Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Bibelläsningsplan 2020

Framtagen av Svenska Bibelsällskapet.

Året börjar med att vi får deklarera sanningen att Gud skapade himmel och jord samt proklamera att jorden är Herrens och allt som finns på den. Bibelläsningen tar oss vidare där vi läser om Guds förvandlande kärlek som tydligast uppenbaras genom Jesus Kristus, som är Herre över hela Skapelsen. Genom bibelordet möter vi en triumferande Konung men också hopp mitt i lidandet, fruktbärandets välsignelse och en vision av himlen. Årets bibelläsningsplan är framtagen av Bibelsällskapet i Skottland som inbjuder till en bibelläsning ”för alla överallt” där Guds Ord får talas ut i städer och byar, på gator och kontinenter.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh 1:1-5

Januari

Början

 • 1 jan Joh 1:1–5
 • 2 jan 1 Mos 1:1–4
 • 3 jan Ps 19:2–5
 • 4 jan Ps 8:2–10
 • 5 jan Ps 24:1–2
 • 6 jan Ps 33:6–9
 • 7 jan Job 9:4–8
 • 8 jan Job 38:25–28
 • 9 jan Jes 40:25–26
 • 10 jan Jes 45:8
 • 11 jan Ps 93:1–5
 • 12 jan Ps 65:9
 • 13 jan Ps 65:10-14
 • 14 jan Ps 104:5–9
 • 15 jan Ps 104:13–15
 • 16 jan Ps 148:1–6
 • 17 jan Ps 113:3–9
 • 18 jan 1 Krön 16:23–27
 • 19 jan Ps 148:7–14
 • 20 jan Neh 9:6

En god Gud

 • 21 jan Job 5:9–16
 • 22 jan Jes 46:9–10
 • 23 jan Jer 10:6–7
 • 24 jan 5 Mos 4:37–39
 • 25 jan Apg 17:24–27
 • 26 jan Ps 139:14–16
 • 27 jan Ps 145:3–6
 • 28 jan Ps 145:8–13
 • 29 jan Ps 145:14–18
 • 30 jan Ps 86:15–17
 • 31 jan Mik 7:18–20

Februari

 • 1 febr 5 Mos 33:26–28
 • 2 febr Jes 6:1–3
 • 3 febr 5 Mos 7:9
 • 4 febr Hes 34:15–16
 • 5 febr Joh 1:16–18
 • 6 febr 1 Joh 4:13–16
 • 7 febr 1 Joh 1:5–7
 • 8 febr Jak 1:16–17
 • 9 febr Ps 27:4–5

Äkta kärlek

 • 10 febr Joh 3:16–17
 • 11 febr Ps 36:6–10
 • 12 febr Höga v 2:4
 • 13 febr Ps 136:1–3
 • 14 febr Klag 3:22–24
 • 15 febr Jer 31:3–4
 • 16 febr Ef 2:4–5
 • 17 febr 1 Joh 4:7–12
 • 18 febr Rom 5:6–8
 • 19 febr Joh 13:34–35
 • 20 febr Rom 8:38–39
 • 21 febr 1 Joh 3:1–2
 • 22 febr 1 Joh 3:16–18
 • 23 febr 3 Mos 19:18
 • 24 febr Ef 5:1–2
 • 25 febr 1 Kor 13:4–7
 • 26 febr Rom 13:8–10
 • 27 febr Matt 5:43–45
 • 28 febr Matt 22:34–40
 • 29 febr Judas v. 20–21

Mars

Sonen

 • 1 mars Kol 1:15–20
 • 2 mars Joh 1:14
 • 3 mars Heb 1:1–3
 • 4 mars 1 Joh 1:1–3
 • 5 mars 2 Pet 1:16–18
 • 6 mars Mark 1:9–11
 • 7 mars Mal 3:1
 • 8 mars Luk 4:16–21
 • 9 mars Mark 1:29–34
 • 10 mars Luk 5:4–11
 • 11 mars Luk 5:29–32
 • 12 mars Joh 8:12
 • 13 mars Joh 6:35
 • 14 mars Joh 10:7–10
 • 15 mars Joh 10:14–17
 • 16 mars Luk 9:18–22
 • 17 mars Matt 17:1–5
 • 18 mars Heb 4:14–16
 • 19 mars Heb 12:1–3
 • 20 mars Fil 2:5–11

