Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

Värdebaserat ledarskap 2018/19

Datum: 25-26 oktober 2018, 10 januari, 14-15 februari och 11-12 april 2019
Plats: Johannelunds teologiska högskola, Uppsala
Personlig inbjudan har skickats ut.

I Trygga Händer - 4 maj 2019 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: meddelas senare
 • Plats: meddelas senare
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 25 april
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

 

 

 

 

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Och ni besökte mig... en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken Och ni besökte mig ...

Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.

Kursen ges i två steg på tre platser:

 • Stockholm 18-19 mars och 14 maj 2019
 • Skellefteå 19-20 mars och 13 maj 2019
 • Alingsås 28-29 mars och 28 maj 2019

För frågor – kontakta:

 • Ulrika Lind, Betaniastiftelsen, ulrika.lind@
  betaniastiftelsen.nu, 076 788 28 53
 • Gunnel Andréasson, Sveriges Kristna Råd,
  gunnel.andreasson@skr.org, tel 08–453 68 33
 • Gunilla Löf Edberg, Svenska kyrkan, gunilla.
  lof-edberg@svenskakyrkan.se, 018-16 96 17

Uppgifter om kurskostnad och anmälan, se pdf.

Inbjudan ...och ni besökte mig 2019.pdf

Arrangörer: Betaniastiftelsen, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

Kyrkornas nätverksdagar - Migration och integration 3-4 april 2019 i Stockholm

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration bjuder in till kyrkornas nätverksdagar för att samlas kring frågor som rör migration och integration.

Årets tema är: Solidaritet och medmänsklighet först! Framtidens migrationspolitik - kyrkornas och civilsamhällets roll.

Datum: 3-4 april 2019

Plats: Immanuelskyrkan i Stockholm

Här kan du läsa mera om programmet och hur du anmäler dig:

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kyrkornas-natverksdagar-kring-migrations-och-integrationsfragor-2019-431828/

 

Skriv ut