Stöd Home - ge din gåva!

Ny start – ny gemenskap

Alla får inte en enkel start i livet. Många hamnar fel. För att bryta destruktiva mönster krävs en nystart i en positiv och stödjande gemenskap präglad av tro, hopp och kärlek.

Hela samhället kämpar med problematiken kring brottslighet, gängmiljö, missbruk och beroende. Att bryta sig ut och byta livsmönster kan vara svårt.

Vi har den senaste tiden sett många lämna en destruktiv och mörk tillvaro och börja ett nytt liv. Home ger stöd för den som vill göra den långa resan mot full upprättelse för hela människan.

Home´s grundvärderingar:

1. Varje människa är älskad och önskad av Gud, oersättlig med ett unikt värde.
(Psalm 139)

2. Det är aldrig hopplöst och det går alltid att börja om; 

(Jeremia 18:1-6)

3. Kärleken är störst av allt. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. (1 Korintierbrevet 13)