Ny gemenskap – ny start i livet

Alla får inte en enkel start i livet. Många hamnar fel. För att bryta onda cirklar senare i livet krävs en nystart i en positiv och stödjande omgivning. 

Hela samhället kämpar med problematiken kring brottslighet, gängmiljö, missbruk och beroende. Att få personer att byta livsmönster kan vara svårt. Vi har den senaste tiden sett många som lämnat en strulig tillvaro och lyckats börja ett nytt liv. De påbörjar en lång resa mot full upprättelse för hela människan, vilket är fokus för oss på Home.

Gudstjänster och aktiviteter

Våra möten är öppna för alla och välkomnar särskilt dig som har en liknande bakgrund. Vår gemenskap är också till för våra familjer – barn, föräldrar, partners, med flera.

Vi kan också erbjuda ytterligare stöd:

  • Samtalsstöd, förbön, själavård och rehabilitering.
  • Vidareslussning till insatser som stödboende, behandling och avhopparprogram.
  • En positiv och igenkännande gemenskap i våra egna möten.

Lördagar kl 17 (18 under juni-augusti)

Vid varje gudstjänst delar någon sin personliga livsberättelse.

Fika efter gudstjänsten.

Go deeper

Måndagar kl 19. Fördjupning i tro och liv (sommaruppehåll juni och juli).

Första måndagen i månaden – Go Deeper bön och lovsång.

Fika i samband med samlingarna. 

Hemgrupper

Vill du vara med i en hemgrupp, kontakta kårledare Kjell Karlsten

Kontakta oss

Det här är fantastiskt – jag lever idag!

Jag har varit nykter i tre år och det är ett bönesvar. Jag hittade en anteckning som jag skrivit dagarna innan jag blev nykter, det stod ”Gud hjälp mig!”

Samuel som berättar om sin väg till Gud

Samuel levde i missbruk och hemlöshet – nu hjälper han ungdomar i riskzonen

Sexuella övergrepp, depressioner, självmordsförsök, missbruk och hemlöshet. Samuels liv har varit allt annat än enkelt. Men i mötet med Frälsningsarmén och genom tron på Jesus fick han hjälp att komma på rätt kurs. Nu är Samuel drogfri och har en egen lägenhet. Och han hjälper ungdomar som riskerar att hamna snett i livet. – Frälsningsarmén har haft en otrolig betydelse i mitt liv, berättar han.

Upprättelse skapar längtan att hjälpa och leda andra

Vad är Guds unika plan för just ditt liv? Frälsningsarméns konferens Design For Life samlade i januari en skara som ville utforska detta. Flera av dem tillhör kårplanteringen Home Kungsholmen och har ett brokigt förflutet. ”Guds rike är på liv och död”, ”i Guds vilja slipper man gå i egen kraft”, ”det är min tur att leva i seger” och ”nu vill jag hjälpa andra” är några ord från deltagarna.

Ett hem för helande på Kungsholmen

En ny kårplantering har sett dagens ljus i Stockholm. Man delar lokaler med Frälsningsarméns EU-center och Safe Havens traffickingcenter, i det som förr var Kungsholmskåren.

Porträttbild av Carolina Toledo där en stor orangefärgad byggnad med pelare syns i bakgrunden.

"Guds rike är på liv och död"

Självmord, hat och ensamhet präglade Carolinas uppväxt. Men när livet ställts på ända har hon upplevt att Gud har gripit in.