Hans rike kommer

 • 21 mars Ps 97:1–6
 • 22 mars Ps 95:1–6
 • 23 mars Ps 72:11–14
 • 24 mars Mark 1:14–15
 • 25 mars Matt 4:23–24
 • 26 mars Matt 5:3–10
 • 27 mars Matt 13:44–46
 • 28 mars Mark 10:23–27
 • 29 mars Luk 18:15–17
 • 30 mars Mark 12:28–34
 • 31 mars Joh 3:1–3

April

 • 1 april Luk 23:38–43
 • 2 april Upp 1:4–6
 • 3 april Upp 11:15

En triumferande Konung

 • 4 april Matt 21:6–10
 • 5 april Matt 26:26–30
 • 6 april Matt 26:36–39
 • 7 april Matt 26:47–50
 • 8 april Luk 23:13–21
 • 9 april Mark 15:33–37
 • 10 april Matt 27:57–61
 • 11 april Matt 28:1–6
 • 12 april Luk 24:9–12
 • 13 april Joh 20:19–20
 • 14 april Joh 20:26–29
 • 15 april 1 Kor 15:3–6
 • 16 april Jes 53:1–3
 • 17 april 1 Kor 1:18
 • 18 april Jes 53:4–6
 • 19 april Kol 2:13–15
 • 20 april Jes 53:7–8
 • 21 april 1 Pet 2:23-25
 • 22 april Rom 4:25
 • 23 april Jes 53:10

Syndens fläck

 • 24 april Jes 1:18
 • 25 april 1 Mos 3:1
 • 26 april 1 Mos 3:13
 • 27 april Jes 59:1–4
 • 28 april Jer 5:20–25
 • 29 april Jes 64:6–8
 • 30 april Obadja 1:15

Maj

 • 1 maj Jer 17:9–10
 • 2 maj Jer 31:33–34
 • 3 maj Joel 2:12–13
 • 4 maj Hos 14:2–3
 • 5 maj Ps 51:3–6
 • 6 maj Dan 9:17–19
 • 7 maj Hes 36:24–28
 • 8 maj Tit 3:3–7
 • 9 maj Rom 3:21–24
 • 10 maj Rom 8:1–2
 • 11 maj 2 Kor 5:17–20
 • 12 maj Heb 10:19–23
 • 13 maj 2 Pet 3:8–9

Guds omsorg

 • 14 maj Jona 1:1–6
 • 15 maj Jona 1:11–16
 • 16 maj Jona 2:8–11
 • 17 maj Jona 3:1–5
 • 18 maj Jona 4:6–10

Fröjdefull sång

 • 19 maj Ps 23:1–6
 • 20 maj Ps 98:4–7
 • 21 maj Ps 66:1–5
 • 22 maj Ps 33:1–5
 • 23 maj Ps 96:7–10
 • 24 maj Ps 47:6–9
 • 25 maj Ps 105:1–4
 • 26 maj Ps 100:1–5
 • 27 maj Ps 103:1–6
 • 28 maj Ps 65:2–6
 • 29 maj Ps 150:1–6

Genom den helige Ande

 • 30 maj Sak 4:6
 • 31 maj Joh 15:26–27

Juni

 • 1 juni Joh 16:7
 • 2 juni Apg 1:4–5
 • 3 juni Apg 2:1–8
 • 4 juni Apg 2:14–17
 • 5 juni Apg 2:18–21
 • 6 juni Apg 2:32-33

Kristi kropp

 • 7 juni Matt 5:14–16
 • 8 juni Matt 16:16–18
 • 9 juni Apg 4:32–35
 • 10 juni Apg 2:42–47
 • 11 juni Apg 6:1–4
 • 12 juni Apg 5:12–16
 • 13 juni Apg 11:19–21
 • 14 juni Tit 2:11–14
 • 15 juni 1 Kor 12:12–14
 • 16 juni Ef 2:14–18
 • 17 juni Ef 2:19–22
 • 18 juni Ef 4:2–6
 • 19 juni Fil 2:1–4
 • 20 juni 1 Pet 2:9–10
 • 21 juni Hagg 1:7–9
 • 22 juni Upp 7:13–15
 • 23 juni Upp 7:16–17
 • 24 juni Upp 21:1–5

