Placeringar via Socialtjänsten

Vi tar främst emot enskilda personer, men efter samråd kan även par placeras. Vi ser helst en längre placeringstid, tre månader till max två år. Klienten bor i egen lägenhet med kök och badrum. Under boendetiden ger vi stöd genom boendecoach och kurator som hjälper klienten att bibehålla drogfrihet, komma ut i sysselsättning och sträva efter att hitta mer stadigvarande boende.

Utifrån socialtjänstens uppdrag upprättar vi en genomförandeplan som sedan löpande följs upp genom telefonsamtal, möten samt månadsrapporter.

Vi har ramavtal med Stockholms Stad och flera andra kommuner runt om i Storstockholm och Mälardalen.

 

Utsluss Kriminalvården

Vi har avtal med Kriminalvården och tar emot kvinnor som i slutet av sin verkställighet är redo för att slussas ut från anstalt. Dessutom har vi avtal om Kontrollerat boende och kan ta emot frivårdsklienter som dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård).

Kriminalvården har det övergripande ansvaret för klientens verkställighet. Boendet ska tillsammans med klienten och ansvarig tjänsteman på Frivården aktivt arbeta för en stabilare tillvaro och återvändande till samhället. Klienten följer en noggrann planering med ett uppgjort schema, deltar i sysselsättning eller utbildning och lämnar regelbundet drogtester. Boendet är en förlängning av anstalten och innebär både ett stöd och en kontrollfunktion.

> Gör en placering
> Kontakta oss för att ställa frågor eller boka ett besök