Värtahemmet 

Byggnaden där Halvvägshusets verksamhet drivs var tidigare Värtahemmet. Frälsningsarmén drev Värtahemmet sedan 1960-talet ända fram till 2015 då verksamheten stängdes ner. Värtahemmet var ett lågtröskelboende som tog emot män med aktiv missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, och hade 42 platser. Värtahemmet bidrog under sina verksamma år till att många män i utsatthet kunde få en tryggare tillvaro, med förhoppningen om att denna trygghet skulle motivera dem till att ta emot övriga behandlingsinsatser och på sikt kunna lämna Värtahemmet, för att hitta en egen bostad. 

Vårdhemmet stängdes på Frälsningsarméns beslut, bland annat med hänsyn till fastighetens dåvarande dåliga skick. Värtahemmet totalrenoverades från 2015 ända fram till 2019 när byggnaden öppnade upp en ny verksamhet – Halvvägshuset. 

svartvit bild på halvvägshuset
svartvit bild på halvvägshuset

Halvvägshusets roll

Skiftet från lågtröskelboende till ett halvvägshus uppkom för att Frälsningsarmén ville motverka glappet som finns i den sk. vårdkedjan som byggde på att flera verksamheter är sammanlänkade. Efter behandling för olika missbruk kan det fortfarande finnas mycket som fortfarande inte sitter på plats för att en samhällsmedborgare ska klara av vardagen. Till exempel att sköta hushåll och ekonomi, myndighetskontakter, nätverk och komma i gång med sysselsättning. Om man efter avslutad behandling inte får fortsatt stöd med dessa delar är risken att falla tillbaka till missbruk stor. Frälsningsarmén såg att vårdens och samhällets insatser hade för stora maskor i nätet där ingen tar ett samlat ansvar för en persons resa mot att bli frisk och komma i funktion. 

Vårdkedjan

Vårdkedjan så som Frälsningsarmén byggde upp den var tänkt att täcka alla skeenden i en individs behandlingsresa från uppsökande verksamhet och motivationsarbete till behandling, utsluss och eftervård. Modellen var tänkt att vara långsiktig där alla steg på vägen sker av samma utförare, där alla de olika instanserna har ett nära samarbete. Denna modell fanns redan i Frälsningsarméns verksamheter i Europa, och har uppvisat goda resultat. 

Halvvägshuset idag

Halvvägshuset är en del av Frälsningsarméns vårdkedja, som bestod av Midsommarkransens akut- och motivationsboende, Kuröns HVB och Hjorthagens halvvägshus fram tills Kurön stängdes ner sommaren 2022. I dagsläget har Midsommarkransens akut- och motivationsboende och Hjorthagens halvvägshus ett nära samarbete. Under tiden har även Ekens samtalscenter tillkommit, där klienterna kan får stödsamtal under boendetiden, och när det är dags att flytta därifrån till ett liv på egen hand välkomnas de till eftervårdssamtal på Eken.