2020 som var ett samarbete med det skotska bibelsällskapet, den planen var ordnad enligt vissa teman och innehöll betydligt kortare avsnitt, under 2021 handlar det om längre avsnitt vilket gör att användaren kan hinna läsa ett antal hela bibelböcker under året.

Januari

 • 1 jan Luk 2:21
 • 2 jan Ps 121:1-8
 • 3 jan Heb 3:1-6
 • 4 jan Mark 1:1-8
 • 5 jan Mark 1:9-13
 • 6 jan Matt 2:1-12
 • 7 jan Mark 1:14-20
 • 8 jan Mark 1:21-28
 • 9 jan Mark 1:29-34
 • 10 jan Matt 3:13-17
 • 11 jan Mark 1:35-45
 • 12 jan Mark 2:1-12
 • 13 jan Mark 2:13-17
 • 14 jan Mark 2:18-28
 • 15 jan Mark 3:1-6
 • 16 jan Mark 3:7-12
 • 17 jan 2 Mos 33:18-23
 • 18 jan Mark 3:13-19
 • 19 jan Mark 3:20-30
 • 20 jan Mark 3:31-35
 • 21 jan Mark 4:1-9
 • 22 jan Mark 4:10-20
 • 23 jan Mark 4:21-25
 • 24 jan Rom 1:16-17
 • 25 jan Mark 4:26-34
 • 26 jan Mark 4:35-41
 • 27 jan Mark 5:1-20
 • 28 jan Mark 5:21-43
 • 29 jan Mark 6:1-6a
 • 30 jan Mark 6:6b-13
 • 31 jan Jer 9:23-24

Februari

 • 1 febr Mark 6:14-29
 • 2 febr Mark 6:30-44
 • 3 febr Mark 6:45-52
 • 4 febr Mark 6:53-56
 • 5 febr Mark 7:1-23
 • 6 febr Mark 7:24-30
 • 7 febr Luk 2:22-40
 • 8 febr Mark 7:31-37
 • 9 febr Mark 8:1-13
 • 10 febr Mark 8:14-21
 • 11 febr Mark 8:22-26
 • 12 febr Mark 8:27-33
 • 13 febr Mark 8:34-9:1
 • 14 febr Luk 18:31-43
 • 15 febr Mark 9:2-13
 • 16 febr Mark 9:14-29
 • 17 febr Mark 9:30-37
 • 18 febr Mark 9:38-41
 • 19 febr Mark 9:42-50
 • 20 febr Mark 10:1-12
 • 21 febr Heb 4:14-16
 • 22 febr Mark 10:13-16
 • 23 febr Mark 10:17-31
 • 24 febr Mark 10:32-45
 • 25 febr Mark 10:46-52
 • 26 febr Mark 11:1-11
 • 27 febr Mark 11:12-14
 • 28 febr 1 Mos 32:22-31

Mars

 • 1 mars Mark 11:15-19
 • 2 mars Mark 11:20-25
 • 3 mars Mark 11:27-33
 • 4 mars Mark 12:1-12
 • 5 mars Mark 12:13-17
 • 6 mars Mark 12:18-27
 • 7 mars 1 Sam 17:40-50
 • 8 mars Mark 12:28-34
 • 9 mars Mark 12:35-40
 • 10 mars Mark 12:41-44
 • 11 mars Mark 13:1-13
 • 12 mars Mark 13:14-23
 • 13 mars Mark 13:24-27
 • 14 mars Joh 6:1-15
 • 15 mars Mark 13:28-3
 • 16 mars Mark 13:32-37
 • 17 mars Mark 14:1-2
 • 18 mars Mark 14:3-9
 • 19 mars Mark 14:10-11
 • 20 mars Mark 14:12-16
 • 21 mars Luk 1:26-38
 • 22 mars Mark 14:17-21
 • 23 mars Mark 14:22-25
 • 24 mars Mark 14:26-31
 • 25 mars Mark 14:32-42
 • 26 mars Mark 14:43-52
 • 27 mars Mark 14:53-65
 • 28 mars 2 Mos 13:6-10
 • 29 mars Mark 14:66-72
 • 30 mars Mark 15:1-5
 • 31 mars Mark 15:6-15

