Så arbetar vi för människor i hemlöshet

Många människor i vårt land får inte basala behov som tak över huvudet och kläder på kroppen uppfyllda. Tusentals hamnar i akut utsatthet och hemlöshet när levnadskostnaderna ökar. Alltfler söker i sin nöd upp Frälsningsarmén. Med mer än ett sekel lång erfarenhet av arbete för personer i utsatthet kan vi hjälpa på bred front och lång sikt.

Frälsningsarméns breda sociala verksamhet har i mer än 100 år gett vård och stöd till människor i olika slags utsatthet. Vi är övertygade om att fysisk, psykisk, social och andlig balans tillhör de grundläggande mänskliga behoven och arbetar för att de som kommer i kontakt med oss ska hitta det och få upprättade liv.

Hemlöshetens nya ansikten

Utsattheten idag är så mycket mer mångfacetterad än tidigare. Vi ser helt nya målgrupper komma till oss:

 • barnfamiljer som inte klarar hyran, hotas av vräkning eller har orimligt lite kvar att leva på när räkningarna är betalda;
 • fattigpensionärer och äldre i hemlöshet som aldrig tidigare tvingats söka hjälp;
 • unga personer med psykisk ohälsa, ibland i missbruksproblematik, ibland med olika diagnoser eller en traumatisk bakgrund;
 • EU medborgarna/tredjelandsmedborgarna i socioekonomiskt utsatta områden som kämpar för att komma in i samhället, få arbete och bostad eller hålla undan sina barn från droger och våld;
 • papperslösa som utan bostad, basal samhällsinformation, rättssäkerhet och läkarvård riskerar hamna i arbets- och sextrafficking,
 • och ukrainska flyktingar som lämnat all trygghet och vill försöka klara livet i Sverige i en oviss framtid.

Dygnet runt-omsorg och vardagsaktiviteter

Till dessa grupper kan Frälsningsarmén erbjuda hjälp utifrån behov. Omsorgen på våra akut- och stödboenden för personer i hemlöshet och missbruk håller hög kvalitet.

Vi erbjuder:

 • varma måltider,
 • möjlighet till tvätt och klädbyte,
 • personal dygnet runt,
 • fräscha rum, nybyggda utslussningslägenheter,
 • stöd- och vårdsamtal
 • och egen motivationstid med personal för att hitta ut i vardagsaktiviteter, arbete och hållbara relationer.

Där samhällets insatser kanske inte räcker till kan vi erbjuda det extra som gör att en person efter vistelsen till exempel klarar att flytta, sköta kontakten med myndigheter, söka jobb eller känna sig mindre ensam.

Stöd vidare ut i livet

Alla som arbetar med människor i utsatthet vet att basbehov som mat, kläder, hygienartiklar och akut tak över huvudet bara är början. För att komma på fötter krävs ofta ett stort arbete för den enskilde. Också där finns Frälsningsarmén med genom exempelvis gemenskap, utflykter, vardagsrutiner eller språk- och arbetsträning.

Tillsammans med den boende kan vi skapa förutsättningar för att bryta hemlöshet och utsatthet. Ett steg i taget - lutade mot lång erfarenhet, stor omsorg om medmänniskan och ett framtidshopp mitt i det svåra.