Språksamling
Skapande i förskolans skaparrum.
Vi undersöker jorden som vi planterar i.
Ett hem för alla sniglar
Språksamling
Skapande i förskolans skaparrum.