Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Kurser

AktuellT

I Trygga Händer - 8 september 2018 i Trollhättan

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén, Trollhättan
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 27 augusti
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

Grundläggande livsmedelshygien - 13 september 2018 i Stockholm

Målgrupp

Kursen är till för samtliga som på något vis hanterar livsmedel i våra verksamheter.

Är det 3 år sedan du gick kursen? Då är det dags igen!

Syfte

Syftet med utbildningen i Grundläggande livsmedelshygien är att ge de baskunskaper som krävs för en säker livsmedelshantering. 

Innehåll

Kursinnehållet är baserat på Livsmedelsverkets rekommendationer och omfattar bl.a.:
                 - Grundläggande mikrobiologi
                 - Smittkällor och smittvägar
                 - Känsliga hanteringsmoment
                 - Personlig hygien
                 - Genomgång av lagstiftning, myndighets -och egenkontroll samt                              HACCP

Utbildningen avslutas med kunskapsprov och godkända deltagare får kursintyg.

Datum:                      13 september 2018

Tid:                            09.00 – 15:30

Plats:                         Officersskolan, Farsta, Stockholm

Kostnad:                    1 600 kr  - ingår fika,kurshäfte, intyg.

Kursledare:                Lydia Banderby, utbildare från Food Safety AB

Sista anmälningsdag:  30 augusti OBS! begränsat antal platser.

 

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

MI-kurs (Motiverande Samtal) - 18-20 september 2018 på Hagabergs folkhögskola

Om kursen:

Har du som samtalsledare någon gång känt att du fastnat i dömande och argumentation utifrån dina egna värderingar, och trott dig veta vad personen behöver? Motiverande samtal (MI) är ett förhållningssätt och en metod som används när du pratar med människor som behöver förändring.

Syfte:

MI hjälper dig att tala och samtala på ett sätt så människor själva kan förändra sig. Samtalsklimatet är respektfullt med en icke-dömande atmosfär där personen är accepterad precis som den är och själv får bestämma förändringstakten.

MI är ett mycket bra verktyg för ett lyckat samtal:
• En metod som ger trygghet i yrkesrollen.
• Ett förhållningssätt för att hantera motstånd och öka motivationen.
• Sätt att hantera svåra samtal.
• Ge tydlig information och gränssättning
• Kännedom om din egen kommunikationsstil och hur du kan utveckla den.

MI kan användas i allt förändringsarbete hos människor, i behandlingsarbete, vid medarbetarsamtal mm.

Kursledare: Karin Eskesen

Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje.

Kursavgift: 7 000 kr. Det ingår kurskostnader, kursmaterial, helpension, 2 nätter i enkelrum med dusch o toa. Resa tillkommer.

Datum: 18 - 20 september 2018

Anmälan senast 3 september!

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Konferens - Kåren, en mötesplats för hela familjen 25-26 september 2018 i Stockholm

Nå, stödja och inkludera! 

Vi inbjuder dig som är anställd i kåren eller i andra FA-verksamheter (sociala arbetet, barn-, ungdoms-, familjekonsulenter, kårledare m.fl.) till två spännande dagar kring familjearbete.

Kåren är en plats där Jesus är i centrum och där människor i alla åldrar tillsammans kan uppleva glädje och gemenskap. Kåren är också en plats där man kan få stöd, hjälp och omsorg när livet känns extra jobbigt.

Hur kan vi som anställda i Frälsningsarmén tillsammans med medlemmar och volontärer bli bättre på att integrera människor i vår gemenskap?  Hur kan vi nå, stödja och inkludera människor i olika åldrar, från olika bakgrund och livssituationer?

Datum:  25-26 september 2018

Plats: Söderkåren, Hornsgatan 96-98 i Stockholm.

Tider: 25 sept kl 13:00-20:00 (incheckning 12:00-12:45), 26 sept kl 09:00-14:00.

Föreläsare

Maria Furusand. Jesusefterföljare, mamma, hustru, obotlig optimist och löpare som jobbar som pastor med ansvar för barn och familj i Folkungakyrkan. Skriver en master i praktisk teologi med fokus på barnteologi. Har jobbat många år med att skapa en kyrka för alla åldrar, där barn, tonåringar och vuxna i livets olika skeden får vara församling tillsammans.

Ingela Wahl. 5-barnsmamma från Borås med idag 5 barnbarn (detta ändras ju hela tiden…). Gift med Lars-Gunnar, som jobbar i FA i Borås. Nationell ledare för King’s Kids Sverige.  Jobbar mest med att stärka familjer och att uppmuntra föräldrar i sin föräldrauppgift: Att ta med sina barn fram till Jesus. Finns med i Jesus till barnen - nätverket och har även en internationell ledarroll inom King’s Kids Europa. 

