Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Utslussningsboende

Halvvägshuset Hjorthagen är ett drogfritt utslussningsboende för vuxna i social utsatthet. Det riktar sig främst till dig som genomgått behandling av drogmissbruk och som behöver fortsatt stöd för att skapa en fungerande vardag. På Halvvägshuset bor du i egen lägenhet, med kök och badrum och sköter ditt eget hushåll, men det finns tillgång till personal dygnet runt. Syftet med boendet är att ge dig tid till att hitta och skapa en fungerande vardag och fritid.

Förfrågan om placering

Egen lägenhet med kök och badrum

På Halvvägshuset bor du i egen lägenhet, med kök och badrum och sköter ditt eget hushåll, men det finns tillgång till personal dygnet runt. Målet är att bo under en längre tid, ca 12 mån, för att bygga stabilitet och sedan vara redo att flytta till ett mer stadigvarande boende.

Stöd i boendet

En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och berörda i ditt nätverk där dina mål, aktiviteter m.m. bestäms för en tremånadersperiod i taget. Din egen motivation till förändring utgör en väsentlig del i genomförandet.

Vid inflytt kopplas du ihop med en kontaktperson som kan stötta dig i kontakt med myndigheter, praktiskt i boendet och i samtal. De kontakter som du redan har med socialtjänst, beroendevård, psykiatri, arbetsförmedling med flera ska bibehållas. I de fall dessa kontakter inte finns, men behövs, så hjälper personal på Halvvägshuset dig att ta dem så att detta finns etablerat vid en utflytt. Det kommer även finnas tillgång till kurator som arbetar systemteoretiskt med att hjälpa till att få kontakt med din familj, om det behövs, och med ditt nätverk.

Hushållets sysslor och budget

Du kommer att coachas i att sköta praktiska hushållssysslor, såsom att ordna med mat och städning i den omfattning som ni kommer överens om och du kommer också att få hjälp med planeringen av inköp och att klara av en hushållsbudget om du behöver detta. Hjälp att ta tag i tidigare skuldsättning erbjuds också via personalen.

Ordnad sysselsättning 

En viktig del för att få struktur på vardagen är att du har ett arbete, praktik eller annan ordnad sysselsättning på dagtid. Undantaget är om du är sjukskriven eller pensionär. Om sysselsättning inte redan finns eller kan ordnas av dig själv, kommer personal på Halvvägshuset försöka hjälpa till att ordna det i samarbete med dig. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av praktikplatser via Frälsningsarméns secondhandkedja Myrorna, eller via Frälsningsarméns kårer (församlingar). Via Frälsningsarméns kårer finns också möjlighet att få en ny gemenskap och en meningsfull fritid.

Personal på boendet kommer att uppmuntra dig till att delta i AA, NA, Celebrate Recovery eller liknande grupper. Förhoppningsvis kan dessa grupper även vara en fortsatt hjälp efter att du har flyttat ifrån boendet.

Eftervård

När du flyttar vidare finns möjlighet att få boendereferens från Halvvägshuset.

Som en del i vårdkedjan kommer det även vara möjligt att fortsätta få stöd i samtal på Samtalscentret Eken på Södermalm av kurator. Detta för att bibehålla en viktig relation under en tid efter utflytten.

Publicerat: 2019-09-09Skriv ut