Kurser

Här kan du se samtliga kurser som kadetterna läser under sin utbildning. 

Personlig andlig utveckling

Mål

Att kadetten ska lära känna Gud och sig själv bättre genom att växa i lärjungaskap och helgelse.
Att kadetten ska utveckla sitt andaktsliv.
Att kadetten ska förstå vikten av bön i olika former.

NT01 Introduktion till Nya testamentet

Mål

Att ge grundläggande kunskap om NT:s tillkomst och dess historiska förhållanden.
Att ge fördjupad förståelse och god färdighet i att tolka och förstå evangeliernas texter och dess sammanhang.

NT02 Introduktion till Nya testamentet

Mål

Att ge grundläggande kunskap och färdighet i att tolka och förstå Apostlagärningarna.
Att ge fördjupad kunskap om Paulus liv, teologi och brev.

 

NT03 Introduktion till Nya testamentet

Mål

Att ge grundläggande kunskap och färdighet i att tolka och förstå Hebreerbrevet, de katolska breven och Uppenbarelseboken.

 

GT01 Introduktion till Gamla testamentet

Mål

Att ge grundläggande kunskap och färdighet i att tolka och förstå GT:s historiska böcker och dess sammanhang. Att ge fördjupad kunskap om Israels historia.

GT02 Introduktion till Gamla testamentet

Mål

Att ge grundläggande kunskap och färdighet i att tolka och förstå GT:s poetiska och profetiska böcker och dess sammanhang.
Att ge fördjupad kunskap om tolvprofetboken.

FA01 Teologi

Mål

Att ge grundläggande kunskap om Frälsningsarméns sakramentssyn.
Att ge fördjupad kunskap om Frälsningsarméns lärosatser.
Att ge fördjupade färdigheter i att metodiskt förstå, tolka och tillämpa Bibeln.

FA02 Etik

Mål

Att ge grundläggande kunskap om etiska teorier.
Att ge redskap för etisk reflektion och tillämpning.

FA03 Historia

Mål

Att ge grundläggande kunskap om Frälsningsarméns historia och tidiga utveckling.
Att ge fördjupad förståelse om utbildningskårens historia.

FA04 Församlingsliv och församlingsutveckling

Mål

Att ge grundläggande kunskap om församlingsplantering, församlingsliv och församlingsutveckling.
Att ge en fördjupad förståelse för hur vi som kyrka kan utföra vårt uppdrag idag.

FA05 Organisation och administration

Mål

Att ge grundläggande kunskap om Frälsningsarméns organisation i Sverige och internationellt.
Att ge grundläggande kunskap om ekonomi och administration inom Frälsningsarmén.
Att ge fördjupad kunskap om kårledarskapets administrativa ansvar.

Tro och omvärld

Mål

Att ge grundläggande kunskap om unga vuxna och det samhälle som format deras normer, värderingar och sätt att tänka.
Att ge en översikt av Frälsningsarméns barn- och ungdomsverksamhet.
Att ge förståelse för vikten av att lokalt arbeta strategiskt med barn, unga och familjer.

Kommunikation och gudstjänstledning

Mål

Att ge grundläggande kunskap om kommunikation.
Att ge god färdighet kring gudstjänstledning.

Homiletik

Mål

Att ge grundläggande kunskap om homiletik.
Att ge god färdighet att predika.

Ledarskap

Mål

Att ge grundläggande kunskap om ledarskap.
Att ge fördjupad kunskap om kristet ledarskap.

Själavård

Mål

Att ge grundläggande kunskap i själavård.
Att ge fördjupad kunskap i lyssnande och samtalsmetodik.
Att ge god förståelse för själavårdarens behov av personlig bearbetning.

Kristendomens historia

Mål

Att ge grundläggande kunskap om kristendomens utveckling genom två årtusenden.
Att ge fördjupad förståelse för förnyelse- och väckelserörelsernas betydelse för vår kontext.