logotype

Frälsningsarméns samtalslinje

Corona-epidemin har lett till att alltmer kontakt sker på distans och behovet av att prata om oroskänslor och existentiella frågor har vuxit. Därför öppnade Frälsningsarmén en telefonlinje under våren. Samtalslinjen avslutas 19 december 2020.

Frälsningsarmén arbetar ständigt med att utveckla kommunikationen med människor och i nuläget under rådande pandemi sker mycket av den via telefon, internet och sociala medier. Fredag 24 april öppnades därför en telefonlinje med en samtalsstödjare, eller rättare sagt två stycken på plats åt gången. Dessa ska finnas tillhands för den som behöver någon att prata med om existentiella frågor.

- Om man lever i påtvingad ensamhet och dessutom matas av information om sjukdom och död så tror jag att tankar och oro är svårare att skjuta bort, säger Kjell Karlsten, sektionschef på Frälsningsarmén.

- En del människor har ett brett kontaktnät men andra har inte det eller så känner man sig inte bekväm med att prata om den typen av frågor med familj och vänner, fortsätter han.

Tystnadsplikt och anonymitet

Linjen kommer att vara bemannad av frivilliga i olika åldrar inom Frälsningsarmén. De är frälsningsofficerare eller liknande eller så har de erfarenhet av själavård på annat sätt. Telefonslussen håller öppet tisdag-lördag klockan 18-22. Omkring 50 personer som dessutom har tystnadsplikt har anmält intresse för att ta emot samtal.

Deras främsta uppgift är att vara lyssnare och ge feedback och andlig vägledning utifrån en kristen grund. De kan även slussa människor vidare till Frälsningsarméns lokala kårer och verksamheter om någon vill ha mer personlig och kontinuerlig kontakt. Även om många andra kyrkor och organisationer också har telefonlinjer som denna tycker Kjell Karlsten att detta initiativ fyller en viktig funktion.

- Jag tror att det är bra med en mångfald så att alla kan hitta en kontakt som passar en. Om man sedan tidigare har erfarenhet av Frälsningsarmén och känner sig trygghet där, så känns det nog mer naturligt och enkelt att vända sig till oss igen, säger Kjell Karlsten.

Men han påpekar att alla är välkomna att höra av sig. Den som ringer får vara anonym och om behovet är stort kan det bli aktuellt med utökade öppettider och eventuellt också med en chattfunktion. Syftet är däremot inte att ge ekonomisk hjälp då det finns andra instanser för detta.

Text: Teresia Jansson