Templet Stockholm - Frälsningsarmén

Templets hemsida ›

Templet är en av Frälsningsarméns Kårer i Stockholm. Templet är en plats där alla ska få känna värme, delaktighet och gemenskap. Templet har ett levande socialt arbete bland annat med Kafé i Gemenskap, Stöd för ukrainska flyktingar, Språkundervisning och hjälp med att söka fonder. 

För de som bor på halvvägshuset kan Templet bli en plats för gemenskap och stöd. En del av de som bott på halvvägshuset har även volontärarbetet på templet. 

Myrorna Ropsten - Frälsningsarmén

Myrornas hemsida ›

Myrorna är Sveriges äldsta butikskedja när det gäller att samla in kläder och inredning som kan återanvändas. Med butiker över hela landet verkar vi dagligen för en mer hållbar och medmänsklig värld. Myrorna ägs av Frälsningsarmén och allt ekonomiskt överskott går oavkortat till Frälsningsarméns sociala arbete. 

Myrorna i Ropsten ligger precis bredvid Halvvägshuset och är den perfekta platsen för nyinflyttade att hitta saker till sitt bohag. Under årens gång har även ett par boende från halvvägshuset hittat praktikplats på myrorna i Ropsen och Sundbyberg. 

Midsommarkransens akut- och stödboende - Frälsningsarmén

Midsommarkransens hemsida ›

Midsommarkransens akutboende har platser för 30 vuxna män inom Stockholm Stad.  Midsommarkransen arbetar md att tillgodose basbehov, aktivt stödja och länka till samhällets övriga stödinsatser och erbjuda en gemenskap med dagliga aktiviteter.  

Job Club är ett arbetsmarknadsprogram i Vasastaden. Detta program ger personer i social utsatthet möjlighet att få hjälp att förbereda och hitta arbete i samhället.

Samtalcentret Eken - Frälsningsarmen

Samtalscentret Ekens hemsida ›

Frälsningsarméns samtalscenter Eken ligger vid Zinkensdamm i Stockholm. Dit välkomnas i första hand den som inte har möjlighet att bekosta stödsamtal helt på egen hand och beroende på betalningsförmåga finns olika priser. Där erbjuds enskilda stödsamtal och krissamtal, korttidsterapi, sorgebearbetning och samtal om livsfrågor/själavård.

De boende som är på Halvväghuset erbjuds samtal på Eken och när det är dags att flytta därifrån till ett liv på egen hand välkomnas de till fem kostnadsfria eftervårdssamtal.

Gatujuristerna är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening av juriststudenter som erbjuder gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta.

Gatujuristerna kommer till Halvvägshuset ett par tillfällen varje termin för att hjälpa de boende som är i behov av juridiskt stöd. 

Gatans lag är en förening som vänder sig till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat socialt utanförskap. Deras vision är att besegra just detta genom fotboll.