Stöd till personer i hemlöshet eller beroende

Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer Frälsningsarmén den som inte har något hem och ger kärlek och praktisk hjälp framåt. I vårt uppdrag från kommunen strävar vi alltid mot en högre ambitionsnivå där långsiktighet och helhetstänk är ledstjärnor, för ett återupprättat liv.