Värdegrund

Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund, som kännetecknas av ett starkt socialt engagemang och arbete för dem som har det svårt i samhället. Verksamheten utgår från en gemensam värdegrund där alla människors lika värde och lika rätt betonas. Grundläggande för att den enskilde ska känna sig trygg är ett bra och värdigt bemötande, respekt för människors självbestämmande rätt och integritet.

”Att erbjuda personer i social utsatthet stöd till att göra en förändring av sin livssituation inom områdena drogfrihet, sysselsättning och boende.”

Vision och mål

Utifrån Frälsningsarméns vision "Välkommen Hem" har Halvvägshuset tagit fram tre värdeord som beskriver vad vi vill erbjuda: upprättelse, sammanhang och delaktighet. 

  • Upprättelse - att inom olika områden få upprättelse; relationellt, socialt, ekonomiskt, hälsomässigt eller andligt/existentiellt
  • Sammanhang - att inkluderas i ett socialt sammanhang och få en känsla av sammanhang
  • Delaktighet - att ta ansvar och få uppleva att jag är viktig och mina åsikter hörsammas.

Kvalitet

För oss är det viktigt att vår verksamhet har god kvalitet och att alla känner sig delaktiga, våra boende såväl som uppdragsgivare liksom all personal. Kvaliteten ska genomsyra hela verksamheten, alla ska känna engagemang, ta ansvar och kunna påverka. Vi gör vårt bästa i att hålla dialogen levande.

För att få en värdemätare på kvaliteten i verksamheten efterfrågar vi feedback från våra uppdragsgivare och våra boende och försöker utveckla och förnya oss för att ständigt bli bättre. Det är alltid roligt när före detta boende hör av sig för att säga hej och berätta hur det går för dem.