Personal på halvvägshuset

På Halvvägshuset jobbar flera olika professioner med olika uppdrag. Nedan följer en beskrivning av dessa. 

Boendecoach

Vid inflytt blir varje boende tilldelad en boendecoach om blir den boendes samarbetspartner under tiden de bor på Halvvägshuset. Boendecoach och boende träffas regelbundet för uppföljning och planering. Hur ofta och hur långa dessa träffar blir beror på den enskilde boendes behov, men kan röra sig om ett par kortare tillfällen i veckan eller ett par längre tillfällen i månaden. Boendecoacher hjälper och stöttar den boende i allt från ekonomisk planering, sociala kontakter, myndighetskontakter eller städ i hemmet. 

Kuratorer

Varje boende blir vid inflyttning även tilldelad en kurator. Kuratorerna på plats finns till för att hålla samtal där den boende kan få råd, hjälp och stöd. Kuratorerna arbetar med ett lösningsfokuserat perspektiv och hjälper den boende att reda i sin sociala situation, förbereda sig inför de utmaningar som väntar och att se de framgångar som sker. Kuratorerna är även öppna för nätverkssamtal där man bjuder in familj eller vänner i samtal för att bygga upp relationerna.

Kaplan

Kaplan finns tillgänglig för att ha individuella samtal med de boende om de så önskar. Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation, det kan beröra existentiella tanker eller problem, där man behöver någon utomstående som lyssnar.

Samordnare - Placeringsansvarig

Placeringsansvarig är den som tar emot placeringsförfrågningar. I den initiala kontakten med socialsekreterare arbetar vi fram en helhetsbild av klientens situation och vilket stöd hen kan tänkas behöva, samt klientens matchning med Halvvägshuset. Placeringsansvarig är sedan med i planeringen fram till inflytt, för att bidra till en tydlig och välutformad plan.