På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Kurser

AktuellT

Projekt #Värme - för alla som arbetar med asylsökande

Nu går det att anmäla sig till alla dessa datum!

Mer info och anmälan

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/projekt-varme/

Kommande utbildningar hösten 2017 och våren 2018

 • Karlstad: 7 – 8 september 2017
 • Södertälje 6 – 7 oktober 2017
 • Kalmar: 16 – 17 november 2017
 • Falun: 7 – 8 december 2017
 • Lund: 8 – 9 februari 2018
 • Stockholm: 8 – 9 mars 2018
 • Eskilstuna: 19 – 20 april 2018
 • Skellefteå 17 – 18 maj 2018

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Systematiskt Brandskyddsarbete 18 oktober 2017

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Plats: Officersskolans lokaler, Ågesta Folkhögskola i Farsta.

Tider: 10.00-16.00

Kursavgift: 1 700 kr

Kursledare: Henrik Wahlström från Brandfast
Gunnar Pettersson, Fastighetsinspektör -Frälsningsarmén
Personal från programkontoret

Det finns möjlighet att övernatta på OS-logiet till en kostnad av 300 kr/pp inkl. frukost. (begränsat antal rum)

Sista anmälningsdag: 6 oktober

Anmäl dig här

utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se

Förstå och nå en ung generation - 6-7 september i Stockholm

Ge det vidare till en yngre generation!

 • Datum: 6-7 september 2017
 • Plats: Officersskolan
 • Tid: 09.00-16.00 båda dagarna
 • Kursledare: Ewa-Marie Kihlagård, Henrik Bååth och Hanna Smedjegård
 • Föreläsare: Anders Parment, Fredrik Wenell
 • Kostnad: 1 200 kr inklusive bok (http://www.libris.se/ge-det-vidare-1.369454), fika och luncher.

Syfte

Kursen vill ge inspiration och konkreta tips på hur men kan förstå och nå den unga generationen. Samt hur vi ska kunna lärjungaträna och lämna över ansvar till den yngre generationen inom Frälsningsarmén.

Målgrupp

Kursen vänder sig till frälsningsofficerare, ungdomskonsulenter och andra som vill fördjupa och utveckla sin förståelse av hur vi ska kunna nå och lämna över arbetet till den yngre generationen.

Innehåll

Dag 1

 • FM – För att nå dem behöver vi förstå dem! Anders Parment – generationsforskare. Fakta om den yngre generationen. http://andersparment.com/bocker/generation-y
 • EM - Vad gör den här informationen med mig? Hur når vi i FA yngre? Stickord; uppföljning, medlemskap, ledarskap och mentorskap.

Dag 2

 • FM - Att lärjungaträna unga människor. Fredrik Wenell, EFK Ledarutvecklare för frågor som rör barn och unga på 
  Sverigeprogrammet.

 • EM - Workshop – Ge det vidare! Erfarenhetsdelning. Hur gör jag detta hemma i min kår?

Möjlighet till övernattning på officersskolan för 400 kr/natt inkl. frukost och middag. Max 10 platser för övernattning.

Anmälan

Senaste anmälningsdatum 15 augusti.

Anmäl dig här

utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se

Detta är Frälsningsarmén - 14 september i Göteborg

Att ge kunskap om Frälsningsarméns tro, uppdrag, tillkomst, utbredning, verksamhet och organisation.

Datum: 14 september

Plats: I Göteborg - lokal meddelas senare

Tider: 09.00 – 16.00

Föreläsare: Personal från Frälsningsarméns Officersskola

Kursavgift: 700 kr (fika och frukt ingår)
OBS – ange ev. specialkost på din anmälan!

Anmäl dig senast 28 augusti

Anmäl dig här

Syfte

utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se

Detta är Frälsningsarmén 10 oktober i Stockholm

Syfte

Att ge kunskap om Frälsningsarméns tro, uppdrag, tillkomst, utbredning, verksamhet och organisation.

Datum: 10 Oktober

Plats: Kår 393, Södermannagatan 44 i Stockholm.

Tider: 09.00 – 16.00

Föreläsare: Personal från Frälsningsarméns Officersskola

Kursavgift: 600 kr (fika, frukt och lunch ingår)
OBS – ange ev. specialkost på din anmälan!

Anmäl dig senast 28 september. 

Anmäl dig här

utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se
Ange, kurs, namn, ev. specialkost  och faktureringsadress.

Systematiskt arbetsmiljöarbete -24 oktober i Stockholm

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, expert från Arbetsgivaralliansen

Målsättning: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner

Metod: Föreläsning och dialog

Datum: 24 oktober 2017

Tid: 9.00 – 16.00 (fika vid ankomst, kursen startar 9.30)

Plats: Stockholm, Södermannagatan 44 (kår 393)

Kursavgift: 750 kr/person. Ingår fika och lunch.

Anmälan senast 29 september

Anmäl dig här

utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se

Pensioneringskurs för frälsningsofficerare - 22-24 november

Pensioneringskurs för frälsningsofficerare

Datum: 22-24 novemberg
Plats: Hagabergs Folkhögskola, Södertälje
Personlig inbjudan har skickats ut

Och ni besökte mig... en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken Och ni besökte mig ...

Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.

Kursen ges i två steg på tre platser:

 • Härnösand 14-15 november 2017 & 6 februari 2018
 • Stockholm 15-16 november 2017 & 7 februari 2018
 • Jönköping 16-17 november 2017 & 8 februari 2018

För frågor – kontakta:

 • Anders Andersson, Betaniastiftelsen tel. 070-581 31 09
 • Åsa Jonsson, Svenska kyrkan centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården, tel: 018-56 40 24
 • Gunnel Andréasson, frikyrkornas konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Sveriges kristna råd tel. 08-453 68 33

Mer information kommer under våren med uppgifter om kurskostnad och anmälan.

Arrangörer: Betaniastiftelsen, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

Fortbildning Själavård bland svårt sjuka.pdf

Skriv ut Dela