På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Kurser

AktuellT

Konflikthantering i hotfulla situationer 27 mars 2018 i Stockholm

Om kursen:

Kurs om hur vi hanterar hot- och våldsituationer på arbetsplatsen. Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld, då det handlar om sådant som inte alltid går att styra. Men det går att göra många saker. Mycket handlar om förebyggande åtgärder, att tänka efter före.

Syfte: 

Ge deltagarna kunskaper i att hantera hotfulla situationer och kännedom om lagrum i föreskrifter och Arbetsmiljölagen

Datum: 27 mars 2018

Plats: Kår 393, Södermannagatan 44 i Stockholm.

Tider: 08.30 – 15.30

Föreläsare: Erik Jönsson, polis i Stockholmsområdet samt Per-Uno Åslund, metodstödjare Frälsningsarmén

Kursavgift: 2 500 kr (kurslitteratur, fika, frukt och lunch ingår)

Anmäl dig senast 16 mars. 

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Kursen går vid två olika tillfällen, 20 mars och 27 mars. Kursen är inte en tvådagarskurs utan man går kursen vid ett av tillfällena.

Kurs/workshop om sociala medier 28 mars 2018 i Stockholm

Om kursen:

En halvdagskurs/workshop om hur du i ditt arbete på kåren eller i annan verksamhet kan använda Facebook och Instagram för att:

Bygga och göra din kår/verksamhet mer känd på din ort
Bjuda in personer till era aktiviteter, gudstjänster, verksamheten
Skriva inlägg som berör fler personer
Tala om vad kåren/verksamheten gör på orten och hjälper till med

Det kommer även diskuteras kring frågeställningar som: Vad är syftet med vår Facebooksida/vårt Instagramkonto? VIlka är våra följare? Vad ska jag gärna göra och vad ska jag helst inte göra i sociala medier? Vem är jag på Facebook/Instagram - privatperson eller offentlig person?

Datum: 28 mars 2018

Plats: Högkvarteret i Stockholm, Nybrogatan 79B.

Tider: 09.00-13.00

Föreläsare: Robert Rollert från VIVA Media samt Leif Bergström, kommunikations - och insamlingschef på Frälsningsarmén

Kursavgift: 1 500 kr

Anmäl dig senast 20 mars. 

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Att starta och utveckla smågrupper i kåren - 4 april 2018 på Officersskolan

Syfte

Att ge redskap för att starta och utveckla smågrupper som vinner människor för Guds rike och tränar lärjungar.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till frälsningsofficerare, men även andra får gärna anmäla intresse!

Innehåll

Smågruppens syfte, Att forma en strategi för smågruppsarbetet i kåren, Att starta och utveckla smågrupper, Möjligheter och utmaningar i arbetet med smågrupper, Att rekrytera och utrusta smågruppsledare, Att vinna människor och träna lärljungar genom smågrupper samt tips på material för smågrupper.

Datum: 4 april 2018

Plats: Officersskolan

Tid: 09.00-16.00

Kursledare: Ewa-Marie och Markus Kihlagård

Kostnad: 500 kr inklusive fika och lunch

Möjlighet till övernattning på officersskolan för 300 kr/natt inkl. frukost. Max 10 platser för övernattning.

Anmälan

Anmäl dig senast 23 mars.

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Kyrkornas nätverksdagar - Migration och integration 11-12 april 2018 i Stockholm

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration bjuder in till kyrkornas nätverksdagar för att samlas kring frågor som rör migration och integration.

Årets tema är: En modig och barmhärtig kyrka för medmänsklighet och hopp!

Frälsningsarmén är representerade både i arbetsgruppen och i en workshop.

Plats: Immanuelskyrkan i Stockholm

 Här kan du läsa mera om programmet och hur du anmäler dig:

https://www.sensus.se/kurser/ekumeniska-natverksdagar-11-12-april-902732/

I Trygga Händer - 13 april 2018 i Halmstad

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad:

 • Tid: 9.00 - 16.30
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén, Snöstorpsvägen 52, Halmstad
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmäl dig senast 30 mars.
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

Pensioneringskurs för civilanställda 26 april 2018

Pensioneringskurs för civilanställda inom Frälsningsarmén

Datum: 26 april 2018
Plats: Hagabergs Folkhögskola, Södertälje
Personlig inbjudan har skickats ut

I Trygga Händer - 3 maj 2018 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Meddelas inom kort
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 23 april
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

I Trygga Händer - 5 maj 2018 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Meddelas inom kort
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 27 april
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

Konferens - Kåren, en mötesplats för hela familjen

Nå, stödja och inkludera! 

Vi inbjuder dig som är anställd i kåren eller i andra FA-verksamheter (sociala arbetet, barn-, ungdoms-, familjekonsulenter, kårledare m.fl.) till två spännande dagar kring familjearbete.

Kåren är en plats där Jesus är i centrum och där människor i alla åldrar tillsammans kan uppleva glädje och gemenskap. Kåren är också en plats där man kan få stöd, hjälp och omsorg när livet känns extra jobbigt.

Hur kan vi som anställda i Frälsningsarmén tillsammans med medlemmar och volontärer bli bättre på att integrera människor i vår gemenskap?  Hur kan vi nå, stödja och inkludera människor i olika åldrar, från olika bakgrund och livssituationer?

Datum:  25-26 september 2018

Plats: Söderkåren, Hornsgatan 96-98 i Stockholm.

Tider: 25 sept kl 13:00-20:00 (incheckning 12:00-12:45), 26 sept kl 09:00-14:00.

Föreläsare

Maria Furusand. Jesusefterföljare, mamma, hustru, obotlig optimist och löpare som jobbar som pastor med ansvar för barn och familj i Folkungakyrkan. Skriver en master i praktisk teologi med fokus på barnteologi. Har jobbat många år med att skapa en kyrka för alla åldrar, där barn, tonåringar och vuxna i livets olika skeden får vara församling tillsammans.

Ingela Wahl. 5-barnsmamma från Borås med idag 5 barnbarn (detta ändras ju hela tiden…). Gift med Lars-Gunnar, som jobbar i FA i Borås. Nationell ledare för King’s Kids Sverige.  Jobbar mest med att stärka familjer och att uppmuntra föräldrar i sin föräldrauppgift: Att ta med sina barn fram till Jesus. Finns med i Jesus till barnen - nätverket och har även en internationell ledarroll inom King’s Kids Europa. 

Kursavgift: 300 kr (faktureras efter konferensen). Du ordar själv logi, resa, frukost och lunch.  

Anmäl dig senast 15 juni. 

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Projekt #Värme - för alla som arbetar med asylsökande

Nu går det att anmäla sig till alla dessa datum!

Mer info och anmälan

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/projekt-varme/

Kommande utbildningar våren 2018

 

 • Stockholm: 8 – 9 mars 2018
 • Eskilstuna: 19 – 20 april 2018
 • Skellefteå 17 – 18 maj 2018

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Skriv ut Dela