Material om kallelse

Litteraturtips

Om kallelse
- en guidad reflektion om hur man kan urskilja Guds kallelse.

Bild på omslaget till boken "Om kallelse"

Kallelse har blivit något av ett laddat ord. För vissa väcker det en känsla av spänning, vision och möjlighet kring framtiden. För andra kan det vara förvirrande med kallelse och kan väcka fler frågor än det besvarar. Kanske har du brottats med hur kallelse har presenterats för dig tidigare? Eller kanske du har fått en tydlig kallelse från Gud, men känner dig inte säker på resan som ligger framför dig? Du kanske bär på en skuldkänsla och undrar om du har missat möjligheten du en gång såg så tydligt?

Tänk om det finns ett sätt att utforska mysterierna med kallelse på ett livgivande sätt? Tänk om det finns en möjlighet att återvända till några av de gamla och snävare definitionerna av kallelse och utöka dem för att fånga en mer fullständig förståelse av Guds avsikt med kallelse? Den här boken har skrivits för att hjälpa dig att navigera genom några av de mer nyanserade aspekterna av kallelse, som:

  • Hur definierar vi kallelse på rätt sätt?
  • Processen att urskilja en kallelse.
  • Varför har den bild av Gud vi håller fast vid och de metaforer vi använder när vi förhåller oss till Gud, en så djupgående inverkan på våra val och känsla av frihet?
  • Vilka problem uppstår när vi försöker urskilja vad en kallelse innebär?

Hur fungerar kallelse rent praktiskt i våra liv och vilket ansvar måste vi ta för att se den bli verklighet?

Ett av de antaganden som vi oavsiktligt kan hålla fast vid när vi väl upptäcker vad eller vart Gud kallar oss till, att från den punkten kommer allt att vara relativt okomplicerat. Men när vi läser Bibeln är ett av mönstren vi kommer att lägga märke till att en särskild kallelse sällan har ett exakt och förutsägbart sätt som den utspelar sig på.” – Christopher Trodden

Att urskilja en kallelse från Gud tar tid. På din urskiljningsresa kan det vara bra att bjuda in andliga ledare som kan ge feedback, perspektiv, uppmuntran och bönestöd. Ta kontakt med din kårledare eller annan frälsningsofficer, som du kan läsa denna bok tillsammans med.

Beställ ditt kostnadsfria pdf-exemplar av boken här: kandidatsekreteraren@fralsningsarmen.se

Du väljer sedan om du vill läsa den på din skärm eller skriver ut den i en skrivare.

Boken "Ditt ord lyser väg"

Omslaget av boken "Ditt ord lyser väg"
Gud söker vår uppmärksamhet genom att väcka vårt längtansfrö till liv. Vad känner du glädje i? Vad gör ditt hjärta passionerat? Varje kallelse är unik och kan aldrig börja någon annanstans än just där vi är, med det vi har. Vi är alla skapade att gå, göra fotspår och sätta avtryck. Vi är formade till att vara mer än ett skonummer.
Att få tag i sin kallelse är att bli medveten om vem Gud är, och vem jag får vara tillsammans med honom. Är det en sann eller skev gudsbild som formar mig? Är det en trygg självbild som hjälper mig att göra livsval?
Maria Ahlriksson vill med sina betraktelser uppmuntra dig att fundera kring identitet och kallelsemedvetenhet. Texterna vill hjälpa dig att bevara ditt hjärtas riktning – gudsnära och livsnära.
Ditt ord lyser väg kan användas som den enskildes andaktsbok, men också i grupp som ett gemensamt samtalsunderlag. Här kan du ladda ner samtalsguiden i pdf-format

Filmtips

En film om kallelse