April

 • 1 april Mark 15:16-20
 • 2 april Mark 15:21-41
 • 3 april Mark 15:42-47
 • 4 april Mark 16:1-14
 • 5 april Mark 16:14-20
 • 6 april Ps 16:6-11
 • 7 april Ps 18:2-7
 • 8 april Ps 22:23-32
 • 9 april Ps 49:16
 • 10 april Ps 116:1-19
 • 11 april Joh 21:1-14
 • 12 april 1 Kor 15:1-11
 • 13 april 1 Kor 15:12-19
 • 14 april 1 Kor 15:20-28
 • 15 april 1 Kor 15:29-34
 • 16 april 1 Kor 15:35-49
 • 17 april 1 Kor 15:50-58
 • 18 april Hes 34:11-16
 • 19 april Ps 23:1-6
 • 20 april Ps 28:6-8
 • 21 april Ps 80:1-4
 • 22 april Jes 40:9-11
 • 23 april Heb 13:20-21
 • 24 april 1 Pet 2:21-25
 • 25 april Joh 16:16-22
 • 26 april Ps 90:10
 • 27 april Jes 30:18-19
 • 28 april Matt 4:17
 • 29 april Matt 24:15-28
 • 30 april Joh 14:15-24

Maj

 • 1 maj 2 Kor 6:1-2
 • 2 maj Hos 11:1-4
 • 3 maj Dom 2:16-23
 • 4 maj 2 Krön 24:17-22
 • 5 maj Matt 13:53-58
 • 6 maj Matt 21:28-32
 • 7 maj Apg 19:8-10
 • 8 maj Apg 28:23-28
 • 9 maj Luk 18:1-8
 • 10 maj 1 Mos 18:22-33
 • 11 maj Rom 12:12
 • 12 maj Ef 6:10-20
 • 13 maj Apg 1:1-11
 • 14 maj Kol 4:2-6
 • 15 maj 1 Thess 5:16-22
 • 16 maj Joh 15:26-16:4
 • 17 maj Apg 1:1-5
 • 18 maj Apg 1:6-11
 • 19 maj Apg 1:12-14
 • 20 maj Apg 1:15-20
 • 21 maj Apg 1:21-26
 • 22 maj Joel 2:28-29
 • 23 maj Apg 2:1-11
 • 24 maj Joh 6:44-47
 • 25 maj Ps 51:8-14
 • 26 maj Hes 36:24-28
 • 27 maj Rom 8:1-11
 • 28 maj Rom 8:12-21
 • 29 maj Rom 8:22-27
 • 30 maj Matt 11:25-27
 • 31 maj Jes 40:12-17

Juni

 • 1 juni Luk 10:21-24
 • 2 juni Joh 1:16-18
 • 3 juni Joh 10:14-18
 • 4 juni Joh 14:6-14
 • 5 juni Rom 11:33-36
 • 6 juni Rom 6:3-11
 • 7 juni Matt 28:16-20
 • 8 juni Apg 2:17-40
 • 9 juni 1 Kor 10:1-4
 • 10 juni Ef 4:1-6
 • 11 juni Tit 3:4-7
 • 12 juni 1 Pet 3:18-22
 • 13 juni Luk 14:15-24
 • 14 juni Apg 10:1-8
 • 15 juni Apg 10:9-23
 • 16 juni Apg 10:23-33
 • 17 juni Apg 10:34-43
 • 18 juni Apg 10:44-48
 • 19 juni Apg 11:1-18
 • 20 juni Luk 15:1-7
 • 21 juni Luk 15:8-10
 • 22 juni Luk 15:11-24
 • 23 juni Luk 15:25-32
 • 24 juni Ef 2:1-10
 • 25 juni Ps 119:169-176
 • 26 juni Joh 1:1-5
 • 27 juni Luk 1:5-17
 • 28 juni Gal 1:1-5
 • 29 juni Gal 1:6-9
 • 30 juni Gal 1:10-12

