Att vara frälsningsofficer

Frälsningsarmén behöver passionerad ledare med vision och gudagiven förmåga att leda kårer och sociala verksamheter. Frälsningsarmén behöver ledare som tillsammans med soldater och medlemmar förkunnar och lever ut evangeliet. 

Att vara frälsningsofficer 

Att vara frälsningsofficer är att tjäna Gud genom heltidstjänst i Frälsningsarmén. Frälsningsofficerens tjänst och uppdrag kombineras, så att officeren kan leva ett liv i enlighet med Guds tanke och kallelse. Officeren har en fantastisk möjlighet att växa och utvecklas i tjänande.

Uppdrag 

Det ligger i frälsningsofficerens uppdrag att, genom ett tjänande ledarskap, vinna människor för Guds rike, leda soldater och medlemmar och utrusta dem i lärjungaskap och för tjänst. 

En frälsningsofficer får möjlighet att göra skillnad i människors liv och verka för förändring i samhällen. 

Förordnanden och områden för tjänst 

Det ingår i officerens kallelse att vara tillgänglig för tjänst där behoven finns och för vad dessa innebär. En frälsningsofficer kommer att ha olika förordnanden och får genom dessa utföra Frälsningsarméns uppdrag. 

Frälsningsarmén i Sverige har ungefär 800 anställda, 4000 medlemmar och många frivilliga och volontärer. Det innebär att de områden som en officer kan tjäna i är omfattande. 

Förordnanden (roller) kan innefatta, men är inte begränsade till följande exempel: kårledare, barn- och ungdomsofficer, kaplan i sociala verksamheter, internationell tjänst, socialofficer på kår eller social institution, ekumenisk tjänst i sjuk- eller kriminalvård, lärare på officersskolan, pionjärofficer eller officer i administrativa tjänster. 

Läs mer om Frälsningsarméns kårer och sociala verksamheter på hemsidan.