Guds kraft i vår svaghet

 • 25 juni Ps 121:1–8
 • 26 juni Jes 40:28–31
 • 27 juni Jes 41:10
 • 28 juni Ps 46:2–4
 • 29 juni Ps 125:1–2
 • 30 juni 2 Mos 15:2

Juli

 • 1 juli Jes 35:3–4
 • 2 juli Jos 1:7–9
 • 3 juli Dom 6:12–14
 • 4 juli Ef 6:10–13
 • 5 juli Ef 6:14–18
 • 6 juli Ps 91:1–2
 • 7 juli 4 Mos 6:22–27
 • 8 juli Joh 14:27
 • 9 juli Matt 11:28–30
 • 10 juli Ords 3:5–6
 • 11 juli Matt 6:31–34
 • 12 juli Ps 37:3–7
 • 13 juli Fil 4:12–13
 • 14 juli 2 Kor 12:9–10

Hopp i lidandet

 • 15 juli Ps 33:20–22
 • 16 juli Ps 34:5–9
 • 17 juli Jes 43:1–2
 • 18 juli Pred 3:1–4
 • 19 juli Jes 40:1–3
 • 20 juli Sef 3:16–17
 • 21 juli 2 Kor 1:3–5
 • 22 juli Fil 1:19–21
 • 23 juli Jak 1:12
 • 24 juli Heb 11:1–3
 • 25 juli Rom 5:3–5
 • 26 juli Rom 8:18–21
 • 27 juli Rom 8:25–27
 • 28 juli 2 Kor 4:7–10
 • 29 juli 2 Kor 4:16–18
 • 30 juli Rom 8:28–30
 • 31 juli 2 Thess 2:16–17

Augusti

 • 1 aug Joh 12:23–25
 • 2 aug Upp 14:12–13
 • 3 aug Rom 15:13

Genom lidande till en ny början

 • 4 aug 1 Sam 2:1–2
 • 5 aug Rut 1:1–2
 • 6 aug Rut 1:3–5
 • 7 aug Rut 1:15–18
 • 8 aug Rut 1:19–20
 • 9 aug Rut 2:1–4
 • 10 aug Rut 2:17–18
 • 11 aug Rut 2:19–20
 • 12 aug Rut 2:21–23
 • 13 aug Rut 3:2–5
 • 14 aug Rut 3:8–9
 • 15 aug Rut 3:10–13
 • 16 aug Rut 3:16–18
 • 17 aug Rut 4:2–6
 • 18 aug Rut 4:9–10
 • 19 aug Rut 4:13–17
 • 20 aug 1 Sam 2:6–8

Längtan efter Gud

 • 21 aug Jes 55:1–2
 • 22 aug Ps 63:2-5
 • 23 aug 1 Kung 8:27–30
 • 24 aug Ps 86:1–7
 • 25 aug Ps 5:2–4
 • 26 aug Esra 8:22–23
 • 27 aug Ps 42:2–4
 • 28 aug 2 Kung 19:17–19
 • 29 aug Matt 6:9–13
 • 30 aug Matt 7:7–8
 • 31 aug Matt 7:9–11

September

 • 1 sept Ef 1:18–21
 • 2 sept Ef 3:14–19
 • 3 sept Fil 1:3–6
 • 4 sept Fil 1:9–11
 • 5 sept Fil 4:4–7
 • 6 sept Filem v. 4–6
 • 7 sept 1 Tim 2:1–4
 • 8 sept Jak 5:13–18
 • 9 sept Ps 116:1–6

Livets bok

 • 10 sept Ps 119:89–93
 • 11 sept Ps 119:103–105
 • 12 sept Ps 119:129–131
 • 13 sept Ps 119:147–149
 • 14 sept Jes 40:6–8
 • 15 sept 5 Mos 6:4–9
 • 16 sept Ps 19:8
 • 17 sept Jes 55:10–11
 • 18 sept 2 Mos 20:1–3
 • 19 sept Amos 8:11–12
 • 20 sept Neh 8:9–10
 • 21 sept Rom 10:16–18
 • 22 sept Matt 7:24–27
 • 23 sept Luk 8:11–15
 • 24 sept Joh 14:23–24
 • 25 sept 2 Tim 3:14–17
 • 26 sept 1 Thess 2:13
 • 27 sept Heb 4:12–13
 • 28 sept Jak 1:22–25
 • 29 sept 2 Tim 2:1–2

