På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Kurser

AktuellT

Projekt #Värme - för alla som arbetar med asylsökande

Nu går det att anmäla sig till alla dessa datum!

Mer info och anmälan

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/projekt-varme/

Kommande utbildningar hösten 2017 och våren 2018

 • Karlstad: 7 – 8 september 2017
 • Södertälje 6 – 7 oktober 2017
 • Kalmar: 16 – 17 november 2017
 • Falun: 7 – 8 december 2017
 • Lund: 8 – 9 februari 2018
 • Stockholm: 8 – 9 mars 2018
 • Eskilstuna: 19 – 20 april 2018
 • Skellefteå 17 – 18 maj 2018

Systematiskt arbetsmiljöarbete -24 oktober i Stockholm

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, expert från Arbetsgivaralliansen

Målsättning: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner

Metod: Föreläsning och dialog

Datum: 24 oktober 2017

Tid: 9.00 – 16.00 (fika vid ankomst, kursen startar 9.30)

Plats: Stockholm, Södermannagatan 44 (kår 393)

Kursavgift: 750 kr/person. Ingår fika och lunch.

Anmälan senast 29 september

Anmäl dig här

utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se

ITH - I Trygga Händer - Nationell kurs i Stockholm 28 oktober

Tid och plats

Lördag den 28 oktober, kl 09.00 – 16.00

Plats: Vasakåren, Observatoriegatan 4 i Stockholm

Kursledare: Karin Bondesson, ITH-utbildare

Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter.

Denna kurs vänder sig till alla i hela Sverige.

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser?
 • Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Avgift och anmälan

Avgift: 500 kr/person. Ingår kursmaterial och fika. Lunch ordnar alla själv.

Anmäl dig här senast 20 oktober

Vid frågor kontakta utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se 

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Pensioneringskurs för frälsningsofficerare - 22-24 november

Pensioneringskurs för frälsningsofficerare

Datum: 22-24 novemberg
Plats: Hagabergs Folkhögskola, Södertälje
Personlig inbjudan har skickats ut

I Trygga Händer - 25 nov i Malmö

 

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad:

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén, Hyregatan 3B, Malmö
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmäl dig senast 17 november

Anmäl dig här

Och ni besökte mig... en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken Och ni besökte mig ...

Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.

Kursen ges i två steg på tre platser:

 • Härnösand 14-15 november 2017 & 6 februari 2018
 • Stockholm 15-16 november 2017 & 7 februari 2018
 • Jönköping 16-17 november 2017 & 8 februari 2018

För frågor – kontakta:

 • Anders Andersson, Betaniastiftelsen tel. 070-581 31 09
 • Åsa Jonsson, Svenska kyrkan centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården, tel: 018-56 40 24
 • Gunnel Andréasson, frikyrkornas konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Sveriges kristna råd tel. 08-453 68 33

Mer information kommer under våren med uppgifter om kurskostnad och anmälan.

Arrangörer: Betaniastiftelsen, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

Fortbildning Själavård bland svårt sjuka.pdf

Det goda samtalet vt 2018

Det goda samtalet

Datum:17 januari, 13-14 februari (heldagar)

Plats: Södra Vätterbygdens kår, Jönköping

Kursledare: Rut och Peter Baronowsky

Målgrupp: Medarbetare i kårer och sociala verksamheter

Syfte: Ge förståelse för och redskap till att föra och fördjupa samtal med människor som kommer till våra olika verksamheter

Innehåll: Grunderna för ett gott samtal. Det första mötet – om helhetstänkande. Kartläggning av behov och klargörande av vad FA kan bistå med. Förändringsstrategier på kort och på lång sikt. Olika samtalsformer.

Pris: Meddelas senare

Max 20 deltagare

Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig senast 5 januari 2018

Anmäl dig här

Chefskurs 1, 6-8 februari 2018

Chefskurs 1 - Personaladministration
En chefs ansvar kan man sammanfatta till tre områden - verksamhetsansvar, personalansvar och budgetansvar.  Inom dessa tre områden krävs en del viktigt kunskap för att allt ska fungera så bra som möjligt i din kår/verksamhet.

Denna kurs, som vi kallar ”Chefskurs 1” fokuserar på personalansvar och ömsesidiga skyldigheter och rättigheter.

Kursinnehåll (kan komma att ändras något)

Arbetsrättvåra kollektivavtal, arbetsmarknadens parter, MBL/Samverkan, LAS  mm

Personaladministrationrekrytering, lön, schema, ledigheter, anställdas försäkringar, anställa tillsammans med frivilliga, mm

FA:s organisation fördjupning: Organisationsplan, delegationsordning, ansvarsfördelning, organisationsnummer, mm

Kommunikation: IT-policy, personuppgiftslagen, manual och mallar, nya intranätet mm

Datum:       6-8 februari 2018

Tider:          kl. 10.30 - dag 1 till kl. 16.00 - dag 3

Plats:          Hagabergs Folkhögskola, Södertälje

Pris:           Information kommer senare.

Vi frågor kontakta utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se              

Anmäl dig här  senast 19 januari 2018Skriv ut Dela