Få ditt liv tillbaka

Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer Frälsningsarmén den som inte har något hem och ger kärlek och praktisk hjälp framåt. I vårt uppdrag från kommunen strävar vi alltid mot en högre ambitionsnivå där långsiktighet och helhetstänk är ledstjärnor, för ett återupprättat liv.

Stockholm

Sociala centret i Hornstull

Sociala centret - En plats för er som behöver något att äta, kanske en dusch, ett ombyte kläder. Kanske en andakt, samtal eller hjälp i kontakter med myndigheter.

Midsommarkransens akut- och motivationsboende

Midsommarkransens akut- och motivationsboende -Vårt uppdrag är att stödja 30 vuxna män i processen ut ur hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Erbjudandet består i att tillgodose basbehov, aktivt stödja och länka till samhällets övriga stödinsatser och erbjuda en gemenskap med dagliga aktiviteter. Alla gäster som kommer till oss har en uttalad kontaktperson som aktivt arbetar utifrån den enskildes behov och förutsättningar samt särskilt bevakar den enskildes intressen. Vi ger aldrig upp arbetet och tron på alla människors möjlighet till ett värdigt liv! 

Halvvägshuset - utslussningsboende

Halvägshuset Hjorthagen - är ett drogfritt utslussningsboende för vuxna i social utsatthet. Det riktar sig främst till de personer som genomgått behandling för drogmissbruk. Halvvägshuset erbjuder egen lägenhet med kök och badrum. På Halvvägshuset arbetar boendestödjare och kurator som stöttar i kontakten med myndigheter, praktiskt i boendet, i samtal och med nätverket. Halvvägshuset ingår i Frälsningsarméns vårdkedja som möjliggör stöd vid återfall men också fortsatt samtalsstöd efter utflytt.

Göteborg

Lilla Bommen - stödboende

Lilla bommen - är ett stödboende med 38 platser, för vuxna män som lever i hemlöshet och missbruk och som behöver stöd för att förändra sin livssituation. Alla placeringar sker via Socialtjänsten. Uppdraget är att motivera och erbjuda stöd till individer med varierande form av missbruk, i kombination med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer, att komma vidare till ett mer varaktigt boende. Den som har ett långvarigt, aktivt missbruk, ska med stöd av personal motiveras till att bli drogfri och ges möjlighet att gå vidare i vår vårdkedja. Vi erbjuder ett boende med inriktning på trygghet och ett respektfullt bemötande, anpassat efter den enskildes behov. Med individuella stödinsatser skapas en ökad livskvalitet och möjlighet till förändring och utveckling.

Nylösegården - stödboende

Nylösegården - är ett stöd– och motivationsboende med 21 platser. Målgruppen är män med en socialt sammansatt problematik. Fokus är i första hand på stöd och motivation för att bibehålla drogfrihet. För klienterna finns en engagerad personalgrupp som arbetar individanpassat med stöd kring sociala funktioner och ADL. Alla insatser planeras och sker utifrån klientens individuella behov, förutsättningar och uppdrag. Vi har också möjlighet att tillsammans med klienten och placerande myndighet kartlägga eventuella behov av vidare insatser. Med olika kompetenser i verksamheten kan vi säkerställa att klienten får ett kompetent stöd. Vi erbjuder ett boende med inriktning på trygghet och ett respektfullt bemötande.

Slussen - motivationsboende

Ett motivationsboende med 20 platser, som ett mellansteg, till Nylösegården eller annat HVB. Boendet kan också fungera som det första steget till att motivera till behandling, eller för att bryta missbruk eller annan uppkommen akut situation. Här behöver inte klienten vara helt drogfri, utan bara påvisa nedtrappning. Det går också att flytta in på Slussen från Nylösegården om klienten tagit ett återfall, och det finns en tydlig planering kring individen. Att etablera en drogfri livsstil är det långsiktiga målet med boendet och insatserna. Slussen är en plats där det finns hopp, och där man ser möjligheter att kunna förändra sin livssituation.

Vi erbjuder även 6 platser för utslussning i vår villa på Marklandsgatan. Här finns möjlighet att bo kollektivt när klienten är redo att testa en mer självständig boendeform. Här erbjuder vi tillsyn efter klientens individuella behov. Vi anpassar vårt boendestöd efter klientens behov. Boendestödet utgår från klientens hem i villan, men kan även omfatta stöd i situationer utanför hemmet. Målet är att stärka klientens förmåga att klara vardagen. Vi stöttar även med att bryta social isolering, sysselsättning eller stöd med kontakter i både personligt och professionellt nätverk. Målet är att stötta till en ökad självständighet tillsammans med klienten tar vi fram enkla och tydliga strategier för att lättare kunna hantera vardagen.

Uppsala

Sagahemmet - härbärge och stödboende

Sagahemmet har 6 platser på vårt härbärge för kvinnor. Även den som inte sovit på härbärget är välkomen in på kaffe och smörgås på lördag och söndag-förmiddagarna. Sagahemmets stödboende vänder sig i första hand till människor som på grund av missbruk eller psykosociala orsaker blivit bostadslösa. Verksamheten ger gästerna ett aktivt stöd i boendet.

Sundsvall

Klippangården stödboende, härbärge och utslussningsboende

Klippangården är ett stödboende och härbärge som drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av Sundsvalls kommun. Boendet är beläget cirka 10 minuters promenadväg från Sundsvalls centrum. Vi har plats för 19 vuxna med missbruksproblem uppdelat på två verksamheter stödboendet och härbärget.

Nätforum mot porrmissbruk

Starta Om - är till för dig som har frågor och funderingar kring nätpornografi men även för dig som är fast i nätpornografikonsumtion och vill ha stöd. Syftet är att förespråka sexuell hälsa och ge utrymme för samtal.