logotype

Så används din gåva

På den här sidan har vi samlat information om hur din gåva hjälper. Du kan läsa om personer i utsatthet, som tack vare dig, får stöttning av olika slag. Vi berättar också om varför vi samlar in pengar till utvalda ändamål och hur de når fram till dem som bäst behöver dem.

Hemlöshet/missbruk

Vardagen för personer i akut hemlöshet kan även vara en kamp mot psykiska diagnoser, fysisk sjukdom och missbruk. På våra sociala center kan hungern mättas och den som behöver kan få en skön dusch och rena kläder. Där finns också exempelvis kuratorer för den som behöver prata eller få hjälp med blanketter och i kontakten med myndigheter. Till kvällen ger våra härbärgen tak över huvudet och välbehövd sömn i en nybäddad säng. På ett stödboende ges möjlighet att ta itu med livssituationen mer långsiktigt.

Barn, unga och familjer

Vi ser barn och unga som lider av ensamhet, mobbning, psykisk ohälsa eller brist på meningsfull sysselsättning. Hos oss finns möjlighet att få nya kompisar, gå på hajk med scouter, sporta, pyssla och hänga med på kollo och läger. Vi möter den ensamstående mamman och de som drabbats av arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan en matkasse, ett presentkort eller annan ekonomisk stöttning betyda mycket, liksom gemenskapen under familjemiddagar.

Gängkriminalitet

Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. I utsatta områden arbetar vi därför förebyggande med att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar. Det blir samtal om goda värderingar, grupptryck, vägval och konsekvenser, sociala mediers påverkan och modet att följa sina drömmar. Genom att erbjuda en varm atmosfär med trygga förebilder kämpar vi för att unga ska finna nödvändig bekräftelse hos oss i stället för ute på gatan. Vi finns också till för den som har lämnat den kriminella miljön. I Järva i västra Stockholm stöttar vi föräldrar att lättare knyta an och kommunicera med sina barn.

Utsatta äldre

Ofrivillig ensamhet och isolering, liksom en pension som inte räcker till mat och mediciner. Så ser verkligheten ut för många äldre idag. Frälsningsarmén erbjuder träffpunkter med bokcirklar, stavgång, gymping, hantverk, utflykter med mera. Ett telefonsamtal eller hembesök kan också liva upp och den som behöver kan få ledsagning till läkare, apotek eller mataffär och hjälp med ekonomin.

Den nya utsattheten

Inflation med stigande räntor och matpriser slår allra hårdast mot dem som redan har små marginaler. Allt fler och nya grupper av hjälpsökande kommer till våra kårer och verksamheter i desperat behov av hjälp för att kunna sätta mat på bordet och betala hyror och andra räkningar. Hos oss kan de få matkassar, matlådor, kläder och ekonomisk rådgivning och stöd på individuell nivå.

Integration/flyktingar

Många av de flyktingar vi möter i våra verksamheter mår väldigt dåligt på grund av vad de har varit med om i hemlandet, på vägen hit och av ovissheten om framtiden. Vi erbjuder därför samtalsstöd, hjälp att tyda myndighetsblanketter och aktiviteter som ger en meningsfull tillvaro. Hos oss kan man delta i undervisning i det svenska språket och samhället, familjemiddagar och idrott. Vi har center för asylsökande kvinnor och för EU-migranter och uppsökande verksamhet i utsatta områden där flyktingungdomar riskerar att hamna i kriminalitet.

Människohandel

Vi möter kvinnan som tvingats in i prostitution, mannen med dåliga arbetsvillkor på byggarbetsplatsen eller i restaurangen. Likaså bärplockaren med långa dagar och minimal lön. Till vårt traffickingcenter, Safe Havens, kommer dem som fallit offer för den moderna slavhandeln. Vi tar dem i handen, ger dem juridiskt stöd, information och tillgång till sina rättigheter, en trygg plats på ett skyddat boende och hjälp till integration eller ett säkert återvändande till hemlandet.

Internationellt bistånd/Katastrofhjälp

Naturkatastrofer och krig och konflikt. När olyckan är framme är också Frälsningsarmén snabbt på plats tack vare samarbete över gränserna i de dryga 130 länder där vi finns representerade. Tack vare öronmärkta pengar i en katastroffond kan vi göra livsviktiga insatser för människor, som att förse tusentals familjer med matpaket efter extrem torka eller tält efter en orkan. Vi har även långsiktiga projekt som utbildar och förser u-länder med rent vatten och rikliga skördar.

Så här fördelar vi din gåva 

  • Går till ändamålet - 85 %

  • Går till insamlingskostnader och administration - 15 %

Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll

Frälsningsarmén är medlemmar i Giva Sverige, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som verkar för en etisk och professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Frälsningsarmén följer Giva Sveriges kvalitetskod i all insamlingsverksamhet. Läs om insamlingskoden på givasverige.se 

Logotype för Tryggt givande - Giva Sverige

Frälsningsarmén är godkänd 90-kontoinnehavare och granskas därför av auktoriserad revisor samt av Svensk Insamlingskontroll. Läs om 90-konto och regler för det på www.insamlingskontroll.se

Logotype för 90-konto Svensk insamlingskontroll

Vi gör detta med hjärtat och utgångspunkten är vår kristna tro och förbehåller oss rätten att använda pengarna där de behövs mest.