Våra sociala tjänster

Vi bedriver evidensbaserad vård och omsorg av människor i utsatthet, och i vårt nätverk av verksamheter kan vi hjälpa människor hela vägen. Med ramavtal i de flesta kommuner i Sverige är vi en etablerad del av samhällets skyddsnät.