Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

I trygga händer 3 september 2022 i Göteborg

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad:

 • Tid: 9.30 - 16.30
 • Kursledare: Angelica Gutenberg
 • Plats: Frälsningsarmén Hisingen, Brämaregatan 7, Göteborg.
 • Pris: 400 kr inkl. kursmaterial och fika.
  Kostnad för lunch tillkommer.
 • Anmälan: senast 26 augusti

Anmäl dig här

Kurs i Microsoft365 september/oktober 2022 Teams

Kurs i Microsoft365

Syfte: Frälsningsarmén vill ge alla anställda möjligheten att få tillräcklig kunskap om Microsoft365 inklusive Teams, då detta är vår nya plattform för kommunikation inom organisationen.

Målgrupp: Anställda inom Frälsningsarmén (minst 20% anställning), både de som inte har så mycket erfarenhet av M365 och de som redan jobbar i plattformen idag.

Kursinnehåll:
- Arbete i molntjänster, möjligheter och fallgropar
- Introduktion av program (som Teams, Onedrive, Outlook, OneNote) och hur de funkar tillsammans
- Vad är ett team i Teams, kanaler, undergrupper?
- Hur samarbetar vi i teamet?
- Vad innebär det att arbeta med kanaler/team, samtidig redigering och delning av dokument?
- Säker informationshantering

Kursupplägg och datum: Föreläsning och övningar. Kursen är på distans och ges i två olika varianter, där samma ämnen behandlas men skillnaden är att i Bas 1 ges det mer tid för övning och frågor än i Bas 2. Bas 1 sker under tre halvdagar, Bas 2 under två halvdagar. Bas 1 är för den lite mer ovana Microsoft-användaren och Bas 2 för den som redan använt sig av Microsofts program men vill lära sig mer.

Kursledare: Föreläsare från utbildningsföretaget Lexicon.

Plats: Teams. Länk och mer information om kursen skickas ut via mail några dagar innan kurs.

Kostnad: Kursen bekostas av Frälsningsarmén centralt, så ingen kostnad för den enskilda verksamheten.

Anmälan är stängd.

Arbetsmiljöträff "Uppdatering 2021" september & oktober 2022 - webben

Arbetsmiljöträff "Uppdatering 2021"

Ulla Andersson och Per-Uno Åslund vill inbjuda till digital arbetsmiljöträff som heter "Uppdatering 2021" som vänder sig till alla chefer inom Frälsningsarmén utom de som gick arbetsmiljökursen under hösten 2021.

Kursinnehåll:

Riskbedömning och handlingsplan - Samverkan med arbetstagarna

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Lokala arbetsmiljörutiner

Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Kursupplägg: Föreläsning och samtal.

Kursledare: Ulla Andersson och Per-Uno Åslund.

Datum:

16 september kl 08.30-10.00

4 oktober kl 14.30-16.00

Du väljer ett av dessa datum när du anmäler dig.

Plats: Teams. Länk skickas ut via mail innan träffen.

Anmäl dig här

I trygga händer 8 oktober 2022 i Malmö

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad:

 • Tid: 9.30 - 16.30
 • Kursledare: Angelica Gutenberg
 • Plats: Frälsningsarmén, Hyresgatan 3B, Malmö.
 • Pris: 400 kr inkl. kursmaterial och fika.
  Kostnad för lunch tillkommer.
 • Anmälan: senast 30 september

Anmäl dig här

Systematiskt brandskyddsarbete 19 oktober 2022

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete".

Datum: 19 oktober 2022

Plats: Högkvarteret, Stockholm.

Tider: 09.30-16.00.

Kursavgift: 1 700 kr/person.

Kursledare: Henrik Wahlström från företaget Brandfast
samt Gunnar Pettersson, Fastighetsförvaltare från högkvarteret.

Sista anmälningsdag: 1 oktober.

Anmäl dig här

Systematiskt arbetsmiljöarbete 20 oktober 2022

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Representant från Arbetsgivaralliansen samt personal från högkvarteret.

Syfte: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser.

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner.

Datum: 20 oktober 2022

Plats: Högkvarteret, Stockholm.

Tid: 09.30 – 16.30.

Kursavgift: 600 kr/person.

Sista anmälningsdatum är 1 oktober.

Anmäl dig här

Flyktingmottagande - en digital utbildning för ledare och volontärer

Flyktingmottagande - en digital utbildning för ledare och volontärer

Det råder krig i Europa och miljoner människor befinner sig på flykt. Vi möter dessa människor i våra verksamheter och behöver rustas för uppgiften. Genom denna digitala utbildning vill vi stärka dig som på olika sätt möter dessa människor. Det handlar om att kunna ge bra stöd men också om att ta hand om oss själva och skapa en trygg miljö. 

Kursinnehåll:

Att vara volontär/ medarbetare
Anti Human Trafficking – perspektiv
I trygga händer – perspektiv

Nå utbildningsfilmerna via hemsidan; https://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/container/flyktingar-och-integration/nyheter/information-kring-flyktingmottagande/

Skriv ut