Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Kurser

AktuellT

MI-kurs (Motiverande Samtal) - 18-20 september 2018 på Hagabergs folkhögskola

Om kursen:

Har du som samtalsledare någon gång känt att du fastnat i dömande och argumentation utifrån dina egna värderingar, och trott dig veta vad personen behöver? Motiverande samtal (MI) är ett förhållningssätt och en metod som används när du pratar med människor som behöver förändring.

Syfte:

MI hjälper dig att tala och samtala på ett sätt så människor själva kan förändra sig. Samtalsklimatet är respektfullt med en icke-dömande atmosfär där personen är accepterad precis som den är och själv får bestämma förändringstakten.

MI är ett mycket bra verktyg för ett lyckat samtal:
• En metod som ger trygghet i yrkesrollen.
• Ett förhållningssätt för att hantera motstånd och öka motivationen.
• Sätt att hantera svåra samtal.
• Ge tydlig information och gränssättning
• Kännedom om din egen kommunikationsstil och hur du kan utveckla den.

MI kan användas i allt förändringsarbete hos människor, i behandlingsarbete, vid medarbetarsamtal mm.

Kursledare: Karin Eskesen

Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje.

Kursavgift: 7 000 kr. Det ingår kurskostnader, kursmaterial, helpension, 2 nätter i enkelrum med dusch o toa. Resa tillkommer.

Datum: 18 - 20 september 2018

Anmälan senast 3 september!

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Konferens - Kåren, en mötesplats för hela familjen 25-26 september 2018 i Stockholm

Nå, stödja och inkludera! 

Vi inbjuder dig som är anställd i kåren eller i andra FA-verksamheter (sociala arbetet, barn-, ungdoms-, familjekonsulenter, kårledare m.fl.) till två spännande dagar kring familjearbete.

Kåren är en plats där Jesus är i centrum och där människor i alla åldrar tillsammans kan uppleva glädje och gemenskap. Kåren är också en plats där man kan få stöd, hjälp och omsorg när livet känns extra jobbigt.

Hur kan vi som anställda i Frälsningsarmén tillsammans med medlemmar och volontärer bli bättre på att integrera människor i vår gemenskap?  Hur kan vi nå, stödja och inkludera människor i olika åldrar, från olika bakgrund och livssituationer?

Datum:  25-26 september 2018

Plats: Söderkåren, Hornsgatan 96-98 i Stockholm.

Tider: 25 sept kl 13:00-20:00 (incheckning 12:00-12:45), 26 sept kl 09:00-14:00.

Föreläsare

Maria Furusand. Jesusefterföljare, mamma, hustru, obotlig optimist och löpare som jobbar som pastor med ansvar för barn och familj i Folkungakyrkan. Skriver en master i praktisk teologi med fokus på barnteologi. Har jobbat många år med att skapa en kyrka för alla åldrar, där barn, tonåringar och vuxna i livets olika skeden får vara församling tillsammans.

Ingela Wahl. 5-barnsmamma från Borås med idag 5 barnbarn (detta ändras ju hela tiden…). Gift med Lars-Gunnar, som jobbar i FA i Borås. Nationell ledare för King’s Kids Sverige.  Jobbar mest med att stärka familjer och att uppmuntra föräldrar i sin föräldrauppgift: Att ta med sina barn fram till Jesus. Finns med i Jesus till barnen - nätverket och har även en internationell ledarroll inom King’s Kids Europa. 

Kursavgift: 300 kr (faktureras efter konferensen). Du ordnar själv logi, resa, frukost och lunch.  

I Trygga Händer - 29 september 2018 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Mia-Lisa Dahlqvist och Anna-Carin Wiberg-Löw
 • Plats: Frälsningsarmén Vasakåren, Observatoriegatan 4, Stockholm
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 17 september
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

 

 

 

 

I Trygga Händer för unga ledare - 30 september 2018 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. Denna kurs för unga ledare riktar sig till ledare som är 15-20 år.

 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.
 • Kursen på tre timmar ges speciellt anpassad för våra tonåringar som är hjälpledare och har ett visst ledaransvar för yngre barn men som inte själva har huvudansvaret för grupperna eller verksamheten och därför inte behöver gå hela ITH.  

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 13:00 - 16.00
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén Kår 393, Stockholm.
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 24 september.
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - 2 oktober 2018 i Stockholm

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, expert från Arbetsgivaralliansen samt personal från högkvarteret

Målsättning: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner

Metod: Föreläsning och dialog

Datum: 2 oktober 2018

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Frälsningsarmén Kår 393, Södermannagatan 46, Stockholm.

Kursavgift: 750 kr/person. Ingår fika och lunch.

Anmälan senast 17 september.

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

För dig som även ska gå kursen systematiskt brandskyddsarbete 3 oktober finns möjlighet till övernattning på Officersskolan för 200 kr/natt. Max 10 platser för övernattning.

