Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Välkommen till Frälsningsarmén i Eskilstuna

Den 17 Januari 1891 började Frälsningsarmén i Eskilstuna och har fortsatt verksamheten under nu 130 år. Här är en sammanställning om denna tid i ord och bild.

Huset på Kriebsensgatan, byggt 1890, första lokalen

Start 17 jan 1891
Kapten Hanna AnderssonKapten Hanna Andersson var frälsningsofficer och utsågs till första ledaren. Hon var musikalisk spelade fiol och esskornett, kallades på grund av sin oräddhet ”Bergsprängerskan”. Hanna Andersson sändes till Eskilstuna av dåvarande Sverigeledaren Kommendör Hanna Ouchterlony med uppmaningen: ”Nu Hanna, ska du åka till Eskilstuna och predika för smederna. Det kan bli hårt. De liknar i mycket det material de handskas med, men du ska klappa på dem med Guds hammare, och det kommer få dem att mjukna”.
Hanna Andersson hade tidigt mött pionjärerna, som började arbetet i Stockholm och ansågs ha goda ledaregenskaper, men också omsorg om människorna som vanns för den kristna tron genom uppdrag att besöka dem.
När kapten Hanna Andersson kom till Eskilstuna hade hon tidigare på frälsningsarméspråk ”öppnat eld” alltså startat Frälsningsarméns verksamhet i Göteborg, Malmö och Karlstad.
Mer om Hanna Andersson finns att läsa på länkar nedan:
https://bootheum.se/sang_musik/tre-pionjarer-med-sina-musikinstrument/
https://bootheum.se/wp-content/uploads/2015/03/Bergspra%CC%88ngerskan_Hanna-Andersson_text-Sven-Nilsson.pdf

Kriebsensgatan
Det första mötet hölls i lokalen på Kribsensgatan. För kårens räkning hade den byggts av Kvarnägare Erik Eriksson, hyrdes först förmånligt och inköptes senare 1920. Det var ett stort hus, möteslokalen rymde 650 personer och soldatrummet 75 personer. Trots Kommendörens farhågor kom många till tro, blev frälsningssoldater och kåren växte.


Tidig grupp Frälsningssoldater i Eskilstuna

Musikkåren

Hornmusikkåren EskilstunaHornmusikkåren startade 1891 säkert påverkad av Hanna Anderssons eget musikintresse och att hon spelade själv. Musikkåren var ett bra sätt att väcka uppmärksamhet.
Musikkåren EskilstunaEn etablerad grupp fanns med i gudstjänster och de kunde marschera till friluftsmöten.  
Foton: t.v. Tidig Hornmusikkår, t.h. Musikkåren i Eskilstuna under ledning av musikmästaren Karl Larsson.
På senare år har en god samverkan fortsatt genom den gemensamma musikkåren kallad ”Mälarbrass”.
En tradition som upprätthållits under många år är Sommarmusikgudstjänsten i Lilla Malma Kyrka, Malmköping. Enda undantaget, som så mycket annat, är 2020 på grund av pandemin.
https://www.fralsningsarmen.se/eskilstuna/Verksamhet/musik-i-sommarkvall/
Den mindre musikgruppen, som nu kallar sig ”Hembrass”, har spelat på Gudstjänster och tidigare regelbundet varje månad vid Sångandakten på Servicehusen Nålmakaren och Strigeln.

Strängmusik
En för Frälsningsarmén typisk sång- och musiktradition utvecklades också i Eskilstuna. Sång till gitarr blev ett bra sätt att föra ut budskapet i Gudstjänster, men också med en mindre grupp ute i staden.

Mod och Motstånd
Frälsningsarmén är en kristen väckelserörelse och väckte vid denna tid i slutet av 1800-talet stor uppmärksamhet genom att på nya sätt hålla gudstjänster, fanor, uniformer, marscher och en kvinna som ledare. Det blev medvind genom många som kom till tro och blev frälsningssoldater. Men det fanns också ifrågasättande och motstånd, på några platser innebar det straff för officerarna med fängelsedomar, något som också avtjänades i Eskilstuna.
Även inre motstånd blev tydligt i Eskilstuna genom den s.k. Sprängbataljonen
I november 1893 blev Karl Dufberg ledare för kåren. Där mötte han Julia Dahlgren från Nyköping, som blivit invigd bland de första frälsningssoldaterna av Hanna Andersson. Julia gifte sig med Karl Dufberg 1894. Julia hade då börjat påverkats av ytterligheter i den andliga förkunnelsen och drog med många andra i detta. Trots tillrättavisningar lämnade Karl och Julia Frälsningsarmén och tyvärr ledde det till en splittring av verksamheten i Eskilstuna.

Utveckling
Trots motgångar fortsatte en utveckling av arbetet i Eskilstuna. En viktig målgrupp var barn och ungdomar.
Söndagsskola
Undervisning i Bibelkunskap var grundläggande för alla åldrar från de yngsta i Söndagsskolan.
Scoutverksamhet
Flickscouterna började 1926, Vargungeflocken 1932 och Solstrålebrigaden 1935.
En scoutstuga fanns och omtalat är ”Flugmötet i Borsökna”


The Joystrings
var en engelsk Frälsningsarmépopgrupp som var mycket populär på 1960-talet. De besökte Eskilstuna med stor samling i Stålforsskolans Aula. Deras sång “It´s an Open Secret” blev välkänd.
Salvations
Fem ungdomar i Eskilstuna startade i samma stil en grupp som fick namnet ”Salvations”. Med den nya musikgenren ville de nå sina jämnåriga med det kristna budskapet, bland annat med framträdande på Fristadstorget.
Vuxengrupper
De invigda frälsningssoldaterna var och är grunden i kåren.
En annan grupp var Hjälptruppen en stödgrupp till verksamheten.
Hemförbundet, Frälsningsarméns internationella kvinnoarbete startade i Eskilstuna 1932.