Kursavgift: 300 kr (faktureras efter konferensen). Du ordar själv logi, resa, frukost och lunch.  

Anmäl dig senast 20 augusti. 

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

I Trygga Händer - 29 september 2018 i Stockholm

I Trygga Händer (ITH) är Frälsningsarméns kurs för barn- och ungdomsledare, övriga ledare och personal i Frälsningsarmén som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga inom alla Frälsningsarméns verksamheter. 

Syfte med kursen:

 • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
 • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
 • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
 • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ett övergrepp? Vad får det för konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt vid arbete bland barn och ungdomar
 • Åtgärder vid misstanke om att ett barn far illa, eller om någon i verksamheten blir anklagad för att ha förgripit sig mot ett barn
 • I Trygga Händers policyarbete och handlingsplan

Tid, plats och kostnad

 • Tid: 9.00 - 16.00
 • Kursledare: Karin Bondesson
 • Plats: Frälsningsarmén Vasakåren, Observatoriegatan 4, Stockholm
 • Pris: 500 kr inkl. kursmaterial och fika
Anmälan senast 17 september
Anmälan görs till karin.bondesson@fralsningsarmen.se.
Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev specialkost.

 

 

 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - 2 oktober 2018 i Stockholm

Målgrupp: Chefer, verksamhetsansvariga, arbetsplatsansvariga och alla som delegeras arbetsmiljöansvar ska gå kursen.

Kursen är för dig som inte gått denna kurs tidigare. Du som gått utbildningen minst 3 år tillbaka bör också delta för att fräscha upp dina kunskaper och få del av nya arbetsmiljöbestämmelser.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, expert från Arbetsgivaralliansen samt personal från högkvarteret

Målsättning: Ge kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser

Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner, mål för arbetsmiljöarbetet, uppföljningsrutiner

Metod: Föreläsning och dialog

Datum: 2 oktober 2018

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Frälsningsarmén Kår 393, Södermannagatan 46, Stockholm.

Kursavgift: 750 kr/person. Ingår fika och lunch.

Anmälan senast 17 september.

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

För dig som även ska gå kursen systematiskt brandskyddsarbete 3 oktober finns möjlighet till övernattning på Officersskolan för 200 kr/natt. Max 10 platser för övernattning.

Systematiskt brandskyddsarbete - 3 oktober 2018 i Stockholm

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Målgrupp: Frälsningsofficerare, verksamhetsansvariga och de som fått delegerat SBA-ansvar.

Syfte: Bidra med kunskap och material för att kunna bedriva SBA-arbete som uppfyller myndigheternas krav. Genomgång av materialet "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Plats: Officersskolan, Farsta, Stockholm.

Tider: 09.00-16.00

Kursavgift: 1 700 kr/person. Ingår fika och lunch.

Kursledare: Henrik Wahlström från Brandfast
samt Gunnar Pettersson från högkvarteret

Sista anmälningsdag: 17 september.

Anmäl dig här

Ange kurs, namn, faktureringsadress och ev. specialkost.

Möjlighet till övernattning på officersskolan för 200 kr/natt. Max 10 platser för övernattning.

Projekt #Värme - för alla som arbetar med asylsökande

En utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om asylprocessen, aktuella lagar och regler och om psykosocialt stöd. Kursen ingår i ett utbildningsprojekt kallat #Värme vilket ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap. Huvudsyftet är att till och med våren 2019 arrangera tjugo regionala utbildningar.

Mer info och anmälan

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/projekt-varme/

Kommande utbildningar under hösten 2018

Halmstad 6-7 september 2018

Örebro 12-13 oktober 2018

Luleå 8-9 november 2018

Västerås 17-18 januari 2019

Utbildningar för dig som lagar mat i tjänsten

Vill du utveckla din matlagning?

Frälsningsarmén har förmånen att kunna ta del av martin&serveras kursutbud GastroMerit. Då FA har ramavtal med UHPO erbjuds vi några platser gratis varje år.

Så här går du tillväga:

utbildningsstöd-uhpo.pdf

Om du får en plats, meddela det till utbildningssamordnaren@fralsningsarmen.se så att jag kan registrera vilken kurs du går.

En fantastisk möjlighet till inspiration och tips för ännu mer matglädje!

Skriv ut