Frälsningsarmén är
ett internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan. 
Vårt budskap är grundat i Bibeln. 
Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. 
Vårt uppdrag är att sprida budskapet om Jesus Kristus och att
utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.