Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

En Säker Hand - 26 februari 2020 i Stockholm

En Säker Hand

Frälsningsarméns utbildning och praktiska vägledning att förebygga och motverka människohandel.

Frälsningsarméns utbildning, En Säker Hand är en praktisk vägledning och vänder sig till ideella och yrkesverksamma som kommer i kontakt med sårbara personer och därför har en möjlighet att identifiera offer för människohandel.

Första delen av kursen är ett studiebesök på Frälsningsarméns Trafficking center på Kungsholmen. Andra delen av kursen innehåller föreläsning, interaktiva övningar och dilemman och anpassas även efter deltagarnas behov. 
Efter avslutad kurs har deltagarna utrustats med tydliga verktyg för att med en säker hand identifiera, reagera och agera när behovet uppstår.

Kursen leds av certifierade kursledare.

Läs mer om vårt arbete mot människohandel: www.fralsningsarmen.se/manniskohandel

Tid: 10.00 - 17.00
Plats: EU-centret, S:t Göransgatan 61, Stockholm
Kursledare: Lovisa Landälv, Hanna Brandvik och Susanne Lindered
Kursavgift: 700 kr inkl. kursmaterial och fika. Lunch äts ute på valfri restaurang.

Välkommen med din anmälan senast 14 februari
 

Anmäl dig här

I Trygga Händer - 29 februari 2020 i Norrköping

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.30 - 16.30
 • Plats: Frälsningsarmén, Norrköping
 • Kursledare: Angelica Gutenberg
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 14 februari

Anmäl dig här

Chefskurs 1 - 3-5 mars 2020 i Södertälje

Chefskurs 1 - Personaladministration

En chefs ansvar kan man sammanfatta till tre områden - verksamhetsansvar, personalansvar och budgetansvar. Inom dessa tre områden krävs en del viktigt kunskap för att allt ska fungera så bra som möjligt i din kår/verksamhet.

Denna kurs, som vi kallar ”Chefskurs 1” fokuserar på personalansvar och ömsesidiga skyldigheter och rättigheter.

Kursinnehåll (kan komma att ändras något):
Arbetsrätt – våra kollektivavtal, arbetsmarknadens parter, MBL/Samverkan, LAS  mm

Personaladministration – rekrytering, lön, schema, ledigheter, anställdas försäkringar, anställa tillsammans med frivilliga, mm

FA:s organisation fördjupning: Organisationsplan, delegationsordning, ansvarsfördelning, organisationsnummer, mm

Kommunikation; IT-policy, GDPR, manual och mallar m m.

Datum: 3-5 mars 2020
Tider: kl. 10.30 - dag 1 till kl. 16.00 - dag 3
Plats: Hagabergs Folkhögskola, Södertälje
Kursavgift: 5 500 kr. Det ingår kurskostnader, helpension, 2 nätter i enkelrum med egen dusch och wc. Resa tillkommer.

Vid frågor kontakta utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se  

Välkommen att anmäla dig senast 7 februari.    

 

Anmäl dig här 

I Trygga Händer - 14 mars 2020 i Borlänge

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.30 - 16.30
 • Plats: Frälsningsarmén, Borlänge
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 28 februari

Anmäl dig här

Grundläggande livsmedelshygien - 26 mars 2020 i Stockholm

Grundläggande livsmedelskunskap

Syfte: Syftet med utbildningen i Grundläggande livsmedelshygien är att ge de baskunskaper som krävs för en säker livsmedelshantering. 

Målgrupp: Kursen är till för samtliga som på något vis hanterar livsmedel i våra verksamheter. Är det 3 år sedan du gick kursen? Då är det dags igen!

Innehåll: Kursinnehållet är baserat på Livsmedelsverkets rekommendationer och omfattar bl.a.: Grundläggande mikrobiologi, smittkällor och smittvägar, känsliga hanteringsmoment, personlig hygien, genomgång av lagstiftning, myndighets -och egenkontroll samt HACCP.

Utbildningen avslutas med kunskapsprov och godkända deltagare får kursintyg.

Tid: 09.30 – 16:00

Plats: Frälsningsarmén Vasakåren, Observatoriegatan 4, Stockholm

Kursledare: Lydia Banderby, utbildare från Food Safety AB

Kursavgift: 1 700 kr. Det ingår fika, kurshäfte och kursintyg. Lunch äts ute på valfri restaurang.

Välkommen med din anmälan senast 12 mars.

 

Anmäl dig här

Extern kursdag - Lex Sarah - krav och skyldigheter - 21 april i Stockholm

Extern kursdag via Svenska Vård i samverkan med Famna; Lex Sarah - krav och skyldigheter

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. I lex Sarah ingår även en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Lex Sarah gäller oavsett verksamhetens driftsform, offentlig som fristående, och omfattar verksamheter inom SoL, vid Statens institutionsstyrelse (SiS) och LSS.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra de krav och skyldigheter som ställs på dem som bedriver verksamhet som omfattas av lex Sarah. Utbildningen tydliggör bland annat centrala skyldigheter i lex Sarah: rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet och anmälningsskyldigheten.

Under utbildningsdagen fokuserar vi bland annat på:

- Bakgrund och syftet med lex Sarah

- Rapporteringsskyldigheten. Vad är ett missförhållande och vem är skyldig att rapportera?

- Utredningsskyldigheten. Vad ska utredas och vem ska göra utredningen?

- När ska lex Sarah-anmälan göras till IVO och vem ska göra det?

- Andra avvikelser inom socialtjänsten

- Andra anmälningsskyldigheter som kan aktualiseras samtidigt med lex Sarah

Kursledare: Kerstin Jonsson, sakkunnig i tillsyns- & tillståndsfrågor

Mer information: http://www.svenskavard.se/evenemang/lex-sarah-krav-och-skyldigheter/

Extern utbildning - Institutionssjälavården 2019/20 i Stockholm

Extern utbildning via Sveriges Kristna Råd (SKR) - Institutionssjälavården

Den gemensamma utbildningen gäller i första hand medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält. (Sjukhuskyrkan, Andlig vård inom Kriminalvården, Universitetskyrkan och Kyrka-Polis.) Kursen omfattar två perioder på tre dagar vardera och hålls på Marielunds stiftsgård på Ekerö utanför Stockholm.

Syftet är att stärka identiteten som medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält, fördjupa kunskap och kompetens, samt dra nytta av erfarenheter mellan de olika fälten.

Kursdatum

15-17 oktober 2019 och 17-19 mars 2020.

Kursavgiften är 6.400 kronor för hela kursen. Kostnaden hanteras olika inom de olika fälten. Vid sena återbud debiteras som regel en del av kursavgiften.

Det finns möjlighet att söka stipendium vid behov för kurskostnaden. Ansökan ska vara påskriven av arbetsgivare och skickas in tillsammans med anmälan. Resekostnaden omfattas inte.

Mer information och anmälan:

https://www.skr.org/kalender/utbildning-institutionssjalavarden-2018-2019/

Skriv ut