Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Kurser

Aktuellt kursutbud inom Frälsningsarmén.

AktuellT

Systematiskt arbetsmiljöarbete - 7 oktober 2020 webbutbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Jenny Stake Fredriksson från Arbetsgivaralliansen samt personal från högkvarteret.

Syfte: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser.

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner.

Datum: 7 oktober 2020

Plats: Digitalt via Zoom. Mer information gällande det praktiska fås efter anmälan.

Tid: 09.00 – 16.00

Kursavgift: 600 kr/person.

Sista anmälningsdatum är 30 september.

Anmäl dig här

I Trygga Händer - 10 oktober 2020 webbutbildning

I Trygga Händer

Målgrupp: I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Kursledare: Julia Adolfsson & Gabriel Wahl

Syfte: Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.

Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.

Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.

Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Kursinnehåll: Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar

Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn

I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Datum: 10 oktober 2020

Plats: Digitalt via Zoom. Mer information gällande det praktiska fås efter anmälan.

Tid: 09.30 - 16.00

Pris: 300 kr inkl. kursmaterial (skickas ut innan kursdagen)

Sista anmälningsdatum är 2 oktober.

Anmäl dig här

I Trygga Händer för unga ledare - 11 oktober 2020 webbutbildning

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter.

Denna kurs för unga ledare riktar sig till ledare som är 13-17 år.

Målgrupp: Kursen på fyra timmar ges speciellt anpassad för våra tonåringar som är hjälpledare och har ett visst ledaransvar för yngre barn men som inte själva har huvudansvaret för grupperna eller verksamheten och därför inte behöver gå hela ITH.  

Kursledare: Julia Adolfsson & Gabriel Wahl

Syfte: Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.

Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.

Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.

Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Kursinnehåll: Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar

Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn

I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Datum: 11 oktober 2020

Plats: Digitalt via Zoom. Mer information gällande det praktiska fås efter anmälan.

Tid: 14:00 - 18.00

Kursavgift: ingen avgift för denna kurs.

Sista anmälningsdatum är 2 oktober.

Anmäl dig här

Systematiskt brandskyddsarbete - 13 oktober 2020 webbutbildning

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Kursledare: Henrik Wahlström från Brandfast och Gunnar Pettersson från Högkvarteret.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Datum: 13 oktober 2020

Plats: Digitalt via Zoom. Mer information gällande det praktiska fås efter anmälan.

Tid: 09.00-16.00.

Kursavgift: 1 600 kr/person.

Sista anmälningsdatum är 5 oktober.

Anmäl dig här

Grundläggande livsmedelshygien Extern kurs - 22 oktober 2020 i Stockholm

Detta är en extern kurs som hålls på FoodSafetys huvudkontor i Stockholm.    Max 10 st deltagare (med anledning av corona), så först till kvarn.

Anmälan görs direkt till kursledaren, se nedan! 

Grundläggande livsmedelskunskap

Målgrupp: Kursen är till för samtliga som på något vis hanterar livsmedel i våra verksamheter. Är det 3 år sedan du gick kursen? Då är det dags igen!

Kursledare: Lydia Banderby, utbildare från Food Safety AB

Syfte: Syftet med utbildningen i Grundläggande livsmedelshygien är att ge de baskunskaper som krävs för en säker livsmedelshantering. 

Innehåll: Kursinnehållet är baserat på Livsmedelsverkets rekommendationer och omfattar bl.a.: Grundläggande mikrobiologi, smittkällor och smittvägar, känsliga hanteringsmoment, personlig hygien, genomgång av lagstiftning, myndighets -och egenkontroll samt HACCP.

Utbildningen avslutas med kunskapsprov och godkända deltagare får kursintyg.

Datum: 22 oktober 2020

Plats: Medevigatan 2, Stockholm

Tid: 09:00 – 15:00

Kursavgift: 2 990 kr/pers (exkl. moms). Lunch och fika tillkommer med 300 kr.

Anmälan görs till lydia.banderby@foodsafety.se

Skriv ut