Systematiskt brandskyddsarbete - 3 oktober 2018 i Stockholm

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Plats: Officersskolan, Farsta, Stockholm.

Tider: 09.00-16.00

Kursavgift: 1 700 kr/person. Ingår fika och lunch.

Kursledare: Henrik Wahlström från Brandfast
samt Gunnar Pettersson från högkvarteret

Sista anmälningsdag: 17 september.

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Möjlighet till övernattning på officersskolan för 200 kr/natt. Max 10 platser för övernattning.

Utbildning i återvändande för papperslösa hösten 2018 i Stockholm

Om kursen:

En högintressant kurs för alla dem som möter asylsökande i sina verksamheter och skulle behöva förstå lite mer om hur förutsättningarna egentligen ser ut och vad som gäller för dem.

Likaså tittar vi närmare på det faktum att många fått sitt tredje avslag och tillbringar många år i Sverige och nu istället går under jorden och blir eller är papperslösa, hur skall vi kunna bemöta dem på ett vettigt och rimligt sätt utifrån vårt uppdrag i Frälsningsarmén? Även detta kommer att belysas på ett tydligt sätt i denna spännande och viktiga kurs.

Kursinnehåll:

Tillfälle 1: Möjligheter till uppehållstillstånd: asylprocessen

Föreläsningen ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd. Särskilt fokus för föreläsningen är uppehållstillstånd grundat i ett skyddsbehov, men även ömmande omständigheter kommer att behandlas. Utbildningen kommer även att beröra frågor om uppehållstillstånd p.g.a. arbete s.k. ”spårbyte”. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska ha kännedom om vilka möjligheter som finns för att få uppehållstillstånd och vilket stöd som finns tillhanda i processen.

Tillfälle 2: Papperslöshet

Föreläsningen syftar till att en juridisk grund kring vilka rättigheter och förutsättningar personer som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd har. Föreläsningen kommer även behandla vad för möjligheter en tidigare asylsökande har för att beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige efter avslutad asylprocess.

Tillfälle 3: Återvändande

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor om återvändande. Föreläsningen omfattar genomgång av processordningen och information om bland annat rättigheter och skyldigheter den sökande har vid ett avslag.

Tid, plats och kostnad:

Datum: 28 september, 12 oktober och 19 oktober
Tid: 09.00-12.00
Kursledare: Föreläsare från Rådgivningsbyrån
Plats: Rådgivningsbyråns lokaler på Taptogatan 6, Stockholm
Pris: 1 000 kr inkl. kursmaterial och fika (för samtliga tre tillfällen). Deltagarna kommer att erhålla material vid de olika utbildningstillfällena som ska bidra till deltagarnas möjligheter att ge praktiskt stöd framåt.
Antal platser: 12 st

Mer info om Rådgivningsbyrån: http://sweref.org/

Anmälan görs till jenny.alm@fralsningsarmen.se.

Ange namn, faktureringsadress och ev specialkost.

I Trygga Händer - 23 oktober 2018 i Östersund

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.30
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén, Östersund.
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 15 oktober.
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

I Trygga Händer - 10 november 2018 i Örebro

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.30
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén, Örebro
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 27 oktober
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

Projekt #Värme - för alla som arbetar med asylsökande

En utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om asylprocessen, aktuella lagar och regler och om psykosocialt stöd. Kursen ingår i ett utbildningsprojekt kallat #Värme vilket ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap. Huvudsyftet är att till och med våren 2019 arrangera tjugo regionala utbildningar.

Mer info och anmälan

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/projekt-varme/

Kommande utbildningar under hösten 2018

Halmstad 6-7 september 2018

Örebro 12-13 oktober 2018

Luleå 8-9 november 2018

Västerås 17-18 januari 2019

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Chefskurs 2, 29-31 januari 2019 Hagabergs Folkhögskola

Kompetenskrav för chefer och biträdande chefer.

Kursinnehåll: Ekonomiadministration, Försäkringar, Fastighetsadministration, diskrimineringslagen

Datum:       29-31 januari 2019

Tider:         kl. 10.30 dag 1 till kl. 16.00 dag 3 (prel.)

Plats:          Hagabergs Folkhögskola, Södertälje

Pris:           5 000 kr. Det ingår kurskostnader, helpension, 2 nätter i enkelrum med egen dusch och wc. Resa tillkommer.

Sista anmälningsdatum: 9 januari 2019.

Vi frågor kontakta utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se              

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Det går också att gå valda delar av kursen.

Värdebaserat ledarskap 2018/19

Datum: 25-26 oktober 2018, 10 januari, 14-15 februari och 11-12 april 2019
Plats: Johannelunds teologiska högskola, Uppsala
Personlig inbjudan har skickats ut.

Skriv ut