Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

Konflikthantering i hotfulla situationer 9 september 2019 i Stockholm

Om kursen:

Kurs om hur vi hanterar hot- och våldsituationer på arbetsplatsen. Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld, då det handlar om sådant som inte alltid går att styra. Men det går att göra många saker. Mycket handlar om förebyggande åtgärder, att tänka efter före.

Syfte: 

Ge deltagarna kunskaper i att hantera hotfulla situationer och kännedom om lagrum i föreskrifter och Arbetsmiljölagen.

Datum: 9 september 2019

Plats: Kår 393, Södermannagatan 44 i Stockholm.

Tider: 09.00 – 16.00

Föreläsare: Erik Jönsson, polis i Stockholmsområdet samt Per-Uno Åslund, metodstödjare Frälsningsarmén

Kursavgift: 2 500 kr (kurslitteratur, fika, frukt och lunch ingår)

Anmäl dig senast 26 augusti. 

Anmäl dig här

I Trygga Händer 28 september 2019 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: meddelas senare
 • Plats: Stockholm, plats meddelas senare
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 13 september

 

Anmäl dig här

Konflikthantering i hotfulla situationer 1 oktober 2019 i Sundsvall

Om kursen:

Kurs om hur vi hanterar hot- och våldsituationer på arbetsplatsen. Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld, då det handlar om sådant som inte alltid går att styra. Men det går att göra många saker. Mycket handlar om förebyggande åtgärder, att tänka efter före.

Syfte: 

Ge deltagarna kunskaper i att hantera hotfulla situationer och kännedom om lagrum i föreskrifter och Arbetsmiljölagen.

Datum: 1 oktober 2019

Plats: Klippangården, Fredsgatan 38, Sundsvall.

Tider: 09.00 – 16.00

Föreläsare: Erik Jönsson, polis i Stockholmsområdet.

Kursavgift: 2 500 kr (kurslitteratur, fika, frukt och lunch ingår).

Anmäl dig senast 16 september. 

Anmäl dig här

Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 oktober 2019 i Stockholm

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, expert från Arbetsgivaralliansen samt personal från högkvarteret

Målsättning: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner

Metod: Föreläsning och dialog

Datum: 8 oktober 2019

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Frälsningsarmén Kår 393, Södermannagatan 46, Stockholm.

Kursavgift: 750 kr/person. Fika och lunch ingår.

Anmälan senast 23 september.

Anmäl dig här

Systematiskt brandskyddsarbete 9 oktober 2019 i Stockholm

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Datum: 9 oktober 2019

Plats: Frälsningsarméns Högkvarter, Nybrogatan 79B, Stockholm.

Tider: 09.00-16.00

Kursavgift: 1 700 kr/person. Ingår fika. Lunch äts ute på stan alternativt i HK:s lunchmatsal.

Kursledare: Henrik Wahlström från Brandfast
samt Gunnar Pettersson från högkvarteret

Sista anmälningsdag: 24 september.

Anmäl dig här

Fortbildning för officerare hösten 2019

Fortbildning för officerare hösten 2019

 

Här ska du som har fått en inbjudan till fortbildningsdagar för officerare anmäla dig!

Kostand för dagarna, 1 natts logi samt helpension (lunch, fika, middag, frukost, fika, lunch):

Enkelrum = 2 000 kr

Del av dubbelrum = 1 500 kr

Anmäl dig via röda knappen under den division som du tillhör. Tack!

Västra och södra divisionen:

Anmäl dig här

Östra och norra divisionen:

Anmäl dig här

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Och ni besökte mig... en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken Och ni besökte mig ...

Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.

Kursen ges i två steg på tre platser:

 • Stockholm 18-19 mars och 14 maj 2019
 • Skellefteå 19-20 mars och 13 maj 2019
 • Alingsås 28-29 mars och 28 maj 2019

För frågor – kontakta:

 • Ulrika Lind, Betaniastiftelsen, ulrika.lind@
  betaniastiftelsen.nu, 076 788 28 53
 • Gunnel Andréasson, Sveriges Kristna Råd,
  gunnel.andreasson@skr.org, tel 08–453 68 33
 • Gunilla Löf Edberg, Svenska kyrkan, gunilla.
  lof-edberg@svenskakyrkan.se, 018-16 96 17

Uppgifter om kurskostnad och anmälan, se pdf.

Inbjudan ...och ni besökte mig 2019.pdf

Arrangörer: Betaniastiftelsen, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

Extern utbildning i socialt arbete Hagaberg folkhögskola i Södertälje 19/20

Utbildning i socialt arbete på Hagaberg folkhögskola

Heltidsutbildning under 20 veckor (september 2019 - februari 2020).

För dig som vill fördjupa dig i de sociala frågorna med fokus på arbete inom en mångfald av områden. Behörighetskrav är fritidsledarexamen eller allmän behörighet för högskolestudier samt relevant erfarenhet från det socialpedagogiska arbetsfältet.

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda arbeten. Den genomförs på Hagabergs folkhögskola med lärare från Ersta Sköndal högskola. På de schemalagda momenten är det obligatorisk närvaro.

Mer information: 

https://www.hagaberg.fhsk.se/index.php/folkhogskola/fristaende-kurs-i-socialt-arbete/

Skriv ut