Personlig andlig utveckling

Vikten av att vara, och bli kvar i Kristus kan inte nog betonas. Inte minst när det gäller att tjäna Gud som frälsningsofficer.

Här jobbar kadetten med sitt lärjungaskap, något som ytterst kommer till uttryck i att han/hon älskar Gud, lyssnar på Jesus, leds av Anden, växer i kristuslikhet samt agerar i kärlek till medmänniskor.