Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

I Trygga Händer 28 september 2019 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Angelica Gutenberg
 • Plats: Vasakåren, Observatoriegatan 4, Stockholm.
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 9 september

 

Anmäl dig här

Konflikthantering i hotfulla situationer 1 oktober 2019 i Sundsvall

Om kursen:

Kurs om hur vi hanterar hot- och våldsituationer på arbetsplatsen. Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld, då det handlar om sådant som inte alltid går att styra. Men det går att göra många saker. Mycket handlar om förebyggande åtgärder, att tänka efter före.

Syfte: 

Ge deltagarna kunskaper i att hantera hotfulla situationer och kännedom om lagrum i föreskrifter och Arbetsmiljölagen.

Datum: 1 oktober 2019

Plats: Frälsningsarmèns lokaler, Nackstavägen 14, Sundsvall.

Tider: 09.00 – 16.00

Föreläsare: Erik Jönsson, polis i Stockholmsområdet.

Kursavgift: 2 500 kr (kurslitteratur, fika, frukt och lunch ingår).

Anmäl dig senast 16 september. 

Anmäl dig här

Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 oktober 2019 i Stockholm

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, expert från Arbetsgivaralliansen samt personal från högkvarteret

Målsättning: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner

Metod: Föreläsning och dialog

Datum: 8 oktober 2019

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Frälsningsarmén Kår 393, Södermannagatan 46, Stockholm.

Kursavgift: 750 kr/person. Fika och lunch ingår.

Anmälan senast 23 september.

Anmäl dig här

Systematiskt brandskyddsarbete 9 oktober 2019 i Stockholm

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Datum: 9 oktober 2019

Plats: Frälsningsarméns Högkvarter, Nybrogatan 79B, Stockholm.

Tider: 09.00-16.00

Kursavgift: 1 700 kr/person. Ingår fika. Lunch äts ute på stan alternativt i HK:s lunchmatsal.

Kursledare: Henrik Wahlström från Brandfast
samt Gunnar Pettersson från högkvarteret

Sista anmälningsdag: 24 september.

Anmäl dig här

MI - uppföljning och fördjupning 25 oktober 2019 i Stockholm

Om kursen:

Kursen riktar sig till dig som tidigare har gått MI grundutbildning. 

MI innebär icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. Det kan handla om att ändra beteende, levnadsvanor, tankesätt och inställning. De är en hjälp att fatta beslut och att välja väg i livet. Det kan också handla om att fortsatt stabilisering av något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

Syfte:  

Att bibehålla god kvalitet i MI-samtalet och implementera metoden i sitt arbete. Forskning har visat på vikten av träning och uppföljning för att vidmakthålla och utveckla sina färdigheter som behandlare i MI.

Vi träffas under en dag, repeterar grunderna och tränar på de olika momenten i metoden.

MI är:
• En metod som ger ökad trygghet i yrkesrollen.
• Ett förhållningssätt för att hantera motstånd och öka motivationen.
• En hjälp att hantera svåra samtal.
• En hjälp till tydlig information och gränssättning
• En hjälp till kännedom och utveckling av din kommunikationsstil.

Kursledare: Karin Eskesen

Plats: Stockholm, adress meddelas senare.

Kursavgift: 2 000 kr. Det ingår kurskostnader och kursmaterial. Resa tillkommer.

Datum: 25 oktober 2019

Anmälan senast 7 oktober!

Anmäl dig här

Fortbildning för officerare hösten 2019

Fortbildning för officerare hösten 2019

 

Här ska du som har fått en inbjudan till fortbildningsdagar för officerare anmäla dig!

Kostnad för dagarna, 1 natts logi samt helpension (lunch, fika, middag, frukost, fika, lunch):

Enkelrum = 2 000 kr

Del i dubbelrum = 1 500 kr

Anmäl dig via röda knappen under den division som du tillhör. Tack!

Västra och södra divisionen 20-21 november:

Anmäl dig här

Östra och norra divisionen 27-28 november:

Anmäl dig här

Extern kursdag - Ungas hälsa och existentiella frågor 26 september i Linköping

Extern kursdag via Bilda och St Lukas - Ungas hälsa och existentiella frågor

Hur kan man veta om en ung människa mår psykiskt dåligt eller om hens mående är kopplat till livets allmänna upp- och nedgångar? Hur kan man hjälpa den som är i akut behov av stöd och hur kan man arbeta förebyggande genom de existentiella hälsodimensionerna? Välkommen till en heldag med fokus på unga och hälsa!

Föreläsningar under dagen:

Ungas syn på psykisk ohälsa

Sofia Kvist Lindholm, lektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, berättar om sin forskning gjord utifrån WHO:s enkät Skolbarns hälsovanor i syfte att ta reda på vad siffror om ökad psykisk ohälsa egentligen betyder. Vad står begrepp som ångest och depression för, hos unga själva? Vilka insatser från vuxenvärlden fungerar?

1a hjälpen till psykisk hälsa

Anders Facks, studentpräst, och Frida Carlsson, församlingspedagog, berättar om kursen 1a hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Anders och Frida är utbildade instruktörer vid Karolinska Institutet och informerar om kursens innehåll och upplägg. Möjlighet att anmäla sig till kursen i sin helhet kommer att finnas på plats.

Existentiell hälsa som resurs i mötet med unga

Cecilia Melder, teol.dr, högskolelektor samt präst i Svenska kyrkan, föreläser om sin forskning i existentiell hälsa. Kan det finnas ett samband mellan hälsa i vid mening och avsaknad av existentiell grund, där hopp och meningsfullhet förlorat sin plats i unga människors liv? Den existentiella dimensionens betydelse för självskattad hälsa och livskvalitet lyfts fram och vi får möjlighet att praktiskt prova några av de verktyg som finns att tillgå.

Dagen är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och St Lukas.

Mer information och anmälan:

https://www.bilda.nu/arr/991977/ungas-halsa-och-existentiella-fragor-420165

Extern utbildning - Institutionssjälavården 2019/20 i Stockholm

Extern utbildning via Sveriges Kristna Råd (SKR) - Institutionssjälavården

Den gemensamma utbildningen gäller i första hand medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält. (Sjukhuskyrkan, Andlig vård inom Kriminalvården, Universitetskyrkan och Kyrka-Polis.) Kursen omfattar två perioder på tre dagar vardera och hålls på Marielunds stiftsgård på Ekerö utanför Stockholm.

Syftet är att stärka identiteten som medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält, fördjupa kunskap och kompetens, samt dra nytta av erfarenheter mellan de olika fälten.

Kursdatum

15-17 oktober 2019 och 17-19 mars 2020.

Kursavgiften är 6.400 kronor för hela kursen. Kostnaden hanteras olika inom de olika fälten. Vid sena återbud debiteras som regel en del av kursavgiften.

Det finns möjlighet att söka stipendium vid behov för kurskostnaden. Ansökan ska vara påskriven av arbetsgivare och skickas in tillsammans med anmälan. Resekostnaden omfattas inte.

Mer information och anmälan:

https://www.skr.org/kalender/utbildning-institutionssjalavarden-2018-2019/

Skriv ut