Juli

 • 1 juli Gal 1:13-24
 • 2 juli Gal 2:1-10
 • 3 juli Gal 2:11-14
 • 4 juli 1 Tim 1:12-17
 • 5 juli Gal 2:15-21
 • 6 juli Gal 3:1-6
 • 7 juli Gal 3:14-17
 • 8 juli Gal 3:15-18
 • 9 juli Gal 3:19-25
 • 10 juli Gal 3:26-29
 • 11 juli 1 Pet 1:13-16
 • 12 juli Gal 4:1-7
 • 13 juli Gal 4:8-11
 • 14 juli Gal 4:12-20
 • 15 juli Gal 4:21-27
 • 16 juli Gal 4:28-5:1
 • 17 juli Gal 5:2-12
 • 18 juli Matt 17:1-8
 • 19 juli Gal 5:13-15
 • 20 juli Gal 5:16-18
 • 21 juli Gal 5:19-21
 • 22 juli Gal 5:22-26
 • 23 juli Gal 6:1-10
 • 24 juli Gal 6:11-18
 • 25 juli Mik 3:5-8
 • 26 juli Ps 119:30-35
 • 27 juli Joh 8:12
 • 28 juli Joh 12:46
 • 29 juli 2 Kor 3:12-18
 • 30 juli Kol 1:9-20
 • 31 juli Upp 3:14-22

Augusti

 • 1 aug Matt 25:14-30
 • 2 aug Jer 2:7-9
 • 3 aug Luk 16:1-13
 • 4 aug Rom 12:6-8
 • 5 aug Rom 15:14-16
 • 6 aug 1 Kor 4:1-5
 • 7 aug 1 Pet 4:7-11
 • 8 aug 1 Kor 12:12-26
 • 9 aug 1 Mos 12:1-3
 • 10 aug 1 Mos 22:15-18
 • 11 aug Rom 12:3-8
 • 12 aug 1 Kor 10:16-17
 • 13 aug Ef 2:14-22
 • 14 aug Kol 1:15-20
 • 15 aug Jes 2:12-17
 • 16 aug 1 Mos 6:9-22
 • 17 aug Ps 2:1-12
 • 18 aug Ps 111:1-10
 • 19 aug Rom 8:28-30
 • 20 aug Rom 8:31-39
 • 21 aug 1 Thess 5:1-11
 • 22 aug Mark 7:31-37
 • 23 aug 2 Krön 6:36-42
 • 24 aug 2 Krön 7:11-16
 • 25 aug Ps 51:17-19
 • 26 aug Apg 26:9-18
 • 27 aug Apg 26:19-23
 • 28 aug 2 Kor 6:11-7:1
 • 29 aug Luk 10:23-37
 • 30 aug 1 Joh 1:1-4
 • 31 aug 1 Joh 1:5-10

September

 • 1 sept 1 Joh 2:1-2
 • 2 sept 1 Joh 2:3-6
 • 3 sept 1 Joh 2:7-11
 • 4 sept 1 Joh 2:12-17
 • 5 sept Hes 37:15-22
 • 6 sept 1 Joh 2:18-21
 • 7 sept 1 Joh 2:22-27
 • 8 sept 1 Joh 2:28-29
 • 9 sept 1 Joh 3:1-3
 • 10 sep 1 Joh 3:4-6
 • 11 sept 1 Joh 3:7-10
 • 12 sept Matt 6:31-34
 • 13 sept 1 Joh 3:11-12
 • 14 sept 1 Joh 3:13-17
 • 15 sept 1 Joh 3:18-24
 • 16 sept 1 Joh 4:1-6
 • 17 sept 1 Joh 4:7-10
 • 18 sept 1 Joh 4:11-16
 • 19 sept 2 Kor 4:7-14
 • 20 sept 1 Joh 4:16-21
 • 21 sept 1 Joh 5:1-5
 • 22 sept 1 Joh 5:6-12
 • 23 sept 1 Joh 5:13-17
 • 24 sept 1 Joh 5:18-21
 • 25 sept 2 Joh 1:1-3
 • 26 sept 2 Mos 32:1-4, 30-35
 • 27 sept 2 Joh 1:4-6
 • 28 sept 2 Joh 1:7-13
 • 29 sept 3 Joh 1:1-4
 • 30 sept 3 Joh 1:5-8

