Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

I Trygga Händer - 9 maj 2020 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Plats: Frälsningsarmén Vasakåren, Observatoriegatan 4, Stockholm
 • Kursledare: Julia Adolfsson
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 27 april

 

anmäl dig här

Starta Om - 12 maj 2020 i Göteborg

Kursinnehåll:

En kurs om hur vi samtalar med de människor som vi möter i vårt arbete i Starta Om, som brottas med pornografi. Vi kommer få höra erfarenheter
från olika samtalspersoner från olika delar av Sverige. Vi kommer också gå djupare i varför människor brottas med pornografi.

Här kan du läsa mer om Frälsningsarméns projekt Starta Om;

https://www.fralsningsarmen.se/starta-om/

Kursen riktar sig till ledare inom Frälsningsarmén och övriga volontärer och intresserade.

Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Frälsningsarmén Centrumkåren, Husargatan 1, Göteborg
Kursledare: Christian Samuelsson, Johanna Lindhult och Lovisa Landälv

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan görs till: christian.samuelsson@fralsningsarmen.se

Välkommen med din anmälan senast 4 maj.

 

Extern kursdag - Lex Sarah - krav och skyldigheter - 21 april i Stockholm

Extern kursdag via Svenska Vård i samverkan med Famna; Lex Sarah - krav och skyldigheter

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. I lex Sarah ingår även en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Lex Sarah gäller oavsett verksamhetens driftsform, offentlig som fristående, och omfattar verksamheter inom SoL, vid Statens institutionsstyrelse (SiS) och LSS.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra de krav och skyldigheter som ställs på dem som bedriver verksamhet som omfattas av lex Sarah. Utbildningen tydliggör bland annat centrala skyldigheter i lex Sarah: rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet och anmälningsskyldigheten.

Under utbildningsdagen fokuserar vi bland annat på:

- Bakgrund och syftet med lex Sarah

- Rapporteringsskyldigheten. Vad är ett missförhållande och vem är skyldig att rapportera?

- Utredningsskyldigheten. Vad ska utredas och vem ska göra utredningen?

- När ska lex Sarah-anmälan göras till IVO och vem ska göra det?

- Andra avvikelser inom socialtjänsten

- Andra anmälningsskyldigheter som kan aktualiseras samtidigt med lex Sarah

Kursledare: Kerstin Jonsson, sakkunnig i tillsyns- & tillståndsfrågor

Mer information: http://www.svenskavard.se/evenemang/lex-sarah-krav-och-skyldigheter/

Skriv ut