Kallelse och ansökan

Kallad att bli frälsningsofficer

Gud kallar till tjänst.

Läs mer om kallelse och ansökan i menyn till vänster.

Bild: Teresia Jansson, Stridsropet