Trygg och liten förskola

Vi har två avdelningar. På Katthult går barnen fram till sommarlovet det året de fyller fyra. Avdelningen har 15 barn och tre heltidsarbetande.

På Saltkråkan börjar barnen i augusti det året de fyller fyra år och går kvar fram till sommarlovet innan de börjar i förskoleklass. Avdelningen har 20 barn och tre heltidsarbetande. Förskolan har funnits i Västra Frölunda sedan 1931.

Rolig, utmanande men trygg dag

Du som är förälder ska kunna lämna ditt barn hos oss i vetskap om att barnet blir sett och bekräftat och får en god omsorg. Vi planerar för att miljön och tiden på förskolan ska vara rolig, stimulerande och ge möjlighet till lärande både individuellt och i grupp. Leken och barnens egen naturliga nyfikenhet är viktig. Vi planerar lekmiljöerna så de inspirerar, utmanar och utvecklar barnens olika kompetenser. Vi vill ge barnen lust att vistas mycket utomhus och ge dem tillfälle att röra på sig.

Demokrati börjar i förskolan

På förskolan övas barnen varsamt och lekfullt i de färdigheter som de behöver senare i livet – att fungera tillsammans med andra barn och vuxna, öva på grundläggande demokratiska värderingar och konfliktlösning. Men också beteenden som behövs för att klara skolan som att utföra små uppgifter enskilt eller i grupp, koncentrera sig, lyssna och delta uppmärksamt i aktiviteter. Att kommunicera med språk och uttrycka sina känslor och åsikter är också viktigt. Vi försöker hela tiden lyssna på och ta vara på barnens tankar och intressen. På så vis stärks barnens självkänsla, förmåga att ta egna initiativ, våga pröva, men samtidigt visa hänsyn och respektera andra barn och vuxna.

Förskola på kristen grund

Frälsningsarméns förskolor har en kristen profil vilket innebär att vi vill ge barnen en trygg grund, där läroplanens värdegrund ska prägla utbildningen tillsammans med den kristna värdegrunden. Vi följer Skollagen och Skövde kommuns riktlinjer för förskolor. Vår förhoppning är att vi med vår kristna profil ska ge barnen livsglädje och en tro på att vi alla kan bidra till en ljus framtid. Alla barn, oavsett familjens trosinriktning, ska känna sig välkomna och inkluderade i vår utbildning.

Du ansöker till vår förskola genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar här: Ladda ner ansökningsblankett