logotype

Vi vill att barnen på våra förskolor bland annat:

  • Ska erbjudas en utbildning som främjar barnets utveckling och en livslång lust att lära.
  • Får en miljö präglad av en kristen värdegrund.
  • Får uppleva glädje, genom lek och gemenskap med andra.
  • Ska erbjudas konkreta upplevelser av etiska normer och värden.
  • Ska få med sig grundläggande demokratiska värderingar.
  • Ska erbjudas särskilt stöd vid behov, rätt stimulans att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.