Stöd vårt internationella arbete
  • 180 katastrofinsatser pågår just nu runt om på jorden där Frälsningsarmén är med och hjälper.
  • 36 katastrofinsatser ligger i pipeline.
  • 47 projekt pågår just nu i Ukraina och närliggande länder.
  • 18 projekt finansierades delvis från Frälsningsarmén i Sverige under 2022-2023.
  • 9 miljoner kronor har Frälsningsarmén i Sverige bidragit med till dessa 18 projekt.

Stöd vårt arbete vid katastrofer

Välj engångsbelopp

Om du vill få skatteavdrag för din gåva behöver du uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

När katastrofen slår till är det viktigt att snabbt och effektivt bistå med det som är livsviktigt. Då är vi tacksamma att det inom Frälsningsarmén finns ett internationellt nätverk som redan är på plats och snabbt kan se vilka behov som finns och ge hjälp. Att de är på plats före katastrofen betyder också att de inte lämnar när mediebevakningen upphör. Frälsningsarmén internationellt samarbetar för att snabbt och effektivt garantera livsviktiga insatser för att människor ska kunna komma igenom en katastrof. Du kan besöka Salvation Army här.

– Vi finns på plats, vi har team som är utbildade, berättar Christian Lerne ansvarig för Internationellt bistånd på Frälsningsarmén i Sverige. Vi är en global organisation som kan agera snabbt. Och när det behövs så har vi en avdelning på det internationella högkvarteret som reser till platsen för att hjälpa teamet som är på plats. Det finns också experter med extra kompetens som högkvarteret kan kalla in.

Matpaket och tält

Genom internationell samordning med andra internationella organisationer stöttar Frälsningsarmén akuta insatser som kan innebära matpaket till tusentals familjer efter extrem torka i Malawi eller tält till familjer i Indonesien efter en jordbävning.

– Grunden i vårt katastrofbistånd är de mänskliga rättigheterna, berättar Christian Lerne. Vi följer grundläggande internationella standarder för humanitärt bistånd och för skydd av barn. Speciellt tänker vi på att skydda barn, som är extra sårbara vid katastrofer. Det måste alltid finnas extra skydd för dem.

Så här går hjälparbetet till

På plats vid en katastrof samarbetar vi och nätverkar alltid med andra internationella organisationer. Hjälpen består till 75 procent av fallen i att ge mat, vatten, hygienartiklar och filtar.

Ibland behövs det också att Frälsningsarmén hjälper med skydd, som tält för människor att tillfälligt bo i. Hjälp som Frälsningsarmén kan erbjuda är också traumastöd och rådgivning.

– Människor som varit med om traumatiska händelser kan få stöd i samtal med en psykolog, terapeut eller pastor, berättar Christian. De kan också få rådgivning i hur de kan resa för att komma bort från den drabbade området, hitta nya jobb och ny bostad.

Våra biståndsprojekt