logotype

Kommunen tar över härbärget Gnistan i Örebro

Frälsningsarmén har erbjudit härbärgesplatser och stödboende genom Gnistan i Örebro i nära 20 år. Den 1 april 2019 tackar vi för den här tiden och Örebro kommun tar över verksamheten. Frälsningsarmén har valt att inte förlänga nuvarande avtal som går ut den 31 mars, med hänvisning till att det inte finns förutsättningar att bedriva verksamheten på det sätt vi önskar i befintliga lokaler.

- Vi har välkomnat våra gäster med glädje och är tacksamma till vår personal på plats. Respektfullt bemötande och värdig miljö är viktigt för Frälsningsarmén. Till dess att fastighetsfrågan får sin lösning är vår bedömning att vi inte kan bedriva verksamheten med den kvalitet som Frälsningsarmén eftersträvar, säger Kjell Karlsten, chef programsektionen på Frälsningsarmén.

Lokalerna, som ägs av Örebro kommun, är i stort behov av renovering. Kommunen, som nu tar över driften av Gnistan, arbetar intensivt för att hitta evakueringslokaler så att renovering kan genomföras.

För dem som bor på Gnistan eller nyttjar härbärget innebär övergången till kommunen inga direkta skillnader. Öppettider och tillgång till sängplatser kommer att vara desamma. Personalen har erbjudits fortsatt anställning i verksamheten med kommunen som arbetsgivare. Verksamheten kommer till att börja med att fortsätta i nuvarande lokaler, men kommer att flyttas så snart det finns tillgång till passande evakueringslokaler.

Örebro kommuns pressmeddelande