Design for Life

En helg att upptäcka Guds plan för ditt liv!

Helgkurs i Design for life

25-27 oktober 2024  

Gud har en plan, en designad plan för varje människa, för dig! Den kan vara:  

  • Att tjäna på den arbetsplats du redan arbetar på och som medlem i den kår som du tillhör.
  • Att med de gåvor och den utbildning du har arbeta som civilanställd på någon kår eller verksamhet som Frälsningsarmén bedriver.  
  • Att tjäna Gud som frälsningsofficer på heltid.  

Helgen innehåller lovsång och bön, bibelsamtal, samtal i grupper, enskild reflektion, gemenskap och god mat. Du uppmuntras att reflektera över var du har varit, titta på var du är nu och lyssna till Gud om din framtid.

Mer information kommer under 2024.

Anmälningsinformation

Anmälan öppnar senare under 2024

Arrangör: Frälsningsarméns Officersskola och Kandidatenheten 

Affisch kommer senare under 2024