Nya Lokaler och ny unik samverkan – allt under ett takRademachergatan
Huset på Kriebsensgatan blev med tiden för stort, verksamheten flyttades och omformades 1988. Då hyrdes en lokal på Rademachergatan, där inrymdes allt Evangelisk kårverksamhet, Socialt arbete, Gemenskapscenter och Myrorna. Det blev ett nytt sätt att samverka för att nå hela människas behov, att ha tre verksamheter i en gemensam lokal. Gudstjänstlokalen, Myrorna och Gemenskapscentret med Cafe Framtiden. Detta var väldigt uppskattat och välbesökt, och man drog folk åt varandra.
Broschyr 100år 

Vid 100årsfirandet av Frälsningsarmén i Eskilstuna utgavs en omfattande beskrivning med rubriken ”Vem som vill … får komma nu!

Trots goda föresatser, mycket arbete av både några anställda och många volontärer blev senare den verksamheten för ekonomiskt omfattande. Rademachergatan Myrorna
Myrorna
stannade kvar i lokalen på nedervåningen men den evangeliska och sociala kårverksamheten flyttade till Bruksgatan.

Vardagsgudstjänster och Socialt arbete på Bruksgatan.
Eftersom Lokalen, som då hyrdes, var ganska liten blev mest focus dessa år den sociala hjälpverksamheten. Många hjälpsökande fann vägen dit och särskilt i samband med ”Julgrytans insamling” delades ut bidrag till många behövande.
Frälsningsarmén i Eskilstuna var genom goda kontakter inom Kommunen, Region Sörmland och Högskolan en av de första platserna för ”Sätt punkt för Människohandel i Sverige, stad för stad”. Seminarium, Workshop och Kursdag hölls innan Corona restriktionerna började.
Läs mer på länken https://www.fralsningsarmen.se/eskilstuna/Verksamhet/seminarium2

Frälsningssoldaterna och andra intresserade samlades regelbundet på Bruksgatan till ”Stilla Stunden”. Denna utvecklades till ”Vardagsgudstjänst” en gång i månaden.
Men mer och mer kändes behov av att få tillgång till en större kyrkolokal och i anslutning fler samlingslokaler.

Samlokalisering Fristadskyrkan september 2019
Efter sökande på olika håll blev slutligen samlokaliseringen i Fristadskyrkan på Kungsgatan en öppning. Där fanns också erfarenheter från tidigare tillfällen då kyrkan hyrts av Frälsningsarmén. I september 2019 kunde Flyttgudstjänst hållas med Divisionschefen Major Leif Öberg och Hembrass fick åter spela i en Gudstjänst.
I Fristadskyrkan är nu fem olika frikyrkoförsamlingar samlokaliserade, delar på tider och veckodagar för sina respektive gudstjänster och annan verksamhet.
Att en Corona pandemi under 2020 skulle förändra situationen för Eskilstuna, Sverige och hela världen kunde ingen förutse och att verksamhet förändrades under våren.Fristadskyrkan 2020-11-08

Kapten Daniel Viklund fick möjlighet att ge en del av sin Officerstjänst i Eskilstuna från hösten 2020. Med hopp och förtröstan att hösten skulle bli bättre inleddes regelbundna Gudstjänster varannan söndag.
Men efter att också detta stoppades av Corona restriktioner har han istället gjort digitala Gudstjänster som kan ses på länken
https://www.youtube.com/channel/UCX0RPt34In1SnWSijJVISRw
Social öppen verksamhet har tidigare hållits varje torsdag och kommer att öppnas så snart möjlighet finns. Pandemin har inte minskat de sociala behoven och många barnfamiljer sökte ekonomiskt stöd inför senaste Julhelgen. Många stödjare gav också generöst till denna verksamhet.

Framtiden
Trots erfarenheterna från förra året och pandemin bygger Frälsningsarmén i Eskilstuna på samma grund som de första pionjärerna, den kristna tron och att genom sociala insatser visa denna tro i handling för medmänniskor.
Frälsningsarmén föddes en gång i fattiga kvarter i Londons East End. William Booth såg behoven och tog till sitt hjärta att möta dessa. Det blev inledningen till en verksamhet som växte, växte så stor att den kom till Eskilstuna för 130 år sedan och har funnits där sedan dess. Kårens officerare och soldater har kämpat strider för att förkunna det kristna budskapet, den har tagit initiativ för att möta social nöd i industristaden Eskilstuna.
Kapten Hanna Andersson fick utmaningen ”att nå smederna med Guds hammare”, Bibelns budskap. I Eskilstunas industrier har järn och stål bearbetats för att bli användbara redskap. På samma sätt har många människor under dessa 130 år fått uppleva förvandling genom den kristna tron, fått nytt mod och hopp i sitt liv. Därför finns möjligheter också i framtiden!

För Eskilstuna Frälsningsarmén hemsidan https://www.fralsningsarmen.se/eskilstuna/

2021-01-17
Sammanställning:
Ingrid & Bo Albinsson
Material & Bilder:
Arkiv Sörmland, Eskilstuna
Thorne Wallman
Ann Wallman
Frälsningsarméns Arkiv
www.bootheum.se

 

Skriv ut