Oktober

 • 1 okt 3 Joh 1:9-12
 • 2 okt 3 Joh 1:13-15
 • 3 okt Upp 12:7-12
 • 4 okt 1 Mos 3:22-24
 • 5 okt 4 Mos 22:1-40
 • 6 okt Ps 34:5-11
 • 7 okt Ps 103:19-22
 • 8 okt Jes 6:1-8
 • 9 okt Dan 6:1-28
 • 10 okt 1 Krön 29:10-14
 • 11 okt Luk 1:5-25
 • 12 okt Luk 1:26/27-38
 • 13 okt Luk 2:6-20
 • 14 okt Luk 16:19-31
 • 15 okt Luk 22:39-46
 • 16 okt Luk 24:1-12
 • 17 okt Apg 9:36-43
 • 18 okt 1 Mos 21:8-21
 • 19 okt 2 Kung 6:8-23
 • 20 okt Joh 9:13-23
 • 21 okt Joh 9:24-34
 • 22 okt Joh 9:35-41
 • 23 okt Upp 3:14-22
 • 24 okt Rom 13:7-10
 • 25 okt 5 Mos 24:14-15
 • 26 okt Ords 3:27-28
 • 27 okt Matt 7:12
 • 28 okt Matt 22:34-40
 • 29 okt Kol 3:12-17
 • 30 okt Jak 2:8-13
 • 31 okt Matt 23:37-24:2

November

 • 1 nov 2 Krön 36:11-16
 • 2 nov Ps 81:7-17
 • 3 nov Jer 6:16-21
 • 4 nov Apg 7:35-39
 • 5 nov Apg 28:23-29
 • 6 nov Matt 5:1-12
 • 7 nov Luk 12:4-7
 • 8 nov Ps 122:1-5
 • 9 nov Sak 8:1-8
 • 10 nov Sak 8:9-15
 • 11 nov Upp 21:1-8
 • 12 nov Upp 21:9-21
 • 13 nov Upp 21:22-27
 • 14 nov Matt 25:1-13
 • 15 nov Ps 50:1-6
 • 16 nov Jes 25:6-9
 • 17 nov Mal 3:1-4
 • 18 nov Upp 19:1-4
 • 19 nov Upp 19:5-8
 • 20 nov Upp 19:9-10
 • 21 nov 2 Pet 3:8-13
 • 22 nov 2 Mos 34:4-9
 • 23 nov Ps 86:8-14
 • 24 nov Ps 86:15-17
 • 25 nov Rom 9:19-29
 • 26 nov 1 Tim 1:12-17
 • 27 nov 2 Pet 3:14-18
 • 28 nov Matt 21:1-9
 • 29 nov Jes 35:1-10
 • 30 nov Jes 57:14-21

December

 • 1 dec Jes 62:10-12
 • 2 dec Mal 4:4-6
 • 3 dec Joh 1:19-28
 • 4 dec Joh 1:29-34
 • 5 dec Jak 5:7-11
 • 6 dec Ps 24:1-6
 • 7 dec Ps 24:7-10
 • 8 dec Ps 47:1-10
 • 9 dec Ps 84:1-13
 • 10 dec Ps 118:14-21
 • 11 dec Ps 118:22-29
 • 12 dec Matt 11:12-19
 • 13 dec Dom 7:1-8
 • 14 dec Dom 7:9-23
 • 15 dec Ps 33:10-22
 • 16 dec 1 Kor 16:13-14
 • 17 dec Ef 6:19-20
 • 18 dec Kol 1:9-20
 • 19 dec Luk 1:30-35
 • 20 dec Joh 6:14-15
 • 21 dec Joh 18:36
 • 22 dec 1 Kor 1:18-25
 • 23 dec 1 Kor 1:26-31
 • 24 dec Jes 9:2-7
 • 25 dec Luk 2:1-20
 • 26 dec Luk 12:49-53
 • 27 dec Joel 2:28-32
 • 28 dec Mal 3:1-4
 • 29 dec Luk 19:37-40
 • 30 dec Heb 12:25-29
 • 31 dec Joh 8:12

 

Skriv ut