Guds uppdrag i världen

 • 30 sept Matt 25:35–36

Oktober

 • 1 okt Jak 2:17–18
 • 2 okt Nah 1:3
 • 3 okt 1 Mos 1:27–28
 • 4 okt 1 Mos 9:8–11
 • 5 okt 1 Mos 12:1–3
 • 6 okt 2 Sam 7:10–11
 • 7 okt Ps 146:7–10
 • 8 okt Hab 1:1–4
 • 9 okt Est 4:14
 • 10 okt Mik 6:6–8
 • 11 okt Jes 42:1–4
 • 12 okt Luk 4:16–19
 • 13 okt Luk 15:3–7
 • 14 okt Matt 28:16–20
 • 15 okt Apg 4:18–20
 • 16 okt 2 Kor 2:14
 • 17 okt Kol 1:3–6
 • 18 okt 2 Krön 29:11
 • 19 okt 1 Kor 15:58

Ett budskap till vänner

 • 20 okt 2 Joh v. 1–3
 • 21 okt 2 Joh v. 4–6
 • 22 okt 2 Joh v. 7–9
 • 23 okt 3 Joh v. 2–4
 • 24 okt 3 Joh v. 5–8
 • 25 okt 3 Joh v. 11

Fruktbärandets välsignelse

 • 26 okt Ps 1:1–3
 • 27 okt Ps 92:13–16
 • 28 okt Jes 27:2–3
 • 29 okt Hes 36:9–11
 • 30 okt Ps 107:33–38
 • 31 okt 2 Kor 3:18

November

 • 1 nov Joh 15:5–8
 • 2 nov Rom 12:1–2
 • 3 nov Kol 3:12–14
 • 4 nov Gal 5:22–23
 • 5 nov Jak 3:17–18
 • 6 nov Ef 4:29–32
 • 7 nov 2 Pet 1:5–8
 • 8 nov 2 Kor 9:6–8
 • 9 nov Gal 2:20
 • 10 nov Fil 3:10–12
 • 11 nov 1 Kor 1:6–9
 • 12 nov Ef 1:15–17
 • 13 nov Kol 1:9–12
 • 14 nov 2 Tim 4:7–8

En vision av himlen

 • 15 nov Jes 65:17–19
 • 16 nov Jes 61:4
 • 17 nov Jes 49:8
 • 18 nov Joh 11:25–27
 • 19 nov Joh 14:1–4
 • 20 nov Luk 24:25–27
 • 21 nov Luk 24:32–34
 • 22 nov 1 Thess 4:13–14
 • 23 nov 1 Pet 1:3–5
 • 24 nov 1 Kor 15:19–20
 • 25 nov 1 Kor 15:42–44
 • 26 nov 1 Kor 15:51–53
 • 27 nov 2 Kor 5:1
 • 28 nov Fil 3:20–21
 • 29 nov Kol 3:1–4
 • 30 nov Matt 6:19–21

December

 • 1 dec 2 Pet 3:10–13
 • 2 dec Upp 7:9–10
 • 3 dec Upp 21:22–27
 • 4 dec Upp 22:1–2

Inkarnation

 • 5 dec Joh 1:10–13
 • 6 dec Gal 4:4–6
 • 7 dec Ef 1:3–5
 • 8 dec Matt 1:18–21
 • 9 dec Joh 1:18
 • 10 dec Jes 11:2
 • 11 dec Luk 1:30–33
 • 12 dec Jes 7:14
 • 13 dec Luk 1:46–50
 • 14 dec Luk 2:4–7
 • 15 dec Matt 2:1–2
 • 16 dec Matt 2:3–6
 • 17 dec Luk 2:8–11
 • 18 dec Luk 2:12–15
 • 19 dec Luk 2:27–32
 • 20 dec Luk 2:36–38
 • 21 dec 2 Kor 8:9
 • 22 dec 1 Tim 3:16
 • 23 dec Jes 9:1–2
 • 24 dec Jes 9:6

Välsignelsen

 • 25 dec Joh 14:5–7
 • 26 dec Joh 14:15–19
 • 27 dec Joh 15:9–14
 • 28 dec Matt 28:18–20
 • 29 dec Luk 24:50–53
 • 30 dec Upp 1:7–8
 • 31 dec Matt 6:9–13

 

Skriv ut