Kallelse och ansökan

Kallad att bli frälsningsofficer

Gud kallar till tjänst.

Frälsningsarmén behöver officerare som tillsammans med soldater och medlemmar förkunnar det glada budskapet om Jesus Kristus. 

Frälsningsarmén behöver passionerad ledare i våra kårer och sociala verksamheter. Frälsningsarmén behöver ledare som har en vision och en gudagiven förmåga att leda och inspirera andra att svara på Guds kallelse. 

Det ligger i frälsningsofficerens uppdrag att 

  • VINNA människor för Guds rike 
  • LEDA och utveckla människors lärjungaskap
  • UTRUSTA soldater och medlemmar för tjänst med fokus på samfundets vision
Bild: Teresia Jansson, Stridsropet